konto
XXVII Liceum im. Zesłańców Sybiru

Ocena: 2.9

Oceń Placowkę

Profile XXVII Liceum im. Zesłańców Sybiru Lublin

1A / geogr-wos rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiaedukacja dla bezpieczeństwa
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
84.35102.34140.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Łatwiejszy start do służb mundurowych - dodatkowe punkty przy naborze do służb mundurowych.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji na wyższe uczelnie.

Rozszerzenia: geografia, wiedza o społeczeństwie.

Zajęcia dodatkowe:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • przysposobienie wojskowe
 • techniki samoobrony
 • podstawy ratownictwa
 • podstawy kryminalistyki
 • szkolenie przedmedyczne
 • strzelectwo, topografia, musztra
 • obozy kondycyjno-szkoleniowe

Języki obce: język angielski oraz do wyboru: język hiszpański lub niemiecki.

1B / wos-ang rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosedukacja dla bezpieczeństwa
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
60.2593.64139.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa 1C - MUNDUROWA ze specjalnością OBRONA TERYTORIALNA

Pierwszeństwo w naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej i innych służb mundurowych.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji na wyższe uczelnie.

Rozszerzenia: wiedza o społeczeństwie, język angielski.

Zajęcia dodatkowe:

 • przysposobienie wojskowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • techniki samoobrony
 • podstawy ratownictwa
 • medycyna pola walki
 • szkolenie strzeleckie i poligonowe
 • zajęcia na terenie jednostki wojskowej
 • obozy kondycyjno-szkoleniowe

Języki obce: język angielski oraz do wyboru: język hiszpański lub niemiecki.

1C / biol-ang rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielski
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
63.998.91168.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D / geogr-ang rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
89.1111.65152.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa 1E2 - GEOGRAFICZNA

Dla uczniów planujących studia na kierunkach: geografia, architektura krajobrazu, turystyka, geografia i gospodarka przestrzenna, geodezja, geoanaliza, rewitalizacja dróg wodnych, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami, inżynieria geologiczna, inżynieria i gospodarka wodna, nawigacja itp.

Rozszerzenia: geografia, język angielski.

1E / biol-ang rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
95.55121.25169
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1F / inf-ang rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
75.1108.87159.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -