konto
XV Liceum

Ocena: 3.7

Oceń Placowkę

Wyniki matur XV Liceum Lublin

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 28.66% 38
chemia pisemny rozszerzony - 17.92% 13
fizyka pisemny rozszerzony - 7% 1
geografia pisemny rozszerzony - 32.16% 19
historia pisemny rozszerzony - 24.73% 11
historia sztuki pisemny rozszerzony - 21% 2
język angielski pisemny podstawowy 100% 80.14% 119
język angielski pisemny rozszerzony - 58.03% 73
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 45% 2
język hiszpański pisemny rozszerzony - 14% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 75% 38% 4
język polski pisemny podstawowy 99.2% 63.59% 125
język polski pisemny rozszerzony - 46.02% 46
matematyka pisemny podstawowy 91.2% 56.19% 125
matematyka pisemny rozszerzony - 23.5% 20
wos pisemny rozszerzony - 13.4% 5

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 33% 34
chemia pisemny rozszerzony - 12% 3
fizyka pisemny rozszerzony - 10% 1
geografia pisemny rozszerzony - 20% 37
historia pisemny rozszerzony - 23% 20
język angielski pisemny podstawowy 94% 69% 123
język angielski pisemny rozszerzony - 53% 73
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 52% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 39% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 19% 2
język polski pisemny podstawowy 98% 57% 125
język polski pisemny rozszerzony - 44% 42
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 48% 1
matematyka pisemny podstawowy 83% 46% 125
matematyka pisemny rozszerzony - 14% 11
wos pisemny rozszerzony - 32% 13

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 26% 32
chemia pisemny rozszerzony - 28% 3
geografia pisemny rozszerzony - 28% 31
historia pisemny rozszerzony - 36% 9
język angielski pisemny podstawowy 97% 71% 140
język angielski ustny podstawowy 100% 63% 140
język angielski pisemny rozszerzony - 47% 76
język niemiecki ustny podstawowy 100% 78% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 73% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 100% 1
język polski ustny podstawowy 100% 66% 145
język polski pisemny podstawowy 99% 56% 145
język polski pisemny rozszerzony - 47% 51
język rosyjski pisemny rozszerzony - 69% 2
matematyka pisemny podstawowy 97% 57% 145
matematyka pisemny rozszerzony - 43% 12
wos pisemny rozszerzony - 28% 6

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 22% 24
chemia pisemny rozszerzony - 15% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 6% 3
geografia pisemny rozszerzony - 29% 31
historia pisemny rozszerzony - 18% 19
historia sztuki pisemny rozszerzony - 23% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 66% 143
język angielski pisemny podstawowy 98% 70% 143
język angielski pisemny rozszerzony - 43% 86
język hiszpański pisemny podstawowy - 18% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 30% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 44% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 44% 2
język polski ustny podstawowy 100% 63% 146
język polski pisemny podstawowy 100% 55% 146
język polski pisemny rozszerzony - 54% 53
matematyka pisemny podstawowy 84% 48% 146
matematyka pisemny rozszerzony - 20% 13
wos pisemny rozszerzony - 24% 5

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 35% 19
chemia pisemny rozszerzony - 27% 9
geografia pisemny rozszerzony - 34% 43
historia pisemny rozszerzony - 36% 7
język angielski pisemny podstawowy 96% 66% 110
język angielski ustny podstawowy 100% 65% 110
język angielski pisemny rozszerzony - 43% 55
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 54% 1
język hiszpański ustny podstawowy - 60% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 77% 9
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 68% 9
język niemiecki pisemny rozszerzony - 41% 3
język polski pisemny podstawowy 99% 61% 122
język polski ustny podstawowy 100% 67% 122
język polski pisemny rozszerzony - 50% 31
matematyka pisemny podstawowy 81% 49% 122
matematyka pisemny rozszerzony - 14% 18
wos pisemny rozszerzony - 24% 9

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 34.91% 19
chemia pisemny rozszerzony - 26.85% 9
geografia pisemny rozszerzony - 34.03% 43
historia pisemny rozszerzony - 36.29% 7
język angielski pisemny podstawowy 95.94% 65.82% 110
język angielski ustny podstawowy 95.94% 65.25% 110
język angielski pisemny rozszerzony - 43.13% 55
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 54% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 60% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 77.44% 9
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 68% 9
język niemiecki pisemny rozszerzony - 40.67% 3
język polski ustny podstawowy 99.18% 66.91% 122
język polski pisemny podstawowy 99.18% 60.68% 122
język polski pisemny rozszerzony - 49.52% 31
matematyka pisemny podstawowy 81.15% 48.93% 122
matematyka pisemny rozszerzony - 13.56% 18
wos pisemny rozszerzony - 24.07% 9

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 30% 14
chemia pisemny rozszerzony - 34% 7
geografia pisemny rozszerzony - 31% 46
historia pisemny rozszerzony - 41% 5
język angielski ustny podstawowy 100% 60.78% 108
język angielski pisemny podstawowy 97% 65.44% 108
język angielski pisemny rozszerzony - 44% 49
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 45% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 53% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 23% 2
język polski ustny podstawowy 100% 58.03% 111
język polski pisemny podstawowy 100% 74.41% 111
język polski pisemny rozszerzony - 61% 14
język rosyjski ustny podstawowy 100% 93% 1
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 66% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 32% 1
matematyka pisemny podstawowy 69% 38.59% 111
matematyka pisemny rozszerzony - 20% 12
wos pisemny rozszerzony - 18% 10

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony