konto
VI Liceum im. Króla Zygmunta Augusta

Ocena: 2.84

Oceń Placowkę

Profile VI Liceum im. Króla Zygmunta Augusta Białystok

A / politechniczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
147.7154.91172.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa politechniczna to profil dla uczniów, którzy chcą uzyskać wszechstronne przygotowanie do studiów na kierunkach politechnicznych, zarówno na politechnice, jak i na studiach uniwersyteckich. Zwraca uwagę połączenie królowej nauk – matematyki oraz fizyki z niezbędnymi do funkcjonowania w świecie współczesnej techniki kompetencjami informatycznymi.
Dzięki nauce w tej klasie można sprawdzić się m.in. w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Astronomicznej, Kangurze Matematycznym. Uczniowie mają również szansę wzięcia udziału w licznych konkursach matematycznych, fizycznych, programistycznych i graficznych.
Klasa politechniczna umożliwia nauczanie w zakresie rozszerzonym trzech przedmiotów: matematyki, fizyki i informatyki. W klasie przewidziane są zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego (A1, A2) albo języka francuskiego (A3).

B1 / matematyczno-informatyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
161.25165.34171.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie klasy informatycznej uczą się w zakresie rozszerzonym matematyki, informatyki i fizyki. Program informatyki realizowany jest od klasy pierwszej w nowoczesnych pracowniach komputerowych. Każdemu uczniowi zapewniamy bardzo dobre warunki do pracy, szybkie łącze internetowe oraz dostępne dwa systemy operacyjne – Windows i Linux. Zwraca uwagę połączenie matematyki i informatyki z kształceniem biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim. Ułatwi to absolwentom klasy studia na wyższych uczelniach. Umożliwi też pełniejsze korzystanie z najnowszych osiągnięć nauki światowej.
Ucząc się w tej klasie, można sprawdzić się m.in. w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Kangurze Matematycznym. Uczniowie mają również szansę wzięcia udziału w wielu konkursach programistycznych i graficznych.
W klasie przewidziane są zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego (B1) albo języka rosyjskiego (B2).
Jak mówią uczniowie tej klasy: Tu można zdobyć wiedzę na temat tworzenia i obsługi programów oraz niezwykłych grafik. Wyspecjalizowana kadra, najlepsi nauczyciele stwarzają nie tylko dobrą atmosferę, ale także rozwijają inwencję twórczą. Bawimy się tu dźwiękiem – nagrywamy spoty reklamowe, kręcimy filmy. Tworzymy gry. To zatem wybór dla osób twórczych, które myślą o dobrej przyszłości.

B2 / matematyczno-informatyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
160.05164.39171.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie klasy informatycznej uczą się w zakresie rozszerzonym matematyki, informatyki i fizyki. Program informatyki realizowany jest od klasy pierwszej w nowoczesnych pracowniach komputerowych. Każdemu uczniowi zapewniamy bardzo dobre warunki do pracy, szybkie łącze internetowe oraz dostępne dwa systemy operacyjne – Windows i Linux. Zwraca uwagę połączenie matematyki i informatyki z kształceniem biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim. Ułatwi to absolwentom klasy studia na wyższych uczelniach. Umożliwi też pełniejsze korzystanie z najnowszych osiągnięć nauki światowej.
Ucząc się w tej klasie, można sprawdzić się m.in. w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Kangurze Matematycznym. Uczniowie mają również szansę wzięcia udziału w wielu konkursach programistycznych i graficznych.
W klasie przewidziane są zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego (B1) albo języka rosyjskiego (B2).
Jak mówią uczniowie tej klasy: Tu można zdobyć wiedzę na temat tworzenia i obsługi programów oraz niezwykłych grafik. Wyspecjalizowana kadra, najlepsi nauczyciele stwarzają nie tylko dobrą atmosferę, ale także rozwijają inwencję twórczą. Bawimy się tu dźwiękiem – nagrywamy spoty reklamowe, kręcimy filmy. Tworzymy gry. To zatem wybór dla osób twórczych, które myślą o dobrej przyszłości.

