konto

Ranking Liceów Kraków 2017 2017

W rankingu liceów w Krakowie, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 33 liceów, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista liceów z Krakowa i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal V Liceum im. Augusta Witkowskiego Kraków 84.1 pkt
2Srebny medal I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego Kraków 78.5 pkt
3Brązowy medal VI Liceum im. Adama Mickiewicza Kraków 75.1 pkt
4 II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego Kraków 74.4 pkt
5 VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego Kraków 72.7 pkt
6 VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej Kraków 68.5 pkt
7 III Liceum im. Jana Kochanowskiego Kraków 66.8 pkt
8 X Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej Kraków 66.4 pkt
9 IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki Kraków 66.1 pkt
10 XXVIII Liceum im. Wojciecha Bednarskiego Kraków 61.9 pkt
11 XVII Liceum im. Młodej Polski Kraków 61.2 pkt
12 XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte Kraków 60.2 pkt
13 XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej Kraków 58.5 pkt
14 XV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie Kraków 57.2 pkt
15 Liceum Mistrzostwa Sportowego Kraków 56.9 pkt
16 XXI Liceum im. St. I. Witkiewicza-Witkacego Kraków 56.6 pkt
17 XXX Liceum im. św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego Kraków 56.2 pkt
18 XII Liceum im. Cypriana Kamila Norwida Kraków 56.2 pkt
19 IX Liceum im. Zygmunta Wróblewskiego Kraków 55.2 pkt
20 XVIII Liceum im. prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego Kraków 55.1 pkt
21 XX Liceum im. Leopolda Staffa Kraków 54.9 pkt
22 XXVI Liceum Kraków 53 pkt
23 XXIV Liceum im. Jana Pawła II Kraków 51.6 pkt
24 XVI Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Kraków 50.5 pkt
25 XIV Liceum im. Mikołaja Kopernika Kraków 49.5 pkt
26 XXVII Liceum im. dr Henryka Jordana Kraków 49.4 pkt
27 XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego Kraków 45 pkt

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Technika
Wyszukiwarka Korepetycji 2
Wyszukiwarka Profili Szkół Średnich