konto

Ranking Techników Toruń 2017 2017

W rankingu techników w Toruniu, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 8 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Torunia i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum nr 4 Toruń 48.2 pkt
2Srebny medal Technikum nr 5 Toruń 47.2 pkt
3Brązowy medal Technikum nr 13 Toruń 46.7 pkt
4 Technikum nr 9 Toruń 46.3 pkt
5 Technikum nr 8 Toruń 42.7 pkt
6 Technikum nr 1 im. Elżbiety Zawackiej Toruń 42.4 pkt
7 Technikum nr 3 Toruń 38.1 pkt
8 Technikum nr 7 Toruń 35.7 pkt

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea