konto
VI Liceum im. Króla Zygmunta Augusta

Ocena: 2.7

Oceń Placowkę

Wyniki matur VI Liceum im. Króla Zygmunta Augusta Białystok

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 49.13% 56
chemia pisemny rozszerzony - 48.44% 66
fizyka pisemny rozszerzony - 34% 32
geografia pisemny rozszerzony - 57.19% 26
historia pisemny rozszerzony - 51.27% 11
historia sztuki pisemny rozszerzony - 68.44% 16
informatyka pisemny rozszerzony - 61.93% 27
język angielski pisemny podstawowy 100% 93.22% 216
język angielski pisemny rozszerzony - 78.92% 171
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 93% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 76% 2
język polski pisemny podstawowy 98.7% 68.05% 230
język polski pisemny rozszerzony - 63.41% 44
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 96.75% 8
język rosyjski pisemny rozszerzony - 91.33% 6
matematyka pisemny podstawowy 100% 84.15% 230
matematyka pisemny rozszerzony - 46.73% 120
wos pisemny rozszerzony - 45.56% 18

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 56% 55
chemia pisemny rozszerzony - 45% 47
filozofia pisemny rozszerzony - 52% 9
fizyka pisemny rozszerzony - 37% 11
geografia pisemny rozszerzony - 36% 40
historia pisemny rozszerzony - 73% 4
historia sztuki pisemny rozszerzony - 59% 23
informatyka pisemny rozszerzony - 34% 30
język angielski pisemny podstawowy 99.5% 86% 216
język angielski pisemny rozszerzony - 67% 154
język francuski pisemny podstawowy 100% 84% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 63% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 18% 3
język polski pisemny podstawowy 99.1% 61% 225
język polski pisemny rozszerzony - 62% 42
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 82% 5
język rosyjski pisemny rozszerzony - 73% 5
matematyka pisemny podstawowy 99.6% 71% 225
matematyka pisemny rozszerzony - 46% 100
wos pisemny rozszerzony - 56% 10

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 48.7% 49
chemia pisemny rozszerzony - 48.5% 51
filozofia pisemny rozszerzony - 30% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 44.9% 24
geografia pisemny rozszerzony - 55.2% 31
historia pisemny rozszerzony - 51.4% 26
historia sztuki pisemny rozszerzony - 80% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 48.6% 25
język angielski pisemny podstawowy 100% 87.2% 229
język angielski ustny podstawowy 100% 88.1% 230
język angielski pisemny rozszerzony - 63.2% 164
język francuski pisemny podstawowy 100% 92% 2
język francuski ustny podstawowy 100% 90% 2
język francuski pisemny rozszerzony - 94% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 83% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 71.5% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 56.29% 239
język polski ustny podstawowy 100% 69.3% 240
język polski pisemny rozszerzony - 58.4% 65
język rosyjski ustny podstawowy 100% 84.5% 6
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 92% 6
język rosyjski pisemny rozszerzony - 74% 4
matematyka pisemny podstawowy 100% 78.8% 239
matematyka pisemny rozszerzony - 59.5% 90
wos pisemny rozszerzony - 51.7% 20

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 43.5% 57
chemia pisemny rozszerzony - 42.4% 43
fizyka pisemny rozszerzony - 33.9% 30
geografia pisemny rozszerzony - 40.7% 33
historia pisemny rozszerzony - 38.9% 30
historia sztuki pisemny rozszerzony - 96.5% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 45% 26
język angielski ustny podstawowy 99.6% 82% 233
język angielski pisemny podstawowy 100% 85.1% 233
język angielski pisemny rozszerzony - 64.5% 165
język francuski ustny podstawowy 100% 86.7% 3
język francuski pisemny podstawowy 100% 64% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 100% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 93% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 90% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 68.4% 249
język polski ustny podstawowy 100% 66.1% 249
język polski pisemny rozszerzony - 59% 61
język rosyjski pisemny podstawowy 91.7% 80.2% 12
język rosyjski ustny podstawowy 100% 83.8% 12
język rosyjski pisemny rozszerzony - 76.5% 8
matematyka pisemny podstawowy 98.4% 71.2% 249
matematyka pisemny rozszerzony - 38.9% 98
wos pisemny rozszerzony - 37.7% 19

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 56.3% 51
chemia pisemny rozszerzony - 56.1% 52
filozofia pisemny rozszerzony - 41.1% 11
fizyka pisemny rozszerzony - 41.9% 24
geografia pisemny rozszerzony - 57.5% 21
historia pisemny rozszerzony - 49.8% 24
historia sztuki pisemny rozszerzony - 73% 8
informatyka pisemny rozszerzony - 43% 36
język angielski pisemny podstawowy 99.5% 86.7% 236
język angielski ustny podstawowy 100% 88.8% 236
język angielski pisemny rozszerzony - 69.8% 157
język francuski pisemny podstawowy 100% 77.6% 0
język francuski ustny podstawowy 100% 83.8% 0
język francuski pisemny rozszerzony - 72% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 68% 0
język hiszpański ustny podstawowy 100% 70% 0
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 97.3% 0
język niemiecki ustny podstawowy 100% 98.3% 0
język niemiecki pisemny rozszerzony - 88% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 62% 236
język polski ustny podstawowy 100% 73.7% 236
język polski pisemny rozszerzony - 59.9% 71
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 90.3% 0
język rosyjski ustny podstawowy 100% 93.8% 0
język rosyjski pisemny rozszerzony - 87.3% 2
matematyka pisemny podstawowy 99.6% 75.5% 236
matematyka pisemny rozszerzony - 53.3% 87
wos pisemny rozszerzony - 44.5% 13

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 55.5% 62
chemia pisemny rozszerzony - 51.6% 49
filozofia pisemny rozszerzony - 63.1% 9
fizyka pisemny rozszerzony - 53.1% 25
geografia pisemny rozszerzony - 51% 53
historia pisemny rozszerzony - 72.8% 21
historia sztuki pisemny rozszerzony - 43.5% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 46.4% 46
język angielski pisemny podstawowy 100% 88.4% 1
język angielski ustny podstawowy 100% 86% 0
język angielski pisemny rozszerzony - 69.4% 171
język francuski ustny podstawowy 100% 78.7% 0
język francuski pisemny podstawowy 100% 72% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 84% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 74.6% 0
język niemiecki pisemny rozszerzony - 62% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 67.6% 269
język polski ustny podstawowy 100% 67.7% 269
język polski pisemny rozszerzony - 70.4% 71
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 87.8% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 86.8% 0
język włoski pisemny podstawowy 100% 80% 1
język włoski ustny podstawowy 100% 77% 0
matematyka pisemny podstawowy 100% 78.4% 269
matematyka pisemny rozszerzony - 46.4% 105
wos pisemny rozszerzony - 51.9% 24

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 64.7% 54
chemia pisemny rozszerzony - 72.3% 46
filozofia pisemny rozszerzony - 65.7% 13
geografia pisemny rozszerzony - 56.9% 69
historia pisemny rozszerzony - 65.6% 38
historia muzyki pisemny rozszerzony - 80% 1
historia sztuki pisemny rozszerzony - 75% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 50.1% 41
język angielski ustny podstawowy 99.7% 85.33% 296
język angielski pisemny podstawowy 100% 87.8% 296
język angielski pisemny rozszerzony - 71% 186
język francuski pisemny rozszerzony - 82% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 89.5% 4
język niemiecki ustny podstawowy 100% 79.33% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 64.5% 4
język polski pisemny podstawowy 99.02% 73.4% 306
język polski ustny podstawowy 100% 75.25% 306
język polski pisemny rozszerzony - 68.1% 80
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 88.3% 6
język rosyjski ustny podstawowy 100% 91% 6
język rosyjski pisemny rozszerzony - 77.4% 7
matematyka pisemny podstawowy 98.37% 71.7% 306
matematyka pisemny rozszerzony - 49.4% 136
wos pisemny rozszerzony - 51% 32