XI Liceum im. Mikołaja Reja

Ocena: 2.91

Oceń Placowkę

Profile XI Liceum im. Mikołaja Reja Warszawa na rok 2019/2020

1A-h / matematyczno-fizyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Punkty w roku 2017
minimalneśredniemaksymalne
169172177
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa matematyczno-fizyczna:

Kandydaci powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym (co najmniej poziom B2), podział na grupy dokonany będzie ze względu  na stopień zaawansowania.

o   przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, technika

o   przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach politechnicznych i ścisłych

1A-n / matematyczno-fizyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165.6170.49174
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa matematyczno-fizyczna:

Kandydaci powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym (co najmniej poziom B2), podział na grupy dokonany będzie ze względu  na stopień zaawansowania.

o   przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, technika

o   przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach politechnicznych i ścisłych

1A-r / matematyczno-fizyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
163.8168.66174.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa matematyczno-fizyczna:

Kandydaci powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym (co najmniej poziom B2), podział na grupy dokonany będzie ze względu  na stopień zaawansowania.

o   przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, technika;

o   przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach politechnicznych i ścisłych.

1B-f / polonistyczno-klasyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język łaciński (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156.4161.32165.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa IB polonistyczno-klasyczna

 • języki obce: angielski, francuski;
 • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna;
 • przedmioty uzupełniające: przyroda, kultura śródziemnomorska;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych, w tym na MISH.

1B-h / polonistyczno-klasyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język łaciński (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
162.6168.93179.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa IB polonistyczno-klasyczna

 • języki obce: angielski, hiszpański;
 • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna;
 • przedmioty uzupełniające: przyroda, kultura śródziemnomorska;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych, w tym na MISH.

1B-n / polonistyczno-klasyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język łaciński (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
155.2160.68168.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa IB polonistyczno-klasyczna

 • języki obce: angielski, niemiecki;
 • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna;
 • przedmioty uzupełniające: przyroda, kultura śródziemnomorska;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych, w tym na MISH.

1C / hist-wos-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty
 • kandydaci powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • podział na grupy na języku niemieckim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

1D / biol-chem-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:biologia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

hiszpańskim w klasach ID i IH – jedna grupa nauczania od podstaw,

 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym,

1D / biol-chem-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:biologia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

 

rosyjskim w klasach ID i IH – jedna grupa nauczania od podstaw, 

 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym,

1D / biol-chem-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:biologia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

niemieckim w klasach ID i IH – dwie grupy ze względu na stopień zaawansowania,

 

 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym,

1E-f / matematyczno-biologiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
167.2171.1183.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

 Klasa IE matematyczno-biologiczna

 • języki obce: angielski,  francuski;
 • przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia;
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język łaciński;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych, w tym na medycynie.

1E-h / matematyczno-biologiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
168.8170.55172
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

 Klasa IE matematyczno-biologiczna

 • języki obce: angielski,  hiszpański;
 • przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia;
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język łaciński;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych, w tym na medycynie.

1E-n / matematyczno-biologiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165168.79172
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

 Klasa IE matematyczno-biologiczna

 • języki obce: angielski, niemiecki;
 • przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia;
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język łaciński;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych, w tym na medycynie.

1F-h / matematyczno-geograficzna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
169.2173.97182.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa IF matematyczno-geograficzna

 • języki obce: angielski, hiszpański;
 • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski;
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych.

1F-n / matematyczno-geograficzna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
164.6166.28171.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa IF matematyczno-geograficzna

 • języki obce: angielski, niemiecki;
 • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski;
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych.

1F-r / matematyczno-geograficzna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
162.8166.07168
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa IF matematyczno-geograficzna

 • języki obce: angielski, francuski;
 • przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski;
 • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia;
 • przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych.

1G / mat-geogr-wos dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • podział na grupy na języku niemieckim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania, 
 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym,

1H / pol-hist-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • we wszystkich klasach podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

hiszpańskim w klasach ID i IH – jedna grupa nauczania od podstaw,

 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym

1H / pol-hist-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • we wszystkich klasach podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

niemieckim w klasach ID i IH – dwie grupy ze względu na stopień zaawansowania,

 

 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym,

1H / pol-hist-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

rosyjskim w klasach ID i IH – jedna grupa nauczania od podstaw, 

 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym,