konto

Ranking Techników Zielona Góra 2022

Ranking techników 2022 w Zielonej Górze opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Ponadto uwzględniono również osiągniecia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

We zielonogórskim rankingu wzięło udział 5 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszą szkołą w Zielonej Górze okazało się Technikum nr 1.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Zielonej Góry oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
Zielona GóraPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 128 Technikum nr 1 Zielona Góra 52.254 pkt
2Srebny medal 227 Technikum nr 3 Zielona Góra 50.496 pkt
3Brązowy medal 541 Technikum nr 5 Zielona Góra 46.39 pkt
41390 Technikum nr 4 Zielona Góra 35.599 pkt
51496 Technikum nr 2 Zielona Góra 25.624 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017