konto

Ranking Techników Kraków 2019 2019

W rankingu techników w Krakowie, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 24 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Krakowa i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum Łączności nr 14 Kraków 69.9 pkt
2Srebny medal Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 Kraków 64.5 pkt
3Brązowy medal Technikum Energetyczno- Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki Kraków 61 pkt
4 Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 Kraków 59.5 pkt
5 Technikum Gastronomiczne nr 11 Kraków 59.2 pkt
6 Technikum Komunikacyjne nr 25 Kraków 57.7 pkt
7 Technikum Budowlane nr 1 Kraków 57.5 pkt
7 Technikum Odzieżowe nr 18 im. Stanisława Wyspiańskiego Kraków 57.5 pkt
8 Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 im. Powstańców Śląskich Kraków 55.9 pkt
9 Technikum Mechaniczne nr 15 im. Szczepana Humberta Kraków 54.8 pkt
10 Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20 im. Zenona Klemensiewicza Kraków 52.6 pkt
11 Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska nr 12 Kraków 52 pkt
11 Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5 Kraków 52 pkt
12 Technikum nr 16 Kraków 51.6 pkt
13 Technikum Mechaniczne nr 30 Kraków 51 pkt
14 Technikum Kształtowania Środowiska nr 24 Kraków 50.1 pkt
15 Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 Kraków 49.6 pkt
16 Technikum nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności Kraków 49 pkt
17 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 Kraków 46.3 pkt
18 Technikum Elektryczne nr 8 Kraków 46.2 pkt
19 Technikum Mechaniczne nr 17 Kraków 45.6 pkt
20 Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne nr 23 Kraków 44.6 pkt
21 Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 im. św. Maksymiliana Kolbe Kraków 44 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika
Wyszukiwarka Korepetycji 2
Ranking Szkół Podstawowych 2020