konto

Ranking Techników Łódź 2017 2017

W rankingu techników w Łodzi, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 18 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Łodzi i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum nr 10 Łódź 55.6 pkt
2Srebny medal Technikum nr 17 Łódź 52.5 pkt
3Brązowy medal Technikum nr 1 Łódź 49.9 pkt
4 Technikum nr 2 Łódź 49.4 pkt
5 Technikum nr 9 Łódź 48.4 pkt
6 Technikum nr 13 Łódź 48 pkt
7 Technikum nr 4 Łódź 47.9 pkt
8 Technikum nr 3 Łódź 47.3 pkt
9 Technikum nr 21 Łódź 46.8 pkt
10 Technikum nr 19 Łódź 46.2 pkt
11 Technikum nr 12 Łódź 45 pkt
12 Technikum nr 15 Łódź 44.1 pkt
13 Technikum nr 5 Łódź 44 pkt
14 Technikum nr 22 im. gen. Maczka Łódź 42.4 pkt
15 Technikum nr 18 Łódź 42.2 pkt
16 Technikum nr 20 Łódź 41.8 pkt
17 Technikum nr 7 Łódź 33 pkt
18 Technikum nr 6 Łódź 27.6 pkt

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea
Wyszukiwarka Kierunków Studiów
Wyszukiwarka Korepetycji 2