konto
Technikum nr 4

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 4 Zielona Góra

1TA / Technik automatyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykatechnika
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
102116.54148.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kwalifikacje zawodowe - technik automatyk

ELM.01 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

ELM.04 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

Technik automatyk potrafi:

  • projektować układy sterowania,
  • montować układy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne
  • programować sterowniki PLC,
  • diagnozować i naprawiać usterki układów automatyki.

Technik automatyk może pracować w przemyśle motoryzacyjnym, elektromaszynowym, lotniczym, w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym.

1TE / Technik elektryk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykatechnikafizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
93.1106.18143.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kwalifikacje zawodowe - technik elektryk

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

1TL / Technik logistyk rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
95.3108.53157.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kwalifikacje zawodowe:

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

1TM / Technik mechanik rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykatechnikafizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
92.3104.86144.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kwalifikacje zawodowe:

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

  • obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i numeryczne
  • programować obrabiarki CNC
  • projektować w systemach CAD/CAM
  • prowadzić kontrolę jakości
  • montować i naprawiać maszyny i urządzenia

Możliwość udziału w innowacji: Wojskowa Klasa Mundurowa.

1TML / Technik mechanik lotniczy rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykatechnikafizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
98.95124.65164.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Absolwent technik mechanik lotniczy przygotowany będzie przede wszystkim do rozwiązywania problemów technicznych: remontowych, konserwacyjnych i eksploatacyjnych statków powietrznych zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyka w firmach remontowych sprzętu lotniczego przygotują go do wykonywania obowiązków mechanika lotniczego zapewniając wysoki poziom wiedzy fachowej. W ramach kształcenia absolwent nabędzie również wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, budowy, remontów, konserwacji i eksploatacji statków powietrznych, która w konsekwencji umożliwi mu bardzo dobrą orientację w zakresie całej gamy techniki lotniczej.

Kwalifikacja zawodowa:

TLO.03 Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych