konto

Ranking Techników Zielona Góra 2023

Ranking techników 2023 w Zielonej Górze opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Ponadto uwzględniono również wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Dodatkowo uwzględniono również osiągnięcia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2020-2022.

W zielonogórskim rankingu wzięło udział 5 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszym technikum 2023 roku w Zielonej Górze okazało się Technikum nr 1. W ogólnokrajowym zestawieniu, szkoła ta zajęła siedemdziesiąte czwarte miejsce.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze oficjalnych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych podmiotów oświatowych. Pełna lista techników z Zielonej Góry oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
Zielona GóraPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 74 Technikum nr 1 Zielona Góra 55.661 pkt
2Srebny medal 217 Technikum nr 3 Zielona Góra 52.544 pkt
3Brązowy medal 301 Technikum nr 2 Zielona Góra 51.587 pkt
4518 Technikum nr 5 Zielona Góra 49.341 pkt
51310 Technikum nr 4 Zielona Góra 40.233 pkt

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017