konto

Ranking Techników Łódź 2018 2018

W rankingu techników w Łodzi, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 18 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Łodzi i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum nr 10 Łódź 57.3 pkt
2Srebny medal Technikum nr 1 Łódź 54.9 pkt
3Brązowy medal Technikum nr 13 Łódź 54.32 pkt
4 Technikum nr 4 Łódź 53.32 pkt
5 Technikum nr 9 Łódź 52.42 pkt
6 Technikum nr 17 Łódź 51.99 pkt
7 Technikum nr 3 Łódź 50.42 pkt
8 Technikum nr 21 Łódź 47.05 pkt
9 Technikum nr 2 Łódź 46.51 pkt
11 Technikum nr 12 Łódź 45.36 pkt
10 Technikum nr 18 Łódź 45.36 pkt
12 Technikum nr 19 Łódź 44.8 pkt
13 Technikum nr 22 im. gen. Maczka Łódź 42.4 pkt
14 Technikum nr 7 Łódź 41.78 pkt
15 Technikum nr 5 Łódź 41.58 pkt
16 Technikum nr 15 Łódź 39.62 pkt
17 Technikum nr 6 Łódź 37.68 pkt
18 Technikum nr 20 Łódź 35.13 pkt
Metodologia

Partnerzy Rankingu:

E-korepetycje logo

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Licea Medal Technika
Wyszukiwarka Kierunków Studiów
Ranking Szkół Średnich 2020