konto
Technikum Przemysłu Spożywczego

Ocena: 3.43

Oceń Placowkę

Profile Technikum Przemysłu Spożywczego Poznań

1H / Technik hotelarstwa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
97.15107.72131.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik hotelarstwa

Szkoła przygotowuje do zdobycia kwalifikacji zawodowych związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, kreowania i planowania różnego rodzaju innych usług hotelarskich oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Gwarantujemy praktyki w renomowanych hotelach Poznania oraz fachowe i rzetelne przygotowanie zawodowe.

1M / Technik przetwórstwa mleczarskiego rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
48.1566.7690.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik przetwórstwa mleczarskiego zajmuje się organizacją procesu wytwarzania wyrobów mleczarskich, ich produkcją i magazynowaniem przy użyciu maszyn i urządzeń. w procesie kształcenia zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny jakościowej wyrobów, sporządzania nowych receptur oraz modyfikowania już istniejących.

  • SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
  • SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

1T / Technik technologii żywności rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
83.6109.19169.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik technologii żywności

Zawód szeroko profilowany dający możliwość zatrudnienia we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego oraz w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, handel żywnością i dystrybucję żywności. Dzięki profesjonalnie wyposażonym pracowniom szkolnym oraz stałej współpracy z rzemieślnikami wielkopolski dajemy uczniom możliwość wyboru jednej z czterech specjalizacji i kształcenia się na kierunku produkcja wyrobów cukierniczych, produkcja wyrobów piekarskich, produkcja wyrobów mięsnych i tłuszczowych lub operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

1Ż / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
78.2591.88148.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent kształcący się w tym zawodzie może podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, w obiektach zbiorowego zakwaterowania, w zakładach świadczących usługi gastronomiczne, hotelarskie i agroturystyczne. Jest to zawód który łączy wiedzę i umiejętności związane z gotowaniem, tworzeniem menu na życzenie klienta, organizacją przyjęć okolicznościowych oraz ich profesjonalną obsługą.