konto

Co to jest (EWD) Edukacyjna Wartość Dodana?

Co to jest (EWD) Edukacyjna Wartość Dodana?

Edukacyjna Wartość Dodana to metoda analizy, która pozwala oszacować efektywność nauczania w danej placówce. Dzięki wskaźnikowi EWD możemy stwierdzić, jaki wkład miała dana szkoła na rozwój uczniów. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne.

Jak obliczany jest wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej?

Wskaźnik EWD oblicza się z przynajmniej dwóch osiągnięć szkolnych - na początku edukacji w danej szkole oraz na jej zakończenie. W metodzie EWD brany jest pod uwagę wynik egzaminu przed dostaniem się do szkoły oraz wynik egzaminu po jej zakończeniu np. wynik z egzaminu gimnazjalnego oraz z egzaminu maturalnego. Chodzi przede wszystkim o to aby odejść od oceniania szkoły jedynie przez pryzmat egzaminów końcowych.

Jeżeli uczniowie danej szkoły osiągnęli wyższe wyniki na koniec szkoły niż te z którymi przyszli, to uznaje się, że placówka ta nauczała efektywniej niż pozostałe szkoły w kraju.

Model ideowy szacowania wskaźników EWD dla liceów przedstawia się następująco:

Jak odczytywać wyniki wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej?

Wyniki wskaźników EWD przedstawiane są graficznie w układzie współrzędnych, w którym na osi poziomej znajdują się wyniki egzaminacyjne, natomiast na osi pionowej EWD. Dane placówek prezentowane są w postaci elips reprezentujących łączną informację o średnim wyniku egzaminacyjnym oraz EWD w zakresie sprawdzanym przez egzamin zewnętrzny z uwzględnieniem niepewności szacowania obu wartości (poziom ufności dla rozkładu dwuwymiarowego: 95%).

Opis położenia placówki w układzie współrzędnych może ułatwić wyróżnienie kilki punktów odniesienia:

  • Elipsa A (szary - ciemny) - przedstawia średnie wyniki 50% szkół w skali kraju.
  • Elipsa B (szary - jasny) - przedstawia średnie wyniki 90% szkół w skali kraju.
  • Elipsa C (błękitna) to placówka o wysokich wynikach egzaminów oraz wysokiej efektywności nauczania.
  • Elipsa D (niebieska) to placówka o wysokich wynikach egzaminów oraz niskiej efektywności nauczania.
  • Elipsa E (czerwona) to placówka o niskich wynikach egzaminów oraz niskiej efektywności nauczania.
  • Elipsa F (zielona) to placówka o niskich wynikach egzaminów oraz wysokiej efektywności nauczania.

Szkoła neutralna (notująca zarówno średni w skali kraju, poziom wyników egzaminów jak i przeciętną efektywność nauczania) będzie znajdować się w elipsie A w samym centrum układu. Im bardziej szkoła jest oddalona od centrum układu w prawo i do góry tym lepsze ma wyniki egzaminów oraz efektywność nauki.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze wskaźnikami EWD dla szkół średnich, które znajdują się na naszym portalu. Informacja ta widnieje na profilu placówki.

 

 

 

Opinie

5 /5 2 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj
avatar

Marcin

Ciekawe, ale ciągle nie wiem, jak DOKŁADNIE obliczany jest EWD. Jaki jest wzór? Szkoda, że nie podajecie też od razu w tym artykule, jaki procent przy wyliczaniu wyniku szkoły w rankingach stanowi wskaźnik EWD.

0| 0 • odpowiedź • 14 września 2023 o 09:24:49 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Marek

Zawsze interesował mnie taki wskaźnik. Pozwala odróżnić szkoły, które dobrze uczą, od tych, które przyjmują najlepszych uczniów i jadą na opinii.

4| 0 • odpowiedź • 14 sierpień 2023 o 15:57:43 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź