konto

Ranking Techników Poznań 2017 2017

W rankingu techników w Poznaniu, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 21 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Poznania i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum Komunikacji Poznań 61.9 pkt
2Srebny medal Technikum Łączności Poznań 52.6 pkt
3Brązowy medal Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego Poznań 52.6 pkt
4 Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 Poznań 50.4 pkt
5 Technikum Mechaniczne Poznań 50.3 pkt
6 Technikum Budowlane Poznań 50.3 pkt
7 Technikum Odzieżowo-Usługowe Poznań 46.7 pkt
8 Technikum nr 6 Poznań 45.7 pkt
9 Technikum Ekonomiczno-Handlowe Poznań 45.6 pkt
10 Technikum nr 19 Poznań 45.5 pkt
11 Technikum Elektryczno-Elektroniczne Poznań 44.6 pkt
12 Technikum Budowlano-Drzewne Poznań 42.9 pkt
13 Technikum Przemysłu Spożywczego Poznań 42.7 pkt
14 Technikum Poligraficzno-Administracyjne Poznań 42.3 pkt
15 Technikum Elektroniczno-Mechaniczne Poznań 42.3 pkt
16 Technikum Geodezyjno-Drogowe Poznań 41.5 pkt
17 Technikum Gastronomiczne Poznań 41 pkt
18 Technikum Samochodowe Poznań 39 pkt

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea