konto

Ranking Techników Kraków 2021

W rankingu techników w Krakowie 2021 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 25 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Krakowa i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce KrakówPlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum Łączności nr 14 Kraków 61.148 pkt
2Srebny medal Technikum Energetyczno- Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki Kraków 53.843 pkt
3Brązowy medal Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 Kraków 52.295 pkt
4 Technikum Odzieżowe nr 18 im. Stanisława Wyspiańskiego Kraków 52.163 pkt
5 Technikum Gastronomiczne nr 11 Kraków 51.89 pkt
6 Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 Kraków 50.429 pkt
7 Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20 im. Zenona Klemensiewicza Kraków 50.232 pkt
8 Technikum Budowlane nr 1 Kraków 49.801 pkt
9 Technikum Mechaniczne nr 15 im. Szczepana Humberta Kraków 48.846 pkt
10 Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 im. św. Maksymiliana Kolbe Kraków 46.805 pkt
11 Technikum Komunikacyjne nr 25 Kraków 46.273 pkt
12 Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska nr 12 Kraków 45.895 pkt
13 Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 Kraków 44.848 pkt
14 Technikum Kształtowania Środowiska nr 24 Kraków 44.823 pkt
15 Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 im. Powstańców Śląskich Kraków 44.521 pkt
16 Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5 Kraków 43.682 pkt
17 Technikum Huty im. Tadeusza Sendzimira Kraków 43.319 pkt
18 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 Kraków 42.944 pkt
19 Technikum nr 16 Kraków 41.171 pkt
20 Technikum Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa Kraków Kraków 41.081 pkt
21 Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości Kraków 39.884 pkt
22 Technikum Mechaniczne nr 17 Kraków 38.983 pkt
23 Technikum Mechaniczne nr 30 Kraków 36.128 pkt
24 Technikum Elektryczne nr 8 Kraków 34.25 pkt
25 Technikum nr 2 im. Studenckiego Komitetu Solidarności Kraków 30.274 pkt

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017