konto
Technikum nr 4

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 4 Zielona Góra

1 / Technik logistyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
43.480.61155.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kwalifikacje zawodowe:

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

1TEA / Technik elektryk/automatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) geografia
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
5987.66142.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kwalifikacje zawodowe - technik elektryk

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kwalifikacje zawodowe - technik automatyk

ELM.01 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

ELM.04 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

1TLWA / Technik logistyk - wojskowa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) geografia
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
59.3591.02151.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

technik logistyk – to osoba, która specjalizuje się w zakresie m.in. zarządzania, planowania oraz przepływu surowców, półsurowców i produktów. Logistyk jest odpowiedzialny
za zaopatrzenie, planowanie procesu produkcyjnego, dystrybucję, transport i komunikację, czyli dba o sprawny i szybki przepływ towaru mając na uwadze koszty całego przedsięwzięcia. Osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie w zakresie logistyki znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym oraz produkcyjnym.

1TM / Technik mechanik - wojskowa rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
35.3575.08151.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Możliwość udziału w innowacji: Wojskowa Klasa Mundurowa.

Kwalifikacje zawodowe:

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń