konto
Technikum nr 5

Ocena: 3.4

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 5 Zielona Góra

1 / Technik przemysłu mody rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykatechnikazajęcia artystycznejęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
61.8591.4146.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik przemysłu mody to zawód dla przyszłych kreatorów i projektantów mody. Kierunek pod patronatem światowej sławy projektantki Ewy Minge. 

Uczeń zdobędzie umiejętności, które pozwolą na rozwijanie własnej artystycznej  kreatywności: projektowania wyrobów odzieżowych; obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych; opracowywania  dokumentacji wyrobów odzieżowych; wytwarzania wyrobów odzieżowych; organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych; działań związanych z marketingiem mody. Nabycie tych umiejętności pozwoli Ci na bycie nowym kreatorem światowych stylów mody.

Technik przemysłu mody, może znaleźć zatrudnienie w firmach wytwarzających wyroby odzieżowe, na stanowiskach: kierownika produkcji, pracownika działu przygotowania produkcji, konstruktora odzieży, technologa wyrobów odzieżowych. Może też realizować zadania związane z promocją i dystrybucją wyrobów odzieżowych, projektowaniem kolekcji organizacją pokazów mody oraz samodzielnie projektować i wykonywać swoje autorskie  kolekcje.

1 / Technik żywienia i usług gastronomicznych rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
69.595.84146.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu.
Absolwent  może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.  Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.

1 / Technik realizacji nagrań/nagłośnień rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
70.35105.95168.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie:

AUD.06. Obsługa sceny

AUD.07. Realizacja nagłośnień

Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów nagłośnieniowych, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, przygotowanie i obsługę systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów przetwarzających dźwięk. Obsługa odbywa się zarówno we współpracy z realizatorem nagłośnienia FOH, realizatorem nagłośnienia monitorowego, jak i w przypadku prostszych zadań, samodzielnie.

Zawód technik realizacji nagłośnień jest zawodem konkretnie sprofilowanym pod realizację dźwięku na estradzie. Zadania zawodowe obejmują: przygotowanie i obsługę systemów nagłośnieniowych, systemów mikrofonowych do nagłośnień uwzględniających różne systemy projekcji, systemów mikrofonowych do nagrań z uwzględnieniem różnych technik rejestracji, przygotowanie i obsługę systemów rejestrująco-odtwarzających, systemów przetwarzających dźwięk.

Technik realizacji nagłośnień – jedyna szkoła w województwie lubuskim o tym kierunku kształcenia.

1 / Technik usług fryzjerskich rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykatechnikazajęcia artystycznejęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
35.9570.45134.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik usług fryzjerskich

FRK. 01  Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK .03 Projektowanie i wykonywanie  fryzur

Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim, świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie, w tym usługi wykraczające poza standard. Projektuje i urządza zakład fryzjerski. Prowadzi promocję i marketing w zakresie usług fryzjerskich. Kieruje zespołem pracowniczym oraz kontroluje przebieg świadczonych usług. Prowadzi zaopatrzenie, gospodarkę materiałową i finansową. Prowadzi działalność szkoleniową i wychowawczą. Świadczy usługi fryzjerskie przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki. Doradza w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich można kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku kosmetologia.
Technik usług fryzjerskich może pracować w zakładach i salonach fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić taki zakład. Może też pracować jako fryzjer teatralny lub filmowy w teatrach, filharmoniach i operach oraz w wytwórniach filmowych i w telewizji. Może również pracować na stanowisku perukarza  w zakładach wykonujących peruki, tresy i tupety.

Technik przemysłu mody

AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik przemysłu mody to osoba, która opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych oraz wytwarza takie wyroby, posługując się odpowiednimi maszynami i urządzeniami i/lub organizuje i kontroluje procesy wytwarzania odzieży. Absolwent tego kierunku może zajmować się także promocją kolekcji oraz planować działania logistyczne związane z jej sprzedażą. Zadania zawodowe technika przemysłu mody są mocno uzależnione od miejsca i stanowiska pracy. Przyjmując pewien poziom ogólności można przyjąć, że do jego głównych obowiązków należy:
• wykonywanie rysunków żurnalowych i modelowych wyrobów odzieżowych oraz rysunków technicznych elementów wyrobów odzieżowych z zastosowaniem zasad projektowania kolekcji odzieży oraz reguł konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych, oczywiście z wykorzystaniem programów komputerowych do wspomagania projektowania;
• organizowanie i koordynowanie pracy krojowni i szwalni; • wykonywanie pomiarów krawieckich, dobieranie tkanin, dodatków krawieckich i zdobniczych, dobieranie rodzajów ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
• dobieranie sposobów wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych;
• obliczanie zużycia materiałów i dodatków; • przygotowywanie form oraz szablonów wyrobów odzieżowych
• planowanie procesu produkcji wyrobów odzieżowych i dobieranie do niego odpowiednich maszyn i urządzeń szwalniczych;
• obsługiwanie maszyn szwalniczych, wykonywanie prac związanych z przeróbką lub naprawą odzieży;
• ocenianie jakości wykonanych wyrobów i obliczanie kosztów ich produkcji;
• opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów odzieżowych;
• dobieranie metod promocji i dystrybucji odzieży, planowanie i organizowanie działań związanych z kontraktacją kolekcji;
• aranżowanie przestrzeni wystawowej i sprzedażowej salonów odzieżowych. Ponadto rolą technika przemysłu mody może być również analizowanie trendów, opracowywanie stylizacji i kompozycji kolorystycznych kolekcji.
Osoba posiadająca takie wykształcenie może wykonywać obowiązki asystenta projektanta.

1 / Technik fotografii i multimediów rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
87.4598.18118.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik fotografii i multimediów

AUD.02 Rejestracja,obróbka i publikacja obrazu

AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych 

Technik fotografii i multimediów to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Technik fotografii i multimediów pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych; znajduje zatrudnienie w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych.

Możliwości zatrudnienia:

  • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe,
  • przemysł fotooptyczny i optyczny,
  • wydawnictwa i drukarnie,
  • przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
  • telewizja i wytwórnie filmowe.

1 / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
78.85108.56163.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

PGF.04  Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05  Drukowanie cyfrowe i obróbka druków  

Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym. Do jego zadań  należy przygotowywanie materiałów do druku. Osoba taka musi dobrze znać się na obsłudze programów graficznych oraz na budowie maszyn drukarskich. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej wykonuje min. komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

Absolwent może znaleźć  zatrudnienie w:

  • szeroko pojętych multimediach, jak studia reklamowe
  • rozrywce i sztukach pięknych,
  • studiach grafiki,
  • studiach fotografii cyfrowej,
  • edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii