konto
Technikum nr 3 im. gen. Władysława Andersa

Ocena: 1

Oceń Placowkę

Wskaźnik EWD Technikum nr 3 im. gen. Władysława Andersa Białystok

Co to wskaźnik EWD?

Edukacyjna Wartość Dodana 2020

-20 -15 -10 -5 5 10 15 20 65 70 75 80 85 90 95 105 110 115 120 125 130 135 wynik egzaminu maturalnego wskaźnik EWD - 90% szkół - 50% szkół - Technikum nr 3 im. gen. Władysława Andersa
EgzaminyWskaźnikgórna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
matematykaWskaźnik EWD-3.77-6.04-8.3
Wskaźnik egzaminu90.1387.5384.94
matematyczno-przyrodniczyWskaźnik EWD-3.79-6.02-8.24
Wskaźnik egzaminu89.9587.3684.77
język polskiWskaźnik EWD1.01-1.67-4.36
Wskaźnik egzaminu95.9492.8889.82
humanistycznyWskaźnik EWD0.85-1.81-4.48
Wskaźnik egzaminu95.6192.5789.54
matematyka
Wskaźnik EWD
górna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
-3.77-6.04-8.3
Wskaźnik egzaminu
90.1387.5384.94
matematyczno-przyrodniczy
Wskaźnik EWD
górna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
-3.79-6.02-8.24
Wskaźnik egzaminu
89.9587.3684.77
język polski
Wskaźnik EWD
górna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
1.01-1.67-4.36
Wskaźnik egzaminu
95.9492.8889.82
humanistyczny
Wskaźnik EWD
górna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
0.85-1.81-4.48
Wskaźnik egzaminu
95.6192.5789.54
Co to wskaźnik EWD?

Edukacyjna Wartość Dodana 2019

-20 -15 -10 -5 5 10 15 20 65 70 75 80 85 90 95 105 110 115 120 125 130 135 wynik egzaminu maturalnego wskaźnik EWD - 90% szkół - 50% szkół - Technikum nr 3 im. gen. Władysława Andersa
EgzaminyWskaźnikgórna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
matematykaWskaźnik EWD-4.12-6.47-8.82
Wskaźnik egzaminu90.387.584.71
matematyczno-przyrodniczyWskaźnik EWD-4.15-6.45-8.76
Wskaźnik egzaminu90.1787.3884.59
język polskiWskaźnik EWD2.12-0.65-3.43
Wskaźnik egzaminu97.6194.2890.96
humanistycznyWskaźnik EWD1.96-0.79-3.53
Wskaźnik egzaminu97.3394.0390.72
matematyka
Wskaźnik EWD
górna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
-4.12-6.47-8.82
Wskaźnik egzaminu
90.387.584.71
matematyczno-przyrodniczy
Wskaźnik EWD
górna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
-4.15-6.45-8.76
Wskaźnik egzaminu
90.1787.3884.59
język polski
Wskaźnik EWD
górna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
2.12-0.65-3.43
Wskaźnik egzaminu
97.6194.2890.96
humanistyczny
Wskaźnik EWD
górna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
1.96-0.79-3.53
Wskaźnik egzaminu
97.3394.0390.72
Co to wskaźnik EWD?

Edukacyjna Wartość Dodana 2018

-20 -15 -10 -5 5 10 15 20 65 70 75 80 85 90 95 105 110 115 120 125 130 135 wynik egzaminu maturalnego wskaźnik EWD - 90% szkół - 50% szkół - Technikum nr 3 im. gen. Władysława Andersa
EgzaminyWskaźnikgórna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
matematykaWskaźnik EWD-3.31-5.5-7.69
Wskaźnik egzaminu91.6388.9586.27
matematyczno-przyrodniczyWskaźnik EWD-3.54-5.69-7.84
Wskaźnik egzaminu91.3188.6385.94
język polskiWskaźnik EWD-0.36-2.93-5.5
Wskaźnik egzaminu94.1491.0487.94
humanistycznyWskaźnik EWD-0.45-2.99-5.53
Wskaźnik egzaminu93.9290.8487.77
matematyka
Wskaźnik EWD
górna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
-3.31-5.5-7.69
Wskaźnik egzaminu
91.6388.9586.27
matematyczno-przyrodniczy
Wskaźnik EWD
górna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
-3.54-5.69-7.84
Wskaźnik egzaminu
91.3188.6385.94
język polski
Wskaźnik EWD
górna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
-0.36-2.93-5.5
Wskaźnik egzaminu
94.1491.0487.94
humanistyczny
Wskaźnik EWD
górna granica prz. ufnościoszacowanie punktowedolna granica prz. ufności
-0.45-2.99-5.53
Wskaźnik egzaminu
93.9290.8487.77