konto

Ranking Liceów Kraków 2018 2018

W rankingu liceów w Krakowie, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 33 liceów, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista liceów z Krakowa i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal V Liceum im. Augusta Witkowskiego Kraków 69.82 pkt
2Srebny medal I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego Kraków 58.76 pkt
3Brązowy medal II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego Kraków 53.49 pkt
4 VI Liceum im. Adama Mickiewicza Kraków 53.44 pkt
5 VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego Kraków 51.91 pkt
6 VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej Kraków 48.55 pkt
7 III Liceum im. Jana Kochanowskiego Kraków 47.79 pkt
8 IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki Kraków 46.55 pkt
9 X Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej Kraków 45.68 pkt
10 XXVIII Liceum im. Wojciecha Bednarskiego Kraków 44.27 pkt
11 XVII Liceum im. Młodej Polski Kraków 43.71 pkt
12 XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte Kraków 42.73 pkt
13 XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej Kraków 41.73 pkt
14 XV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie Kraków 40.75 pkt
15 XXI Liceum im. St. I. Witkiewicza-Witkacego Kraków 40.69 pkt
16 Liceum Mistrzostwa Sportowego Kraków 40.58 pkt
17 XXX Liceum im. św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego Kraków 40.5 pkt
18 XII Liceum im. Cypriana Kamila Norwida Kraków 40.27 pkt
19 XVIII Liceum im. prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego Kraków 40.15 pkt
20 IX Liceum im. Zygmunta Wróblewskiego Kraków 39.49 pkt
21 XX Liceum im. Leopolda Staffa Kraków 39.19 pkt
22 XXVI Liceum Kraków 37.62 pkt
23 XXIV Liceum im. Jana Pawła II Kraków 36.64 pkt
24 XVI Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Kraków 36.31 pkt
25 XXVII Liceum im. dr Henryka Jordana Kraków 36.26 pkt
26 XIV Liceum im. Mikołaja Kopernika Kraków 35.71 pkt
27 XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego Kraków 32.68 pkt
Metodologia

Partnerzy Rankingu:

E-korepetycje logo

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Technika Medal Licea Medal Technika
Wyszukiwarka Korepetycji 2
Wyszukiwarka Profili Szkół Średnich