konto

Ranking Techników Kielce 2022

Ranking techników 2022 w Kielcach opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Ponadto uwzględniono również osiągniecia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W kieleckim rankingu wzięło udział 11 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszą szkołą w Kielcach okazało się Technikum nr 2.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Kielc oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
KielcePolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 449 Technikum nr 2 Kielce 47.299 pkt
2Srebny medal 685 Technikum nr 6 Kielce 45.115 pkt
3Brązowy medal 872 Technikum nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego Kielce 42.95 pkt
41016 Technikum nr 5 Kielce 41.471 pkt
51111 Technikum nr 7 Kielce 40.485 pkt
61117 Technikum nr 8 Kielce 40.408 pkt
71131 Prywatne Technikum Zawodowe PRO-FIL Kielce 40.28 pkt
81136 Technikum nr 3 im. Danuty Siedzikówny INKI Kielce 40.23 pkt
91289 Technikum nr 1 Kielce 37.739 pkt
101298 Technikum nr 11 Kielce 37.544 pkt
111391 Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Kielce 35.546 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017