konto
VII Liceum im. Janusza Kusocińskiego

Ocena: 3.04

Oceń Placowkę

Wyniki matur VII Liceum im. Janusza Kusocińskiego Bydgoszcz

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 38.43% 47
chemia pisemny rozszerzony - 22.71% 35
fizyka pisemny rozszerzony - 54.67% 3
geografia pisemny rozszerzony - 45% 6
historia pisemny rozszerzony - 26.44% 9
informatyka pisemny rozszerzony - 39.5% 8
język angielski pisemny podstawowy 100% 85.72% 107
język angielski pisemny rozszerzony - 69.91% 70
język polski pisemny podstawowy 95.41% 55.5% 109
język polski pisemny rozszerzony - 34.38% 24
matematyka pisemny podstawowy 96.33% 66.97% 109
matematyka pisemny rozszerzony - 37.85% 13
wos pisemny rozszerzony - 26.2% 5

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 52% 33
chemia pisemny rozszerzony - 31% 25
fizyka pisemny rozszerzony - 28% 5
geografia pisemny rozszerzony - 44% 15
historia pisemny rozszerzony - 44% 13
informatyka pisemny rozszerzony - 45% 10
język angielski pisemny podstawowy 100% 81% 112
język angielski pisemny rozszerzony - 65% 65
język polski pisemny podstawowy 98% 57% 113
język polski pisemny rozszerzony - 70% 27
matematyka pisemny podstawowy 99% 68% 113
matematyka pisemny rozszerzony - 45% 22
wos pisemny rozszerzony - 67% 4

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 46% 31
chemia pisemny rozszerzony - 24% 32
fizyka pisemny rozszerzony - 55% 8
geografia pisemny rozszerzony - 54% 4
historia pisemny rozszerzony - 47% 5
informatyka pisemny rozszerzony - 52% 11
język angielski ustny podstawowy 100% 84% 113
język angielski pisemny podstawowy 99% 85% 112
język angielski pisemny rozszerzony - 68% 76
język niemiecki pisemny rozszerzony - 61% 3
język polski ustny podstawowy 100% 81% 115
język polski pisemny podstawowy 99% 58% 114
język polski pisemny rozszerzony - 59% 29
matematyka pisemny podstawowy 99% 77% 114
matematyka pisemny rozszerzony - 68% 20
wos pisemny rozszerzony - 53% 5

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 41% 38
chemia pisemny rozszerzony - 25% 30
fizyka pisemny rozszerzony - 42% 6
geografia pisemny rozszerzony - 53% 12
historia pisemny rozszerzony - 39% 7
informatyka pisemny rozszerzony - 55% 7
język angielski ustny podstawowy 100% 77% 107
język angielski pisemny podstawowy 100% 83% 106
język angielski pisemny rozszerzony - 65% 58
język niemiecki ustny podstawowy 100% 67% 6
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 78% 6
język polski ustny podstawowy 100% 80% 113
język polski pisemny podstawowy 100% 58% 112
język polski pisemny rozszerzony - 43% 26
matematyka pisemny podstawowy 99% 73% 112
matematyka pisemny rozszerzony - 41% 14
wos pisemny rozszerzony - 42% 8

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 45% 39
chemia pisemny rozszerzony - 39% 16
fizyka pisemny rozszerzony - 41% 7
geografia pisemny rozszerzony - 50% 10
historia pisemny rozszerzony - 43% 6
historia muzyki pisemny rozszerzony - 15% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 37% 7
język angielski pisemny podstawowy 100% 85% 107
język angielski ustny podstawowy 100% 78% 107
język angielski pisemny rozszerzony - 68% 60
język niemiecki pisemny rozszerzony - 66% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 55% 107
język polski ustny podstawowy 100% 78% 107
język polski pisemny rozszerzony - 68% 24
matematyka pisemny podstawowy 100% 76% 107
matematyka pisemny rozszerzony - 53% 19
wos pisemny rozszerzony - 42% 8

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 48% 46
chemia pisemny rozszerzony - 37% 21
fizyka pisemny rozszerzony - 30% 1
geografia pisemny rozszerzony - 59% 15
historia pisemny rozszerzony - 57% 12
historia muzyki pisemny rozszerzony - 68% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 65% 8
język angielski ustny podstawowy 100% 75% 118
język angielski pisemny podstawowy 100% 83% 118
język angielski pisemny rozszerzony - 64% 62
język francuski pisemny rozszerzony - 70% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 84% 5
język niemiecki ustny podstawowy 100% 71% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 61% 4
język polski pisemny podstawowy 100% 66% 123
język polski ustny podstawowy 100% 75% 123
język polski pisemny rozszerzony - 72% 25
matematyka pisemny podstawowy 100% 76% 123
matematyka pisemny rozszerzony - 55% 23
wos pisemny rozszerzony - 41% 9

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 60% 39
chemia pisemny rozszerzony - 48% 27
fizyka pisemny rozszerzony - 43% 4
geografia pisemny rozszerzony - 60% 12
historia pisemny rozszerzony - 71% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 56% 15
język angielski pisemny podstawowy 100% 88% 106
język angielski ustny podstawowy 100% 80% 108
język angielski pisemny rozszerzony - 69% 54
język niemiecki ustny podstawowy 100% 69% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 69% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 72% 1
język polski ustny podstawowy 100% 73% 111
język polski pisemny podstawowy 100% 69% 109
język polski pisemny rozszerzony - 65% 14
matematyka pisemny podstawowy 100% 74% 109
matematyka pisemny rozszerzony - 46% 31
wos pisemny rozszerzony - 31% 8