konto
Technikum nr 5

Ocena: 3.4

Oceń Placowkę

Technikum nr 5 Zielona Góra

Technikum nr 5

Rodzaj:technikum / Szkoła Publiczna

Strona:Przejdź na stronę szkoły

e-mail:[email protected]

Tel.:(68) 451-38-88

Adres:ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra

Szkoła kształci w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik technologii żywności, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner. Absolwenci technikum będą poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy zjednoczonej Europy. Po ukończeniu szkoły powinni znaleźć pracę w Polsce i innych krajach europejskich. Dużym atutem powstającej szkoły jest możliwość kształcenie praktycznego w doskonale wyposażonych pracowniach: gastronomicznej, fryzjerskiej, kosmetycznej i introligatorskiej spełniających najwyższe standardy europejskie. Ponadto nad kształceniem czuwać będzie kreatywny, młody i przyjazny uczniom zespół pedagogiczny stosujący w swojej pracy innowacyjne metody nauczania. Technikum rozwijać będzie prowadzoną już od kilku lat przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego szeroką współpracę ze szkołami Seelow, Eberswalde, Cottbus i Guben. Uczniowie powstającego technikum będą mogli aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych targach edukacyjnych, konkursach, pokazach umiejętności zawodowych. Wymiana doświadczenia z kolegami z innych krajów europejskich będzie realizowana w ramach projektu "Promocja umiejętności i wymiana doświadczeń w zakresie gastronomii". W roku szkolnym 2010/2011 ZSiPKZ: - jako jeden z pierwszych w Polsce wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością ISO 29990:2010 w zakresie kształcenia zawodowego; - jako jedyny w województwie lubuskim został laureatem konkursu Szkoła Obywateli im. Anny Radziwiłł, który promował kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży oraz tworzył tradycję szkoły w oparciu o wartości patriotyczne. Szkoła w ostatnich latach zrealizowała następujące projekty finansowane prze Unię Europejską: ? PHARE CBC PL 2002/000-606 Promocja umiejętności młodzieży polskiej i niemieckiej ? PHARE CBC PL 2002/000-606 Pokaz umiejętności zawodowych młodzieży polskiej i niemieckiej w Zielonej Górze.PHARE 2001 ? ? Rozwój Zasobów Ludzkich ? Promocja Zatrudnienia i RZL? ? Województwo Lubuskie ? Polska PL O1.06.09.01-02-04. podprojekt 4 ,, Reorientacja Szkolnictwa Zawodowego ?? Plan modernizacji oferty edukacyjnej Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze ? PHARE 2003 PL 2003/005-708 ,, Promocja umiejętności i wymiana doświadczeń w zakresie fryzjerstwa i gastronomii ?? ? SOCRATES COMENIUS 1 Projekt Językowy Comeniusa Akcja 1 Europen Beauty ? Kto jest najpiękniejszy ? EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. -Zawody Związane z Winiarstwem Szansą dla Ziemi Lubuskiej ? Leonardo da Vinci ? wspólnotowy program działań w zakresie kształcenia zawodowego - Projekt "Kulinarny świat bez granic" realizowany w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej". Szkoła systematycznie dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy dlatego są wdrażane nowe kierunki nauczania. Nauczyciele opracowują innowacje pedagogiczne:? Winiarstwo, barmaństwo, sommelierstwo w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ?- wpisana do Rejestru innowacji pedagogicznych zgłoszonych do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 pod numerem : KO.III.IP.SPG-21/2009 ,,Nowe kierunki szkół policealnych-modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy" nr projektu: WND-POKL.09.03.00-08-004/10 w ramach Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Profile i Punkty Technikum nr 5 na rok 2020/2021

Matury 2020 - Technikum nr 5

Język polski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Matematyka

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Język angielski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Osiągnięcia Szkoły

Egzaminy Zawodowe Technikum nr 5

KwalifikacjaOsobyZdawalnośćSesja
(A.20) Rejestracja i obróbka obrazu 16 31.25% 192
(T.06) Sporządzanie potraw i napojów 35 100% 192
(A.25) Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 8 87.5% 192
(A.19) Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 13 92.31% 192
(A.55) Drukowanie cyfrowe 12 100% 191
(T.15) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 26 65.38% 191
(A.23) Projektowanie fryzur 12 100% 191
(A.25) Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 22 40.91% 191

Opinia o Technikum nr 5 Zielona Góra

3.4 /5 5 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj