konto
VII Liceum im. Janusza Kusocińskiego

Ocena: 3.04

Oceń Placowkę

Profile VII Liceum im. Janusza Kusocińskiego Bydgoszcz

1A / inf-ang-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
133.7150.57178.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa dla osób świadomych tego, że "sukces jest zdolnością do przejścia od jednej porażki do drugiej bez utraty entuzjazmu" (Winston Churchill).

Klasa dla osób, które rozumieją, że logiczne myślenie warto rozwijać, gdyż, min. integruje wiedzę nabytą z różnych źródeł.

Klasa dla przyszłych informatyków, inżynierów, ekonomistów.

Chcesz rozwijać swoje umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, nie poddajesz się w dążeniu do celu - zapraszamy Ciebie do klasy 1A, klasy matematyczno-informatycznej. 

Proponujemy:

- warsztaty i wykłady organizowane przez pracowników naukowych UMK, UTP, WSB,

- realizację projektów :Eksperyment fizyczny"

- wyjazdy do Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach,

- udział w przedsięwzięciach biznesowych,

- spotkania z przedsiębiorcami.

1B / biol-chem-geogr rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
119.7142.06163.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

To ciekawa propozycja klasy medycznej z rozszerzonym programem krajoznawczym dla osób, które cenią sobie praktyczne działania, warsztaty i przyswajanie wiedzy w dobrej atmosferze. W tym profilu połączyliśmy tradycyjne rozszerzenie z biologii i chemii z ofertą dla osób, które nie wiążą swojej przyszłości z fizyką, jak w standardowych ” biol- chemach”. Zamiast niej wiedzę przyrodniczą będzie można zdobywać także podczas rozszerzonego kursu geografii, zajęć terenowych, wycieczek i licznych projektów edukacyjnych. Zajęcia z biologii i chemii w tym profilu prowadzone są z wykorzystaniem świetnie wyposażonych pracowni, nowoczesnych mikroskopów i modeli, a także we współpracy z wieloma instytucjami z Bydgoszczy i okolic.

Uczniom tej klasy proponujemy udział między innymi w następujących zajęciach:

  • Warsztaty anatomiczne w Plastinarium w Guben ( Niemcy) oraz w Prosektorium Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
  • Cykliczne spotkania z wykładowcami i studentami Collegium Medicum UMK
  • Zajęcia laboratoryjne na UKW i na UTP
  • Zajęcia laboratoryjne w Centrum Chemii Małej Skali
  • Rajdy piesze i zajęcia terenowe w regionie kujawsko-pomorskim
  • Wycieczki krajoznawcze w Sudety, Karpaty i Góry Świętokrzyskie
  • Warsztaty geologiczne w kopalni soli w Kłodawie
  • Udział w grach terenowych (geocaching)

Absolwent tej klasy będzie miał szeroką wiedzę z przedmiotów przyrodniczych, co umożliwi mu studiowanie na kierunkach takich jak: medycyna, farmacja, weterynaria, fizjoterapia, dietetyka, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, biotechnologia, ochrona środowiska, psychologia i wiele innych.

1C / biol-chem-fiz rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
108.3128.15164.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Obecne czasy wymagają od młodych ludzi podjęcia już bardzo wcześnie trudnych decyzji, jaki kierunek studiów wybrać?

Najlepiej wówczas kierować się własnymi zdolnościami, zainteresowaniami oraz możliwościami zdobycia pracy w swoim zawodzie. Na pewno atrakcyjnym profilem dla przyszłych lekarzy, farmaceutów, kosmetologów, fizjoterapeutów, weterynarzy, ekologów i rolników jest profil medyczny, od lat cieszący się w naszej szkole ogromnym zainteresowaniem.

Na poziomie rozszerzonym realizowane są następujące przedmioty: biologia, chemia i fizyka pod kątem Nowej Matury i wymagań stawianych przez uczelnie wyższe.

Języki obce realizowane w tej klasie to: język angielski – w systemie blokowym (międzyklasowym) oraz do wyboru język francuski lub niemiecki (od podstaw).

Do klas o tym profilu zapisują się uczniowie bardzo ambitni, żądni wiedzy i pracowici. Można więc oczekiwać, że tych uczniów będzie cechować: ciekawość poznawcza, chęć uczestnictwa w zajęciach praktycznych, warsztatach, wykładach; otwartość i zaangażowanie; empatia - niezbędna w pracy z ludźmi; podejmowanie działań związanych z wolontariatem; aktywny udział w promowaniu zdrowego trybu życia oraz działań proekologicznych.

Na lekcjach wykorzystywane są różne metody pracy, m.in. projekty i metody aktywne, np.: zajęcia w terenie, chemiczne doświadczenia laboratoryjne, doświadczenia fizyczne.

Pracownie przedmiotowe dysponują mikroskopami, sprzętem multimedialnym, sprzętem laboratoryjnym, odczynnikami chemicznymi, modelami i programami komputerowymi. Ponadto są bogate w wiele cennych preparatów, okazów i eksponatów.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w dodatkowych warsztatach i wykładach organizowanych na: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku, Regionalnym Centrum Onkologii, Collegium Medicum, Planetarium i Orbitarium w Toruniu. Ponadto dzięki porozumieniu o współpracy z pracownikami Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu uczniowie uczestniczą w licznych zajęciach laboratoryjnych, które wzbogacają ich o dodatkową wiedzę, często wykraczającą poza program nauczania.

Przyszli maturzyści samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela rozwijają swoje umiejętności, rozwiązują zadania maturalne oraz poszerzają swoją wiedzę biologiczną, fizyczną i chemiczną w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Systematyczna, sumienna praca daje uczniom możliwość doskonałego przygotowania się do matury, a następnie podjęcie studiów na tak przyszłościowych kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, kosmetologia, dietetyka, biotechnologia, medycyna sądowa, ratownictwo medyczne, położnictwo, dietetyka, ochrona środowiska i wielu innych…

1D / pol-hist-wos rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
122.5139.14171.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa objęta honorowym patronatem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz

Jest to klasa skierowana do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Wybierając tę klasę, poszerzysz swoją znajomość literatury, kultury, sztuki i wiedzy historycznej.

Spotkasz ciekawych ludzi, prawdziwych pasjonatów literatury i sztuki (w tym pracowników naukowych UKW, którzy prowadzą zajęcia w tej klasie).

Tajników warsztatu dziennikarskiego (radiowego, prasowego) będziesz uczył się od najlepszych (współpracujemy z Pałacem Młodzieży, redakcjami bydgoskich mediów).

Nauczysz się tworzyć teksty dziennikarskie (pod okiem pracowników naukowych UKW), które będziesz mógł zamieścić w ogólnopolskich mediach a nawet poprowadzisz własną audycję radiową w OMG RADIO (współpraca z Gazetą Wyborczą i Pałacem Młodzieży).

Zapoznasz się z pracą prawników, będziesz uczestniczyć w rozprawach w sądzie, szkolić się z mediacji. Będziesz miał okazję obejrzeć ciekawe spektakle teatralne.

Umożliwimy Ci zdobycie laurów w olimpiadach i konkursach.

Przeżyjesz niezapomniane przygody na wycieczkach szkolnych.