konto
XV Liceum

Ocena: 3.5

Oceń Placowkę

Profile XV Liceum Lublin

1al / mat-geogr-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
149.05159.53173.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa politechniczna

to dobry wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak: matematyka i geografia. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach oraz nie boją się nowych wyzwań.

Opis klasy

Klasa skierowana jest do uczniów zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki i geografii. Na realizację tych przedmiotów przewidziano zwiększoną liczbę godzin, co daje doskonałe podstawy i możliwości kontynuowania nauki na wielu atrakcyjnych kierunkach studiów politechnicznych i uniwersyteckich.

Dzięki podpisanemu porozumieniu szkoły z Politechniką Lubelską, klasa będzie uczestniczyć w wykładach, pokazach i laboratoriach prowadzonych przez wykładowców akademickich w szkole i na uczelni oraz korzystać z zasobów biblioteki uczelnianej.

Nauczanie matematyki odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, np. progranu GeoGebra, aplikacji Quizizz, Kahoot, Plickers. Uczniowie klasy politechnicznej mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i sprawdzenia się w licznych konkursach przedmiotowych oraz przy realizacji przedsięwzięć ogólnoszkolnych np. Szkolnego Dnia Matematyki.

Studia

Uczniowie tej klasy to przyszli studenci bardzo atrakcyjnych kierunków: informatyka, finanse i rachunkowość, mechatronika, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie, ekonomia, matematyka, elektrotechnika oraz wiele innych.

Szkoła oferuje również szeroką gamę zajęć dodatkowych z matematyki i nie tylko…

1bl / biol-chem-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
151.7160.08173.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeśli interesujesz się medycyną i naukami przyrodniczymi oraz chcesz zdobyć w przyszłości zawód wpisujący się w aktualne trendy na rynku pracy, wybierz klasę medyczno-ratowniczą.
Ucząc się w niej, będziesz miał szansę brać udział w atrakcyjnych innowacyjnych zajęciach, opartych na metodach praktycznego zdobywania wiedzy. Możesz aktywnie uczestniczyć w eksperymentach naukowych, poznawać nowoczesne metody badawcze i osiągnięcia współczesnej medycyny, biologii i chemii oraz tajniki otaczającej nas na co dzień biotechnologii!

Rozwiniesz swoje zainteresowania:

w ramach aktywności prozdrowotnej nauczysz się: szybkiej interwencji medycznej, przeciwdziałania obrażeniom wewnętrznym, rehabilitacji, mikrobiologii, promocji racjonalnego odżywiania się, profilaktyki uzależnień, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, higieny pracy umysłowej.

Celem edukacji jest przygotowanie uczniów do studiów na uczelniach medycznych, uniwersytecie przyrodniczym oraz na wydziałach np. biologii, chemii i biotechnologii.

1cl / biol-wos-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
153.65163.85186.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Ofertę kierujemy do uczniów zainteresowanych problematyką psychologii, rozwojem człowieka oraz jego funkcjonowania w różnych aspektach życia osobistego i społecznego. Zagadnienia z zakresu psychologii uczniowie będą mogli poznawać podczas nauki przedmiotu uzupełniającego „Podstawy psychologii”.

1dl / pol-hist-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
143.15152.31181.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Młodzież uczęszczająca do klasy o tym profilu realizuje swoje zainteresowania w różnych formach wyrazu artystycznego w ramach zajęć prowadzonych na podstawie autorskich programów przygotowanych specjalnie dla nich. W trakcie nauki w klasie artystycznej realizowany jest przedmiot dodatkowy ,,Twórca i odbiorca sztuki”. Młodzież uczestniczy również w warsztatach teatralnych, fotograficznych, tanecznych, zajęciach ze sztuki filmowej i nowoczesnych technik wizualnych. Chętni biorą udział w zajęciach plastycznych, rozwijają swoje talenty w chórze „Amabile”, zespole wokalno-muzycznym „Ikarus Feel”.