konto
XI Liceum im. Mikołaja Reja

Ocena: 3.22

Oceń Placowkę

Profile XI Liceum im. Mikołaja Reja Warszawa

1C / hist-wos-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
158.45164.74182.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • kandydaci powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • podział na grupy na języku niemieckim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

1D / biol-chem-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
168.55169.84172.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

hiszpańskim w klasach ID i IH – jedna grupa nauczania od podstaw,

 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym,

1D / biol-chem-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167.15169.68173.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

niemieckim w klasach ID i IH – dwie grupy ze względu na stopień zaawansowania,

 

 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym,

1D / biol-chem-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
166.15168.35173.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

 

rosyjskim w klasach ID i IH – jedna grupa nauczania od podstaw, 

 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym,

1G / mat-geogr-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
164.95170.37188.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • podział na grupy na języku niemieckim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania, 
 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym,

1H / pol-hist-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167.1171.03176.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • we wszystkich klasach podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

hiszpańskim w klasach ID i IH – jedna grupa nauczania od podstaw,

 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym

1H / pol-hist-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
159.95164.34180.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • we wszystkich klasach podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

niemieckim w klasach ID i IH – dwie grupy ze względu na stopień zaawansowania,

 

 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym,

1H / pol-hist-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.25160.54173.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
 • kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
 • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
 • zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach:

rosyjskim w klasach ID i IH – jedna grupa nauczania od podstaw, 

 • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
 • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym,