konto

Ranking Techników Toruń 2022

Ranking techników 2022 w Toruniu opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Ponadto uwzględniono również osiągniecia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W toruńskim rankingu wzięło udział 8 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszą szkołą w Toruniu okazało się Technikum nr 5.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Torunia oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
ToruńPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 109 Technikum nr 5 Toruń 52.471 pkt
2Srebny medal 316 Technikum nr 1 im. Elżbiety Zawackiej Toruń 48.932 pkt
3Brązowy medal 476 Technikum nr 4 Toruń 47.051 pkt
4520 Technikum nr 3 Toruń 46.647 pkt
5883 Technikum nr 7 Toruń 42.861 pkt
61130 Technikum nr 9 Toruń 40.292 pkt
71502 Technikum nr 13 Toruń 24.152 pkt
81509 Technikum TEB Edukacja Toruń 21.943 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017