konto
Technikum nr 24

Ocena: 2.65

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum nr 24 Warszawa

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
filozofia pisemny rozszerzony - 36% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 14.63% 16
geografia pisemny rozszerzony - 36% 3
historia pisemny rozszerzony - 38% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 19% 2
język angielski pisemny podstawowy 96.2% 70% 52
język angielski pisemny rozszerzony - 39.16% 43
język polski pisemny podstawowy 94.3% 48.53% 53
język polski pisemny rozszerzony - 79% 7
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 60% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 74% 2
matematyka pisemny podstawowy 92.5% 50.79% 53
matematyka pisemny rozszerzony - 11.29% 14
wos pisemny rozszerzony - 40.33% 3

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 15.88% 16
historia pisemny rozszerzony - 18% 1
język angielski pisemny podstawowy 96.2% 78% 52
język angielski pisemny rozszerzony - 50.62% 45
język polski pisemny podstawowy 100% 46.04% 52
język polski pisemny rozszerzony - 47.25% 4
matematyka pisemny podstawowy 90.4% 50.96% 52
matematyka pisemny rozszerzony - 8.43% 14

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 22% 12
geografia pisemny rozszerzony - 25% 1
historia pisemny rozszerzony - 42% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 76.25% 32
język angielski pisemny rozszerzony - 49.54% 26
język niemiecki pisemny rozszerzony - 68% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 56.88% 32
język polski pisemny rozszerzony - 51.5% 2
matematyka pisemny podstawowy 100% 60.13% 32
matematyka pisemny rozszerzony - 14.2% 10
wos pisemny rozszerzony - 10% 1

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 32% 10
geografia pisemny rozszerzony - 22% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 12% 3
język angielski ustny podstawowy 96.7% 74% 30
język angielski pisemny podstawowy 90% 74% 29
język angielski pisemny rozszerzony - 60% 22
język polski ustny podstawowy - 46% 32
język polski pisemny podstawowy 96.9% 58% 31
język polski pisemny rozszerzony - 20% 3
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 47% 2
język rosyjski ustny podstawowy 100% 75% 2
matematyka pisemny podstawowy 78.1% 49% 31
matematyka pisemny rozszerzony - 24% 9
wos pisemny rozszerzony - 15% 1

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 24.6% 12
geografia pisemny rozszerzony - 32% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 48% 1
język angielski pisemny podstawowy 96% 67.9% 28
język angielski ustny podstawowy 96% 57% 28
język angielski pisemny rozszerzony - 38.9% 21
język polski ustny podstawowy 89% 43.2% 28
język polski pisemny podstawowy 100% 57% 28
język polski pisemny rozszerzony - 74.3% 3
matematyka pisemny podstawowy 86% 46.4% 28
matematyka pisemny rozszerzony - 11.6% 5
wos pisemny rozszerzony - 22.5% 2

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny podstawowy - 25.5% 4
fizyka pisemny rozszerzony - 17% 2
język angielski pisemny podstawowy 70.3% 70.3% 34
język angielski pisemny rozszerzony - 79.2% 5
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 30% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 48.9% 35
język polski pisemny rozszerzony - 45% 1
matematyka pisemny podstawowy 36.5% 36.5% 35
matematyka pisemny rozszerzony - 12% 1
wos pisemny podstawowy - 40.8% 4

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony