konto
Technikum Transportowo-Komunikacyjne

Ocena: 3.29

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum Transportowo-Komunikacyjne Lublin

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 34% 3
chemia pisemny rozszerzony - 37% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 24% 5
geografia pisemny rozszerzony - 17% 10
historia pisemny rozszerzony - 34% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 14% 7
język angielski pisemny podstawowy 90% 71% 76
język angielski ustny podstawowy 100% 69% 76
język angielski pisemny rozszerzony - 55% 42
język polski pisemny podstawowy 92% 51% 77
język polski ustny podstawowy 100% 65% 77
język polski pisemny rozszerzony - 13% 3
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 100% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 92% 1
matematyka pisemny podstawowy 88% 55% 77
matematyka pisemny rozszerzony - 12% 43
wos pisemny rozszerzony - 16% 2

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 3% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 18% 8
geografia pisemny rozszerzony - 23% 23
historia pisemny rozszerzony - 38% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 4% 2
język angielski ustny podstawowy 100% 65% 80
język angielski pisemny podstawowy 97% 70% 80
język angielski pisemny rozszerzony - 43% 44
język polski ustny podstawowy 100% 61% 80
język polski pisemny podstawowy 95% 59% 80
język polski pisemny rozszerzony - 41% 4
język rosyjski pisemny rozszerzony - 89% 2
matematyka pisemny podstawowy 85% 50% 80
matematyka pisemny rozszerzony - 12% 21
wos pisemny rozszerzony - 8% 2

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 16% 2
geografia pisemny rozszerzony - 33% 29
historia pisemny rozszerzony - 18% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 6% 5
język angielski ustny podstawowy 100% 54% 71
język angielski pisemny podstawowy 96% 66% 71
język angielski pisemny rozszerzony - 40% 29
język niemiecki ustny podstawowy - 80% 4
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 69% 4
język polski ustny podstawowy 100% 54% 75
język polski pisemny podstawowy 95% 50% 75
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 82% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 97% 1
matematyka pisemny podstawowy 76% 44% 75
matematyka pisemny rozszerzony - 6% 44
wos pisemny rozszerzony - 14% 3

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
fizyka pisemny rozszerzony - 15.83%
geografia pisemny rozszerzony - 33.28%
historia pisemny rozszerzony - 18%
informatyka pisemny rozszerzony - 6%
język angielski pisemny podstawowy 95.77% 66.37%
język angielski ustny podstawowy 95.77% 54.44%
język angielski pisemny rozszerzony - 40.07%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 68.5%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 80%
język polski ustny podstawowy 94.74% 53.59%
język polski pisemny podstawowy 94.74% 49.66%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 82%
język rosyjski ustny podstawowy 100% 97%
matematyka pisemny podstawowy 76.32% 43.92%
matematyka pisemny rozszerzony - 6.32%
wos pisemny rozszerzony - 13.89%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny podstawowy - 72%
chemia pisemny podstawowy - 28%
geografia pisemny podstawowy - 43%
geografia pisemny rozszerzony - 34%
informatyka pisemny podstawowy - 29%
informatyka pisemny rozszerzony - 14%
język angielski pisemny podstawowy 95% 64.58%
język angielski ustny podstawowy 100% 55.95%
język angielski pisemny rozszerzony - 54%
język polski pisemny podstawowy 98% 61.22%
język polski ustny podstawowy 100% 60.88%
język polski pisemny rozszerzony - 33%
język rosyjski ustny podstawowy 100% 80%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 43%
matematyka pisemny podstawowy 56% 32.49%
matematyka pisemny rozszerzony - 7%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony