konto
Technikum nr 8

Ocena: 4.33

Oceń Placowkę

Technikum nr 8 Kielce

Technikum nr 8

Rodzaj:technikum / Szkoła Publiczna

Strona:Przejdź na stronę szkoły

e-mail:[email protected]

Tel.:(41) 367-61-85

Adres:al. Legionów 4, 25-035 Kielce

Technikum nr 8 swoją działalność rozpoczęło 1 września 2006 roku. Jest spadkobiercą dorobku dawnego Technikum Chemicznego, Technikum Geologicznego, które mieściły się w tym samym budynku i trwale wpisały w tradycje kieleckiej edukacji. Obecnie w technikum młodzież może się kształcić w zawodach: technik analityk i technik ochrony środowiska a od roku szkolnego 2014/2015 dodatkowo w zawodach technik geolog i technik przeróbki kopalin stałych. Szkoła dysponuje profesjonalnymi laboratoriami, w których uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia praktyczne. Pracownie są ciągle doposażane w nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Powstają też nowoczesne sale dydaktyczne wyposażane z wykorzystaniem funduszy europejskich. Technikum przygotowuje młodzież do matury oraz do zewnętrznego egzaminu z przygotowania zawodowego. Profesjonalna i doświadczona kadra nauczycielska jest gwarantem wysokiego poziomu kształcenia. Od wielu lat szkoła pozyskuje środki unijne w celu podniesienia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz bardzo dobrego przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik analityk i technik ochrony środowiska. W szkole realizowane były projekty unijne: - "Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim" - projekt Leonardo da Vinci związany z wyjazdem 36 uczniów klas ochrony środowiska do Anglii - "Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI wieku" w ramach projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W tym roku szkolnym realizowany jest projekt: "Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów", związany z wyjazdami na zagraniczne staże do Anglii, Walii i Hiszpanii dla 52 uczniów technikum. - "Edukacja Zawodowa w Praktyce" - w ramach projektu POKL wsparciem zostało objęte 40 uczniów, ukierunkowanym na przygotowanie młodzieży do wymogów regionalnego rynku prac poprzez ich udział w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT oraz w stażach i praktykach zawodowych na terenie kraju. - "Masz zawód - masz pracę - przedmiotem projektu jest opracowanie programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości kształcenia.

Zaproponuj zmianę

Profile i Punkty Technikum nr 8 na rok 2019/2020

Osiągnięcia Szkoły

Matury 2019 - Technikum nr 8

Język polski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Matematyka

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Język angielski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Egzaminy Zawodowe Technikum nr 8

KwalifikacjaOsobyZdawalnośćSesja
(RL.08.) Ocena stanu środowiska 5 80% 182
(AU.59.) Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 17 76.5% 182
(RL.09.) Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 5 25% 181
(AU.60.) Wykonywanie badań analitycznych 21 66.67% 181

Opinia o Technikum nr 8 Kielce

4.33 /5 3 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj
avatar

Andy • 3

Super

0| 1 • odpowiedź • 12 lutego 2018 o 19:33:25 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Kinga • 5

Chemia tylko tu

0| 1 • odpowiedź • 12 stycznia 2018 o 21:18:15 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Anna • 5

Jeśli lubisz chemię to tylko ta szkoła

0| 1 • odpowiedź • 10 lipca 2017 o 18:56:20 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
Wyszukiwarka Kierunków Studiów