C1 / przyrodnicza rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
162.25169.33181.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa ekonomiczna rozszerza ofertę dawnej klasy matematyczno-geograficznej. Oferuje rozszerzony program nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego.
Jest to doskonały wybór dla uczniów planujących studia na kierunkach związanych z ekonomią, biznesem, finansami i bankowością, zarządzaniem lub handlem zagranicznym. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na renomowanych wyższych uczelniach, między innymi w Szkole Głównej Handlowej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie w Białymstoku, uniwersytetach lub akademiach ekonomicznych.
Nauki ekonomiczne są bardzo popularne, więc warto wybrać klasę przygotowującą do studiów w tym kierunku. Uczniowie mają możliwość poszerzania swoich wiadomości i umiejętności, uczestnicząc w projektach z zakresu edukacji ekonomicznej. Mogą też się sprawdzić, biorąc udział w olimpiadach i konkursach, w tym Olimpiadzie Matematycznej, Kangurze Matematycznym, Olimpiadzie Geograficznej lub Olimpiadzie Języka Angielskiego.
Jeśli lubisz poznawać świat, interesujesz się geografią, nie przeraża Cię matematyka, to klasa ta została stworzona właśnie dla Ciebie! Matematyka nauczy Cię logicznego myślenia, co z pewnością przyda się w każdej dziedzinie życia. Dzięki geografii dotrzesz w każdy zakątek świata, nie ruszając się z miejsca. Świetna znajomość języka obcego ułatwi Ci poruszanie się w świecie. Tak więc klasa ta to odkrywanie nowych horyzontów wiedzy i doświadczenia. Nauka w tej klasie ułatwia podjęcie studiów na wszystkich kierunkach ekonomicznych i geograficznych. Nie zastanawiaj się dłużej! Wybierz klasę ekonomiczną!
W klasie przewidziane są zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego (C1) albo języka francuskiego (C2).

C2 / przyrodnicza rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
158.3166.07176.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa ekonomiczna rozszerza ofertę dawnej klasy matematyczno-geograficznej. Oferuje rozszerzony program nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego.
Jest to doskonały wybór dla uczniów planujących studia na kierunkach związanych z ekonomią, biznesem, finansami i bankowością, zarządzaniem lub handlem zagranicznym. Absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na renomowanych wyższych uczelniach, między innymi w Szkole Głównej Handlowej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie w Białymstoku, uniwersytetach lub akademiach ekonomicznych.
Nauki ekonomiczne są bardzo popularne, więc warto wybrać klasę przygotowującą do studiów w tym kierunku. Uczniowie mają możliwość poszerzania swoich wiadomości i umiejętności, uczestnicząc w projektach z zakresu edukacji ekonomicznej. Mogą też się sprawdzić, biorąc udział w olimpiadach i konkursach, w tym Olimpiadzie Matematycznej, Kangurze Matematycznym, Olimpiadzie Geograficznej lub Olimpiadzie Języka Angielskiego.
Jeśli lubisz poznawać świat, interesujesz się geografią, nie przeraża Cię matematyka, to klasa ta została stworzona właśnie dla Ciebie! 
Matematyka nauczy Cię logicznego myślenia, co z pewnością przyda się w każdej dziedzinie życia. Dzięki geografii dotrzesz w każdy zakątek świata, nie ruszając się z miejsca. Świetna znajomość języka obcego ułatwi Ci poruszanie się w świecie. Tak więc klasa ta to odkrywanie nowych horyzontów wiedzy i doświadczenia. Nauka w tej klasie ułatwia podjęcie studiów na wszystkich kierunkach ekonomicznych i geograficznych. Nie zastanawiaj się dłużej! Wybierz klasę ekonomiczną!
W klasie przewidziane są zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego (C1) albo języka francuskiego (C2).

D1/E1 / biologiczno-chemiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
151.95158.8169.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeśli jesteś zainteresowany biologią i chemią, to polecamy Ci klasy medyczne, w których te przedmioty są realizowane w zakresie rozszerzonym.
Jest to doskonała oferta dla przyszłych biologów, chemików, ekologów, przyrodników oraz osób wiążących swoją przyszłość z medycyną (lekarzy, dentystów, farmaceutów), weterynarią, psychologią i psychoterapią.
Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w olimpiadach: Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Żywności i Żywieniu oraz w licznych konkursach biologicznych i chemicznych.
Na lekcje biologii i chemii są zapraszani pracownicy naukowi Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy zapoznają Cię z najnowszymi wynikami swoich badań. Jeśli będziesz zainteresowany, masz możliwość wzięcia udziału w wykładach, seminariach i prelekcjach organizowanych w białostockich ośrodkach akademickich.
W tej klasie medycznej przewidziane są zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego (D1, D2) albo języka francuskiego (D3).
Jak mówią uczniowie: Zachęcamy do wyboru profilu medycznego właśnie w VI LO. Wiedzę z zakresu biologii i chemii przybliżą Wam nauczyciele, których priorytetem jest dobre przygotowanie uczniów do matury i olimpiad przedmiotowych. W naszej szkole istnieje możliwość udziału w ciekawych lekcjach laboratoryjnych z chemii oraz mikroskopowych z biologii! Dzięki takim zajęciom i wzajemnej współpracy zdobywamy wiedzę i doświadczenie, które sprawią, że po liceum studiowanie na wszystkich kierunkach związanych z biologią i chemią będzie dla nas bezproblemowe i przyjemne.

D2 / biologiczno-chemiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
149.35157.24172.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeśli jesteś zainteresowany biologią i chemią, to polecamy Ci klasy medyczne, w których te przedmioty są realizowane są w zakresie rozszerzonym.
Jest to doskonała oferta dla przyszłych biologów, chemików, ekologów, przyrodników oraz osób wiążących swoją przyszłość z medycyną (lekarzy, dentystów, farmaceutów), weterynarią, psychologią i psychoterapią.
Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w olimpiadach: Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Żywności i Żywieniu oraz w licznych konkursach biologicznych i chemicznych.
Na lekcje biologii i chemii są zapraszani pracownicy naukowi Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy zapoznają Cię z najnowszymi wynikami swoich badań. Jeśli będziesz zainteresowany, masz możliwość wzięcia udziału w wykładach, seminariach i prelekcjach organizowanych w białostockich ośrodkach akademickich.
W tej klasie medycznej przewidziane są zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego (D1, D2) albo języka francuskiego (D3).
Jak mówią uczniowie: Zachęcamy do wyboru profilu medycznego właśnie w VI LO. Wiedzę z zakresu biologii i chemii przybliżą Wam nauczyciele, których priorytetem jest dobre przygotowanie uczniów do matury i olimpiad przedmiotowych. W naszej szkole istnieje możliwość udziału w ciekawych lekcjach laboratoryjnych z chemii oraz mikroskopowych z biologii! Dzięki takim zajęciom i wzajemnej współpracy zdobywamy wiedzę i doświadczenie, które sprawią, że po liceum studiowanie na wszystkich kierunkach związanych z biologią i chemią będzie dla nas bezproblemowe i przyjemne.

E2 / biologiczno-chemiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
154.05161.85178
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeśli jesteś zainteresowany biologią i chemią, to polecamy Ci klasy medyczne, w których te przedmioty są realizowane są w zakresie rozszerzonym.
Jest to doskonała oferta dla przyszłych biologów, chemików, ekologów, przyrodników oraz osób wiążących swoją przyszłość z medycyną (lekarzy, dentystów, farmaceutów), weterynarią, psychologią i psychoterapią.
Nasi uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w olimpiadach: Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Żywności i Żywieniu oraz w licznych konkursach biologicznych i chemicznych.
Na lekcje biologii i chemii są zapraszani pracownicy naukowi Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy zapoznają Cię z najnowszymi wynikami swoich badań. Jeśli będziesz zainteresowany, masz możliwość wzięcia udziału w wykładach, seminariach i prelekcjach organizowanych w białostockich ośrodkach akademickich.
W tej klasie medycznej przewidziane są zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego (E1) albo języka rosyjskiego (E2).
Jak mówią uczniowie: Zachęcamy do wyboru profilu medycznego właśnie w VI LO. Wiedzę z zakresu biologii i chemii przybliżą Wam nauczyciele, których priorytetem jest dobre przygotowanie uczniów do matury i olimpiad przedmiotowych. W naszej szkole istnieje możliwość udziału w ciekawych lekcjach laboratoryjnych z chemii oraz mikroskopowych z biologii! Dzięki takim zajęciom i wzajemnej współpracy zdobywamy wiedzę i doświadczenie, które sprawią, że po liceum studiowanie na wszystkich kierunkach związanych z biologią i chemią będzie dla nas bezproblemowe i przyjemne.
Jak mówią uczniowie: "Nasza klasa „E” – medyczna / jest po prostu fantastyczna".

F1 / matematyczno-architektoniczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia sztuki (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
150.25156.29174.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

F2 / matematyczno-architektoniczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia sztuki (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
153.55162.03170.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

G1 / humanistyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
148.8153.17165.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa historyczno-prawna to doskonały wybór dla osób interesujących się naukami humanistycznymi i społecznymi. 
W klasie realizowane są w zakresie rozszerzonym trzy przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie oraz język polski.
Dobór przedmiotów w tej klasie zapewnia bardzo dobre przygotowanie uczniów do studiowania na kierunkach: prawo, administracja, socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia, bezpieczeństwo narodowe, filologia polska oraz na kierunkach związanych z Unią Europejską.
Uczniowie tej klasy uczestniczą w spotkaniach z politykami i działaczami społecznymi, którzy zapoznają młodzież z sytuacją zarówno w środowisku lokalnym, jak i w kraju. 
W klasie przewidziane są zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.
Zdaniem uczniów: Taki dobór przedmiotów na poziomie rozszerzonym daje bardzo duże możliwości wyboru kierunków studiów w zakresie szeroko rozumianej humanistyki. Pogłębia humanistyczne zainteresowania, uczy wyrażania swoich poglądów podczas debat i spotkań z politykami. W ten sposób nie tylko świetnie przygotowuje nas do matury, ale pozwala na łatwiejszy start na wybranych kierunkach studiów. To na przykład świetny wybór dla przyszłych prawników.

G2 / humanistyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriajęzyk obcywos
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
149.1158.08185.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -