konto
Technikum nr 4

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum nr 4 Zielona Góra

Wyniki z matur 2023 formuła 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
historia pisemny rozszerzony - 21.5% 4
język angielski ustny podstawowy 92.59% 64.07% 55
język angielski pisemny podstawowy 96.3% 65.86% 57
język angielski pisemny rozszerzony - 40.29% 35
język niemiecki pisemny podstawowy 33.33% 47.33% 3
język niemiecki ustny podstawowy 100% 62.33% 3
język polski pisemny podstawowy 98.25% 57.18% 60
język polski ustny podstawowy 100% 69.78% 58
matematyka pisemny podstawowy 61.4% 33.73% 59
matematyka pisemny rozszerzony - 4% 6

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
geografia pisemny rozszerzony - 22.29% 7
historia pisemny rozszerzony - 6.5% 4
język angielski pisemny podstawowy 87.04% 58.33% 54
język angielski pisemny rozszerzony - 34.67% 33
język niemiecki pisemny podstawowy 80% 37.6% 5
język polski pisemny podstawowy 83.33% 41.27% 60
język polski pisemny rozszerzony - 39.67% 3
matematyka pisemny podstawowy 43.33% 32.53% 60
matematyka pisemny rozszerzony - 3.11% 9

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 9.67% 3
fizyka pisemny rozszerzony - 11.5% 2
geografia pisemny rozszerzony - 19.75% 12
historia pisemny rozszerzony - 16% 2
język angielski pisemny podstawowy 84.31% 53.02% 51
język angielski pisemny rozszerzony - 50.31% 13
język niemiecki pisemny podstawowy 66.67% 34.5% 12
język niemiecki pisemny rozszerzony - 16.5% 4
język polski pisemny podstawowy 87.3% 48.27% 63
język polski pisemny rozszerzony - 27.5% 2
matematyka pisemny podstawowy 34.92% 27.67% 63
matematyka pisemny rozszerzony - 3.17% 12

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony