konto
XI Liceum im. Mikołaja Reja

Ocena: 3.14

Oceń Placowkę

Profile XI Liceum im. Mikołaja Reja Warszawa

1A / fiz-ang-mat rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
173175.28178.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1B / hist-antyk-pol rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język łaciński (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
158.1164.81180.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1C / hist-wos-ang rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawoshistoria
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
167.05170.34175.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

  • kandydaci powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
  • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
  • podział na grupy na języku niemieckim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
  • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
  • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

1D / geogr-mat-wos rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1D / biol-chem-mat rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
169.7172.88178.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1E / geogr-ang-mat rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
167.45170.77179.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -