konto

Ranking Techników Kraków 2018 2018

W rankingu techników w Krakowie, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 24 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Krakowa i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum Łączności nr 14 Kraków 64.72 pkt
2Srebny medal Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 Kraków 60.29 pkt
3Brązowy medal Technikum Gastronomiczne nr 11 Kraków 60.19 pkt
4 Technikum Energetyczno- Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki Kraków 57 pkt
5 Technikum Budowlane nr 1 Kraków 56.64 pkt
6 Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 Kraków 55.36 pkt
7 Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20 im. Zenona Klemensiewicza Kraków 53.51 pkt
8 Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 im. Powstańców Śląskich Kraków 52.3 pkt
9 Technikum Kształtowania Środowiska nr 24 Kraków 50.28 pkt
10 Technikum Odzieżowe nr 18 im. Stanisława Wyspiańskiego Kraków 50.2 pkt
11 Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5 Kraków 50.11 pkt
12 Technikum Komunikacyjne nr 25 Kraków 48.57 pkt
13 Technikum nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności Kraków 48.13 pkt
14 Technikum Elektryczne nr 8 Kraków 47.87 pkt
15 Technikum Mechaniczne nr 15 im. Szczepana Humberta Kraków 47.65 pkt
16 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 Kraków 47.1 pkt
17 Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska nr 12 Kraków 46.71 pkt
18 Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 Kraków 45.75 pkt
19 Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 im. św. Maksymiliana Kolbe Kraków 43.1 pkt
20 Technikum nr 16 Kraków 41.46 pkt
21 Technikum Mechaniczne nr 17 Kraków 39.79 pkt
22 Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne nr 23 Kraków 37.95 pkt
23 Technikum Mechaniczne nr 30 Kraków 34.8 pkt
Metodologia

Partnerzy Rankingu:

E-korepetycje logo

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Licea Medal Technika