Technikum Kształtowania Środowiska

Ocena: 1

Oceń Placowkę

Technikum Kształtowania Środowiska Szczecin

Technikum Kształtowania Środowiska

Rodzaj:technikum / Szkoła Publiczna

Strona:Przejdź na stronę szkoły

e-mail:[email protected]

Tel.:(91) 441-51-62

Adres:ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin

Technikum Kształtowania Środowiska kształci w zawodach : - technik ochrony środowiska Jeśli interesuje Cię nasze środowisko naturalne i chciałbyś dowiedzieć się jak o nie dbać i poprawić jego stan obecny, to u nas dowiesz się wszystkiego co się z tym wiąże. Poznasz specjalistyczne technologie stosowane przy uzdatnianiu wody czy oczyszczaniu powietrza i ścieków, walki z hałasem czy zalewającymi nas odpadami. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym kierunku jest ogromne. Po ukończeniu szkoły absolwent ma możliwość podjęcia zatrudnienia w: - ośrodkach badań i kontroli środowiska, - terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, - stacjach sanitarno - epidemiologicznych, - miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, - stacjach uzdatniania wody, - instytucjach naukowo - badawczych. Absolwenci mogą również podejmować pracę w ośrodkach badawczo - rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska. Zdobycie tytułu technika umożliwi absolwentowi pracę w prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych. Kryterium kwalifikacyjne: - świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, - zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji : R.7. Ocena stanu środowiska. R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska. - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS. Kandydaci dodatkowo załączają : - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycy pracy. - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem umożliwiającym zdobycie kwalifikacji w zakresie energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki wodorowej, energetyki geotermalnej, energii uzyskiwanej z biopaliw, biogazu i biomasy. Uczniowie maja przygotowaną bardzo dobrą bazę szkoły (sprzęt audio - wizualny, pracownie komputerowe, pracownie do zajęć teoretycznych i praktycznych wyposażone w specjalistyczny sprzęt odnawialnych źródeł energetyki. Jest to zawód przyszłości, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem systemów energetyki odnawialnej, - montażem i demontażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, - kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej, - wykorzystania programów komputerowych, - wykonywania konserwacji oraz naprawy i instalacji systemów energetyki odnawialnej, - sporządzania kosztorysów, ofert przetargowych i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Typowym miejscem pracy są : - firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę, urządzeń technicznych energii odnawialnej, serwisy obsługi tych urządzeń. Zatrudnienie można znaleźć także w firmach zajmujących się montażem kotłowni ekologicznych, hurtowniach instalatorstwa sanitarnego, w organizacjach i przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), w administracji publicznej i bankach. Kryterium kwalifikacyjne: - świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, - zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji : B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS. Kandydaci dodatkowo załączają : - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycy pracy. - technik turystyki wiejskiej Zawód technik turystyki przygotowuje do organizacji wypoczynku począwszy od przyjęcia zlecenia aż po rozliczenie zaplanowanych kosztów. Dowiesz się jak założyć własne gospodarstwo agroturystyczne oraz jak przygotować promocję swojej oferty. W szkole można nabyć umiejętności w różnych specjalizacjach : turystyki, agroturystyki, animacji turystyki i rekreacji, pozyskiwania środków finansowych na założenie i rozwój przedsiębiorstwa turystycznego. Absolwent w zawodzie technik turystyki będzie posiadał umiejętności: ? przygotowania oferty i wyceny usług turystycznych ? organizowania działalności turystycznej i rekreacyjnej ? stosowania zasad i instrumentów marketingu w działalności zawodowej ? współpracowania z instytucjami i organizacjami turystycznymi ? stosowania programów komputerowych służących do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym ? stosowania efektywnych strategii marketingowych związanych z prowadzeniem działalności zawodowej. Technik turystyki wiejskiej znajdzie pracę w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach lub prywatnych domach letniskowych. Absolwenci będą mieli również uprawnienia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z turystyką. Kryterium kwalifikacyjne: - świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, - zaświadczenia o zdobyciu poszczególnych kwalifikacji : T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich. T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, suplement do dyplomu potwierdzający kwalifikacje zawodowe - EUROPASS. Kandydaci dodatkowo załączają : - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycy pracy.

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Profile i Punkty Technikum Kształtowania Środowiska na rok 2019/2020

Osiągnięcia Szkoły

Matury 2019 - Technikum Kształtowania Środowiska

Język polski

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Matematyka

Śr. Wynik

0%

Zdawalność

0%

Egzaminy Zawodowe Technikum Kształtowania Środowiska

KwalifikacjaOsobyZdawalnośćSesja
(BU.17.) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 22 100% 182
(RL.08.) Ocena stanu środowiska 11 90.9% 182
(BD.18.) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 18 94.4% 181
(RL.09.) Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska 9 55.6% 181
(TG.09.) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 11 90.9% 181

Opinia o Technikum Kształtowania Środowiska Szczecin

1 /5 1 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj
avatar

Grzegorz, • 1

Szkoła nietolerancji dla tolerancji itp.strasza i zastraszają. Nie dopuszczaj do matury tylko po to aby poprawić swoje i tak nie najlepsze wyniki

0| 0 • odpowiedź • 17 maja 2019 o 00:39:22 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
Wyszukiwarka Kierunków Studiów