konto
Technikum nr 3 im. gen. Władysława Andersa

Ocena: 1

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum nr 3 im. gen. Władysława Andersa Białystok

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 8.5% 2
język angielski pisemny podstawowy 73.81% 47.62% 42
język angielski pisemny rozszerzony - 32.67% 6
język polski pisemny podstawowy 84.78% 43.26% 46
język polski pisemny rozszerzony - 51.5% 2
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 47% 4
matematyka pisemny podstawowy 86.96% 42.2% 46
matematyka pisemny rozszerzony - 1% 2
wos pisemny rozszerzony - 9.33% 3

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 14% 6
geografia pisemny rozszerzony - 11% 2
historia pisemny rozszerzony - 2% 5
język angielski pisemny podstawowy 67.4% 38% 47
język angielski pisemny rozszerzony - 27% 10
język polski pisemny podstawowy 86% 40% 51
język polski pisemny rozszerzony - 10% 22
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 60% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 31% 3
matematyka pisemny podstawowy 38% 28% 51
matematyka pisemny rozszerzony - 5% 6
wos pisemny rozszerzony - 12% 1

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 17.7% 3
chemia pisemny rozszerzony - 5% 2
geografia pisemny rozszerzony - 14% 5
historia pisemny rozszerzony - 26% 1
język angielski pisemny podstawowy 80% 56.2% 30
język angielski ustny podstawowy 100% 65% 29
język angielski pisemny rozszerzony - 31.6% 20
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 32% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 37% 1
język polski pisemny podstawowy 90.6% 39.9% 32
język polski ustny podstawowy 100% 64.7% 31
język polski pisemny rozszerzony - 20.5% 2
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 46% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 50% 1
matematyka pisemny podstawowy 37.5% 27.7% 32
matematyka pisemny rozszerzony - 3.5% 4
wos pisemny rozszerzony - 17.5% 2

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 13% 1
geografia pisemny rozszerzony - 14.3% 9
historia pisemny rozszerzony - 6.3% 8
język angielski pisemny podstawowy 69.4% 48.4% 36
język angielski ustny podstawowy 100% 52.2% 36
język angielski pisemny rozszerzony - 25.3% 17
język polski pisemny podstawowy 90% 45.9% 40
język polski ustny podstawowy 100% 68.1% 40
język polski pisemny rozszerzony - 10.8% 4
język rosyjski pisemny podstawowy 75% 35% 4
język rosyjski ustny podstawowy 100% 55.8% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 8% 1
matematyka pisemny podstawowy 32.5% 27.8% 40
matematyka pisemny rozszerzony - 3.6% 5
wos pisemny rozszerzony - 12.3% 3

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 12.5% 4
geografia pisemny rozszerzony - 13.3% 8
historia pisemny rozszerzony - 8.5% 4
język angielski pisemny podstawowy 77.1% 45.6% 38
język angielski ustny podstawowy 100% 49.4% 38
język angielski pisemny rozszerzony - 31.4% 13
język polski pisemny podstawowy 100% 50.5% 38
język polski ustny podstawowy 100% 63.1% 38
język polski pisemny rozszerzony - 24% 4
język rosyjski pisemny podstawowy 66.7% 44.7% 3
język rosyjski ustny podstawowy 100% 64.7% 3
język rosyjski pisemny rozszerzony - 14% 1
matematyka pisemny podstawowy 36% 30% 38
matematyka pisemny rozszerzony - 6.4% 5
wos pisemny rozszerzony - 6.7% 3

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 22.5% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 17% 1
geografia pisemny rozszerzony - 25.2% 18
historia pisemny rozszerzony - 14% 2
język angielski pisemny podstawowy 86.8% 47.8% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 53.9% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 31.7% 7
język niemiecki ustny podstawowy 100% 58.5% 0
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 60% 1
język polski pisemny podstawowy 86.7% 39.3% 44
język polski ustny podstawowy 100% 57.9% 44
język polski pisemny rozszerzony - 38% 2
język rosyjski pisemny podstawowy 80% 48.4% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 50% 0
język rosyjski pisemny rozszerzony - 20% 2
matematyka pisemny podstawowy 48.9% 30.6% 44
matematyka pisemny rozszerzony - 3.3% 18
wos pisemny rozszerzony - 8.7% 6

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny podstawowy - 24% 1
historia pisemny podstawowy - 44% 1
język angielski pisemny podstawowy 60.47% 44% 43
język angielski ustny podstawowy 97.6% 46.33% 43
język niemiecki ustny podstawowy - 10% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 36% 1
język polski pisemny podstawowy 94% 45% 50
język polski ustny podstawowy 100% 67% 50
język rosyjski ustny podstawowy 100% 50% 5
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 56.4% 5
matematyka pisemny podstawowy 18% 22.6% 50
wos pisemny podstawowy - 40% 1