konto
Technikum nr 4

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum nr 4 Zielona Góra

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 27% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 20.67% 3
geografia pisemny rozszerzony - 9.82% 11
historia pisemny rozszerzony - 12.44% 9
język angielski pisemny podstawowy 78.46% 51.35% 65
język angielski pisemny rozszerzony - 29.87% 46
język niemiecki pisemny podstawowy 12.5% 25.25% 8
język niemiecki pisemny rozszerzony - 11.5% 4
język polski pisemny podstawowy 79.45% 39.38% 73
język polski pisemny rozszerzony - 17% 3
matematyka pisemny podstawowy 30.14% 25.78% 73
matematyka pisemny rozszerzony - 7.67% 12
wos pisemny rozszerzony - 17% 1

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 12% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 16.25% 4
geografia pisemny rozszerzony - 22.13% 15
historia pisemny rozszerzony - 18.67% 3
język angielski pisemny podstawowy 72.41% 51.72% 29
język angielski ustny podstawowy 100% 63.69% 29
język angielski pisemny rozszerzony - 31.41% 17
język niemiecki pisemny podstawowy 83.33% 43.33% 6
język niemiecki ustny podstawowy 100% 32.6% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 19.33% 3
język polski pisemny podstawowy 94.59% 42.41% 37
język polski ustny podstawowy 100% 63.74% 35
język polski pisemny rozszerzony - 61% 4
język rosyjski ustny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 80% 1
matematyka pisemny podstawowy 61.11% 38.11% 36
matematyka pisemny rozszerzony - 6.25% 8
wos pisemny rozszerzony - 17.67% 3

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 15% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 10% 2
geografia pisemny rozszerzony - 16.83% 6
historia pisemny rozszerzony - 23.2% 5
język angielski pisemny podstawowy 88.24% 59.06% 34
język angielski ustny podstawowy 100% 67.91% 34
język angielski pisemny rozszerzony - 36.46% 13
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 38% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 57% 1
język polski ustny podstawowy 100% 64.71% 35
język polski pisemny podstawowy 100% 54.31% 35
język polski pisemny rozszerzony - 40.2% 5
matematyka pisemny podstawowy 65.71% 34.86% 35
matematyka pisemny rozszerzony - 1.8% 10
wos pisemny rozszerzony - 23.5% 2

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 11% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 15% 7
geografia pisemny rozszerzony - 18.09% 22
historia pisemny rozszerzony - 14% 3
język angielski ustny podstawowy 97.5% 65.33% 40
język angielski pisemny podstawowy 92.86% 63.9% 42
język angielski pisemny rozszerzony - 45.65% 17
język niemiecki ustny podstawowy 69.23% 29.77% 13
język niemiecki pisemny podstawowy 84.62% 50.77% 13
język niemiecki pisemny rozszerzony - 19% 4
język polski pisemny podstawowy 100% 52.21% 56
język polski ustny podstawowy 98.18% 66.29% 55
język polski pisemny rozszerzony - 12.2% 5
matematyka pisemny podstawowy 83.93% 42.64% 56
matematyka pisemny rozszerzony - 14.67% 12
wos pisemny rozszerzony - 19% 3

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 8% 1
geografia pisemny rozszerzony - 42.17% 6
historia pisemny rozszerzony - 23% 4
język angielski pisemny podstawowy 87.5% 61.25% 32
język angielski ustny podstawowy 96.88% 57.69% 32
język angielski pisemny rozszerzony - 43.4% 10
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 62% 10
język niemiecki ustny podstawowy 100% 40.4% 10
język niemiecki pisemny rozszerzony - 27.33% 3
język polski pisemny podstawowy 97.62% 47.17% 42
język polski ustny podstawowy 100% 67.26% 42
język polski pisemny rozszerzony - 34% 6
matematyka pisemny podstawowy 73.81% 41.62% 42
matematyka pisemny rozszerzony - 4.62% 13
wos pisemny rozszerzony - 18% 6

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny podstawowy - 40% 0
chemia pisemny podstawowy - 12% 0
chemia pisemny rozszerzony - 2% 0
fizyka pisemny rozszerzony - 2% 0
geografia pisemny podstawowy - 54% 0
historia pisemny rozszerzony - 52% 0
język angielski ustny podstawowy 100% 60.89% 0
język angielski pisemny podstawowy 89.66% 61.17% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 58.67% 0
język niemiecki ustny podstawowy 100% 56.75% 0
język niemiecki pisemny podstawowy 75% 53.44% 0
język polski pisemny podstawowy 100% 49.68% 0
język polski ustny podstawowy 100% 79.06% 0
język polski pisemny rozszerzony - 49% 0
matematyka pisemny podstawowy 54.05% 33.03% 0
matematyka pisemny rozszerzony - 6% 0
wos pisemny podstawowy - 38.33% 0

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony