konto
XI Liceum im. Mikołaja Reja

Ocena: 3.21

Oceń Placowkę

Profile XI Liceum im. Mikołaja Reja Warszawa

1C / hist-wos-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
166.1170.47174.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

  • kandydaci powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
  • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
  • podział na grupy na języku niemieckim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
  • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
  • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

1D / biol-chem-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
169.9173.38178.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

  • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
  • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
  • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

rosyjskim w klasach ID i IH – jedna grupa nauczania od podstaw, 

  • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
  • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym,

1E / mat-geogr-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
163.55169.6190.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

A / mat-fiz-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
168.35173.66182.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

B / pol-hist-antyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język łaciński (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
160165.95170.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -