konto
Technikum nr 24

Ocena: 2.67

Oceń Placowkę

Profile Technikum nr 24 Warszawa

1AI,1BI / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
115.1127.66156.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zawód technik informatyk jest bardzo popularny w dzisiejszych czasach, ponieważ specjaliści w tej dziedzinie są poszukiwani na rynku pracy. Na dzień dzisiejszy nie ma firmy, w której nie wykorzystuje się do codziennej pracy komputerów oraz sieci komputerowej. W naszej szkole zawodu tego uczymy już od 10 lat i z roku na rok kształcimy coraz większą liczbę informatyków, co tylko dowodzi tezie, że istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy osób tej specjalności zawodowej. W naszej szkole uczniowie mają możliwość uzyskania tytułu Technik Informatyk po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji: EE.08, EE.09. Tytuł ten uzyskują absolwenci technikum.

W ramach kwalifikacji EE.08 uczniowie na zajęciach zawodowych w klasie pierwszej uczą się od samego początku podstawowych pojęć związanych z elektroniką oraz poznają systemy liczbowe wykorzystywane w dziedzinie informatyki. Na tym etapie poznawane są również układy cyfrowe, wykorzystywane do budowy sprzętu komputerowego. Uczniowie poznają budowę komputerów oraz sami montują je z dostępnych części. Po opanowaniu podstawowych umiejętności dotyczących budowy komputera uczniowie przechodzą do przygotowania stanowiska komputerowego do pracy poprzez instalowanie oraz konfigurowanie systemu operacyjnego Windows 10/Linux. Równolegle do zdobywania tych umiejętności, uczeń zaczyna poznawać podstawowe zagadnienia związane z lokalną siecią komputerową. Poznają oni urządzenia, które tworzą sieć, uczą się je prawidłowo wykorzystywać i poprawnie konfigurować a następnie wykrywać awarie i je usuwać. Na samym końcu uczniowie zaczynają poznawać środowiska wykorzystywane w codziennej pracy w firmach tj. komputery ze specjalnym, serwerowym oprogramowaniem i w ten sposób opanowują umiejętności instalacji oraz konfiguracji serwerów. Wszystkie wcześniej opisane zadania, które uczeń już zna, pozwalają na zdanie egzaminu kwalifikacyjnego EE.08 oraz przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie związanym z administracją oraz zarządzaniem sieciami komputerowymi, administracją i zarządzaniem systemów operacyjnych w tym oprogramowania serwerowego oraz na podjęcie pracy w serwisie napraw komputerów.

W ramach kwalifikacji EE.09 uczniowie uczą się podstawowego języka programowania, występującego często jako jeden z podstawowych języków wykorzystywanych przez firmy programistyczne tj. język C++. Dzięki temu potrafią programować różnego rodzaju aplikacje na komputerze, aplikacje mobilne czy aplikacje webowe (internetowe). Kolejnym etapem edukacji jest zapoznanie uczniów z tworzeniem baz danych i ich zarządzaniem, dlatego też uczący się w ramach tego przedmiotu poznaje języki zapytań z rodziny SQL (MySQL, PostgreSQL). Często przy tworzeniu różnych aplikacji internetowych/komputerowych uczeń musi już umieć tworzyć samodzielnie bazy danych, pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie takiego programu. Na samym końcu rozwijane są umiejętności tworzenia stron internetowych, zarówno tych podstawowych stron z wykorzystaniem języka HTML oraz CSS, jak i tych stron które są wykonywane w języku PHP czy w Joomla. Po zdobyciu w/w umiejętności uczeń przystępuje do drugiego egzaminu kwalifikacyjnego, jakim jest egzamin z kwalifikacji EE.09.

Tak jak już zostało wcześniej wspomniane, dopiero zdanie obu egzaminów kwalifikacyjnych, umożliwia uzyskanie przez ucznia tytułu Technika Informatyka.

Oprócz umiejętności zdobytych w ramach nauki przedmiotów zawodowych – informatycznych, uczniowie zapoznawani są z obowiązującymi w branży zasadami BHP oraz angielskim językiem zawodowym. Dodatkowo uczniowie nabędą podstawowe umiejętności pozwalające na otworzenie oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Co daje uzyskanie umiejętności w tych kwalifikacjach?

Absolwent, po ukończeniu naszej szkoły ma możliwość kontynuowania nauki na studiach lub od razu podjąć pracę w branży informatycznej.

Przykładowe stanowiska, w jakich może zatrudnić się nasz absolwent:

 • młodszy programista

 • młodszy specjalista ds. analizy sieci

 • pracownik helpdesk IT

 • młodszy specjalista ds. IT

 • administrator sieci i systemów

 • programista PHP

 • młodszy administrator baz danych MS SQL/PostgreSQL

 • Linux Administrator

 • programista Front-End HTML/CSS

 • programista baz danych

1CGP / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiplastyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
93.3116.79155.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W tej  klasie realizowany jest rozszerzony program z WOS-u  i języka angielskiego. Dzięki temu uczniowie są dobrze przygotowani do zdawania matury zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i języka angielskiego.

Zawód Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem potrzebnym współcześnie na rynku poligraficznym oraz na szeroko rozumianym rynku multimediów przeznaczonych do publikacji różnych treści w rozwijającej się gałęzi przemysłowej i usługowej, w związku czym oferowane są liczne miejsca pracy, a także nowe, toteż istnieje potrzeba rozwoju szkół przygotowujących przyszłych pracowników w tych branżach. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem nowych technologii takich jak np. druk 3D oraz obsługą różnego rodzaju programów graficznych przeznaczonych do projektowania czy obróbki materiałów multimedialnych. Obecnie nie ma firmy, która nie potrzebowała by do własnych celów grafików lub współpracy z firmami poligraficznymi. W naszej szkole grafiki komputerowej uczymy już od 10 lat, a nasi absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie. Uczniowie mają możliwość uzyskania tytułu Technika grafiki i poligrafii cyfrowej po zdaniu egzaminu z dwóch kwalifikacji: AU.54, AU.55. Tytuł ten uzyskują absolwenci szkoły.

W ramach kwalifikacji AU.54 uczniowie na początku poznają podstawy związane z grafiką komputerową oraz uczą się projektować materiały graficzne, poznają narzędzia pracy czy palety kolorów. Po przyswojeniu  podstawowej  wiedzy, przychodzi czas na poznanie sposobu pozyskiwania materiałów graficznych.  Uczniowie również mają okazję stosować prawo do własności intelektualnej projektu. Po opanowaniu tych umiejętności, przychodzi czas na pracę z wykorzystaniem poznanych już programów. W pierwszej kolejności uczący się wspomnianych specjalności zawodowych poznają pierwszy program z pakietu Adobe czyli program PhotoShop, służący do obróbki grafiki rastrowej. Narzędzie wykorzystywane do pracy z grafiką wektorową to kolejny program z pakietu Adobe czyli Illustrator. Na tym etapie uczeń nabywa umiejętności projektowania różnych materiałów graficznych, takich jak logo firmy czy przygotowanie tekstu zgodnie z istniejącymi standardami. Oprócz poruszania się w obrębie danego narzędzia graficznego, uczniowie poznają także możliwości wykorzystania kilku narzędzi równocześnie, aby wykonywana praca przynosiła jeszcze lepszy efekt wizualny czy estetyczny. Uczą się różnych sposobów przygotowania publikacji do druku, rozróżnianie materiałów poligraficznych poprzez poznanie ich cech, parametrów. Ważne w ich edukacji zawodowej jest zapoznanie z różnymi rodzajami wykonywania specjalistycznego druku np. druk offsetowy i sitodruk. Uczniowie poznają także  wykorzystywane systemy produkcyjne w poligrafii. Wszystkie wcześniej opisane zadania, które uczeń już zna, pozwalają na zdanie egzaminu kwalifikacyjnego AU.54.

W ramach kwalifikacji AU.55 uczniowie zapoznają się z różnego rodzaju maszynami  cyfrowymi, wykorzystywanymi do drukowania, ćwiczą  zasady doboru odpowiedniego rodzaju maszyn w zależności od potrzeb projektu oraz materiału na jakim ma być ów projekt wykonany. Określają zasady przygotowania maszyn oraz urządzeń, z których korzystają. Na tym etapie wymagana jest umiejętność korzystania z drukarki 3D oraz przygotowania modelu, który ma być wydrukowany. To także ten etap, na którym każdy uczy się stosowania programów komputerowych wspomagających procesy drukowania cyfrowego. Uczniowie poznają metody oraz narzędzia do kontroli jakości wykonanych wydruków, a następnie analizują wyniki wykonanych zadań. W ramach tej kwalifikacji przyszli technicy grafiki komputerowej lub poligrafii stale utrwalają zdobywane wciąż umiejętności odpowiedniego wykonywania wydruku projektów graficznych poprzez właściwe przygotowanie projektu, uwzględniając parametry narzędzia do drukowania. Po zdobyciu w/w umiejętności uczeń przystępuje do drugiego egzaminu kwalifikacyjnego, jakim jest egzamin z kwalifikacji AU.55.

Tak jak już zostało wcześniej wspomniane, dopiero zdanie obu egzaminów kwalifikacyjnych, umożliwia uzyskanie przez ucznia tytułu Technika grafiki i poligrafii cyfrowej.

Oprócz umiejętności zdobytych w ramach nauki przedmiotów zawodowych, uczniowie zapoznawani są z obowiązującymi w branży zasadami BHP oraz angielskim językiem zawodowym. Dodatkowo uczniowie będą posiadali podstawowe umiejętności pozwalające na otworzenie oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Co daje uzyskanie umiejętności w tych kwalifikacjach?

Absolwent, po ukończeniu naszej szkoły ma możliwość kontynuowania nauki na studiach lub podjęcia pracy w branży graficznej oraz poligraficznej.

Przykładowe stanowiska, w jakich może zatrudnić się nasz absolwent:

 • junior graphic designer
 • grafik marketingowy/komputerowy
 • grafik DTP / specjalista DTP
 • introligator
 • operator cyfrowych maszyn drukujących