konto
Technikum nr 4

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Wyniki Egzaminów Zawodowych Technikum nr 4 Zielona Góra

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 222

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(ELE.02) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(ELE.02) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 12 91.67% 12 83.33% 12 83.33% 222
(SPL.01) Obsługa magazynów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(SPL.01) Obsługa magazynów 41 90.24% 41 58.54% 41 58.54% 222
(MEC.05) Użytkowanie obrabiarek skrawających
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MEC.05) Użytkowanie obrabiarek skrawających 28 85.71% 28 96.43% 28 85.71% 222

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 221

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(EE.26) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.26) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 11 54.55% 11 36.36% 11 36.36% 221
(MG.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 17 64.71% 17 94.12% 17 64.71% 221
(AU.32) Organizacja transportu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(AU.32) Organizacja transportu 37 86.49% 37 81.08% 37 81.08% 221

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 212

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(EE.05) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.05) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 11 27.27% 11 45.45% 11 27.27% 212
(SPL.01) Obsługa magazynów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(SPL.01) Obsługa magazynów 41 95.12% 41 87.8% 41 82.93% 212
(MG.19) Użytkowanie obrabiarek skrawających
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.19) Użytkowanie obrabiarek skrawających 16 62.5% 16 100% 16 62.5% 212

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 211

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(EE.26) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.26) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 14 100% 14 50% 14 50% 211
(EE.05) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.05) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 8 50% 5 100% 10 60% 211
(AU.22) Obsługa magazynów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(AU.22) Obsługa magazynów 3 33.33% 12 66.67% 12 58.33% 211
(MG.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 19 52.63% 19 0% 19 0% 211
(AU.32) Organizacja transportu
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(AU.32) Organizacja transportu 42 95.24% 42 76.19% 42 76.19% 211
(MG.19) Użytkowanie obrabiarek skrawających
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.19) Użytkowanie obrabiarek skrawających 5 60% 1 100% 6 66.67% 211

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 202

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(EE.05) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(EE.05) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 14 42.86% 14 64.29% 14 28.57% 202
(AU.22) Obsługa magazynów
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(AU.22) Obsługa magazynów 38 86.84% 38 71.05% 38 68.42% 202
(MG.19) Użytkowanie obrabiarek skrawających
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(MG.19) Użytkowanie obrabiarek skrawających 22 77.27% 21 95.24% 22 68.18% 202

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 201

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(A.32) Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.32) Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 44 97.73% 44 72.73% 44 70.45% 201
(M.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 22 86.36% 22 95.45% 22 81.82% 201

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 192

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(M.19) Użytkowanie obrabiarek skrawających
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.19) Użytkowanie obrabiarek skrawających 22 54.55% 22 100% 22 54.55% 192
(A.31) Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.31) Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 54 85.19% 52 75% 54 72.22% 192

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 191

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
(A.32) Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.32) Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 33 96.97% 32 90.63% 33 87.88% 191
(A.30) Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(A.30) Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 54 92.59% 54 68.52% 54 68.52% 191
(M.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(M.44) Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 12 33.33% 11 36.36% 12 25% 191
(B.24) Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
(B.24) Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 7 71.43% 7 100% 7 71.43% 191

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 182

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 1 100% 0 0% 1 0% 182
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 8 62.5% 7 71.4% 8 37.5% 182
Użytkowanie obrabiarek skrawających
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Użytkowanie obrabiarek skrawających 13 61.5% 13 61.5% 13 46.2% 182
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 32 93.8% 29 75.9% 32 65.6% 182

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 181

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 9 88.9% 9 88.9% 9 77.8% 181
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 27 96.3% 27 37% 27 37% 181
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 33 97% 34 55.9% 34 55.9% 181
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 20 70% 20 85% 20 65% 181
Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 5 100% 5 100% 5 100% 181
Wykonywanie prac geologicznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie prac geologicznych 6 83.3% 6 66.7% 6 66.7% 181

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 172

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 11 100% 11 100% 11 100% 172
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych 7 28.6% 4 25% 7 0% 172
Użytkowanie obrabiarek skrawających
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Użytkowanie obrabiarek skrawających 20 85% 18 88.9% 20 75% 172
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 28 92.9% 27 59.3% 28 57.1% 172

Wyniki z Egzaminów Zawodowych sesja: 171

Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Osoby Zdawalność Sesja
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 12 100% 12 100% 12 100% 171
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 11 100% 11 100% 11 100% 171
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 23 100% 23 69.6% 23 69.6% 171
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 29 72.4% 29 69% 29 58.6% 171
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 19 57.9% 19 94.7% 19 57.9% 171
Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych 11 81.8% 11 54.5% 11 54.5% 171
Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 9 77.8% 9 22.2% 9 11.1% 171
Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 13 84.6% 8 100% 13 53.8% 171
Prowadzenie działalności handlowej
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Prowadzenie działalności handlowej 9 100% 9 100% 9 100% 171
Wykonywanie prac geologicznych
Pisemny Praktyczny Razem Sesja
Kwalifikacja os. zda os. zda os. zda Sesja
Wykonywanie prac geologicznych 7 100% 7 71.4% 7 71.4% 171