konto

Ranking Techników Kielce 2021

W rankingu techników w Kielcach 2021 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 9 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Kielc i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce KielcePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum nr 2 Kielce 43.863 pkt
2Srebny medal Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny INKI Kielce 42.146 pkt
3Brązowy medal Technikum nr 1 Kielce 41.279 pkt
4 Technikum nr 11 Kielce 40.666 pkt
5 Technikum nr 7 Kielce 39.656 pkt
6 Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego Kielce 38.516 pkt
7 Technikum nr 6 Kielce 38.388 pkt
8 Technikum nr 5 Kielce 36.475 pkt
9 Technikum nr 8 Kielce 30.839 pkt

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017