konto
XI Liceum im. Mikołaja Reja

Ocena: 3.06

Oceń Placowkę

Profile XI Liceum im. Mikołaja Reja Warszawa

1A / [O] fiz-ang-mat (ang-niem,hisz) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
170.7174.16188.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1B / [O] hist-ang-pol (ang-łac) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język łaciński

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
162.95167.9179.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1C / [O] hist-mat-wos (ang-fra,niem) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaWOShistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
166172.36181.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

  • kandydaci powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym,
  • podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
  • podział na grupy na języku niemieckim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania,
  • przewidywane wycieczki: wyjazd integracyjny dla klas pierwszych, „Biała Szkoła” dla klas drugich.
  • wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

1D / [O] biol-chem-mat (ang-hisz,niem) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiabiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
170.7172.66179.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1E / [O] geogr-ang-mat (ang-niem) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
169.6172.68181.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1F / [O] geogr-ang-mat (ang-niem) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
167.55169.29173.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -