Technikum Transportowo-Komunikacyjne

Ocena: 3.29

Oceń Placowkę

Profile Technikum Transportowo-Komunikacyjne Lublin na rok 2019/2020

1Get / Technik elektroenergetyk transportu szynowego dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
42.885.15121.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1Git / Technik informatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
73.4102.11152.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Planowane dla danego oddziału przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: - matematyka, - informatyka. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie: - planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków, - prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych, - prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, - wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego. Po ukończeniu tego kierunku możesz zostać między innymi: - spedytorem, - sprzedawcą usług spedycyjnych, - referentem spedycyjnym, - kierownikiem punktu ładunkowego, - dyspozytorem ładunkowym. Więcej na http://www.zstk.edu.pl Badania lekarskie dla kandydatów do szkoły przeprowadzają Ośrodki Medycyny Pracy.

1Glt / Technik logistyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
71.4109.24165.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Planowane dla danego oddziału przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: - matematyka, - język angielski. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie: - montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, - projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami, - projektowania baz danych i administrowania bazami danych, - tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Po ukończeniu tego kierunku możesz zostać między innymi: - pracownikiem w dziale technicznym firm komputerowych jako technik informatyk i zajmować się instalacją, konfiguracją, diagnostyką i serwisem sprzętu komputerowego, - projektantem oraz programistą aplikacji internetowych, - projektantem oraz programistą aplikacji bazodanowych, - pracownikiem firm wsparcia informatycznego, - pracownikiem firmy zajmującej się usługami hostingowymi. Więcej na http://www.zstk.edu.pl Badania lekarskie dla kandydatów do szkoły przeprowadzają Ośrodki Medycyny Pracy.

1Gmt / Technik mechatronik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
5298.92125.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Planowane dla danego oddziału przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: - matematyka, - fizyka. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie: - montowania urządzeń i systemów mechatronicznych, - eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych, - projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych, - programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Po ukończeniu tego kierunku możesz zostać między innymi: - serwisantem urządzeń gospodarstwa domowego, - programistą sterowników PLC, - pracownikiem w firmie zajmującej się montażem elektroniki w domkach jednorodzinnych, - pracownikiem przedsiębiorstw branży samochodowej, - serwisantem w zakładzie elektronicznym. Więcej na: http://www.zstk.edu.pl Badania lekarskie dla kandydatów do szkoły przeprowadzają Ośrodki Medycyny Pracy.

1Gst / Technik spedytor dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
42.887.85129.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Planowane dla danego oddziału przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: - matematyka, - fizyka. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie: - montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych, - montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz pomocniczych urządzeń trakcyjnych, - wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego, - wykonywania napraw środków transportu szynowego, - prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu szynowego. Po ukończeniu tego kierunku możesz zostać między innymi: - pracownikiem, który może podjąć pracę w przedsiębiorstwach związanych z utrzymaniem i eksploatacją taboru szynowego, - pracownikiem na stanowisku maszynisty trakcji elektrycznej i spalinowej, - pracownikiem w przedsiębiorstwach związanych z budową, remontami i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych oraz trakcji elektrycznej, - pracownikiem w przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem sieci, trakcji elektrycznej i taboru szynowego, - specjalistą ds. utrzymania taboru kolejowego. Więcej na http://www.zstk.edu.pl Badania lekarskie dla kandydatów do szkoły przeprowadzają Ośrodki Medycyny Pracy.

1Gtt / Technik transportu kolejowego dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
81.698.52118.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Planowane dla danego oddziału przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: - matematyka, - informatyka. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie: - organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, - obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności, - nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej, - planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym, - przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób, - zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów. Po ukończeniu tego kierunku możesz zostać między innymi: - dyżurnym ruchu, - nastawniczym lub zwrotnicowym, - kierownikiem lub konduktorem pociągu, - ustawiaczem lub manewrowym, - dyspozytorem, - kasjerem biletowo?bagażowym lub kasjerem towarowym, - kierownikiem zespołu kas biletowo?bagażowych, - kierownikiem zespołu obsługi informacyjnej i innych. Więcej na http://www.zstk.edu.pl Badania lekarskie dla kandydatów do szkoły przeprowadzają Ośrodki Medycyny Pracy.

1Pet / Technik elektroenergetyk transportu szynowego dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
46.6572.86102.65
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1Pit / Technik informatyk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

matematyka (obowiązkowy) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:informatyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
85.95112.06157.25
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1Plt / Technik logistyk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:geografia
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
71.45103.35135.35
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1Pmt / Technik mechatronik dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
35.2578.31131.3
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1Pst / Technik spedytor dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:geografia
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
34.4580.3133.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1Ptt / Technik transportu kolejowego dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:geografia
Punkty w roku 2019
minimalneśredniemaksymalne
49.980.92147.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu