konto
Technikum Łączności

Ocena: 2.64

Oceń Placowkę

Profile Technikum Łączności Poznań

1aT / Technik automatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
121.8138.15173.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
Kwalifikacje ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
1. montowanie układów automatyki przemysłowej
2. uruchamianie układów automatyki przemysłowej
3. obsługa układów automatyki przemysłowej
Kwalifikacja ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
1. organizowanie prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej
2. wykonywanie czynności związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej
3. wykonywanie czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej

Wybrane przedmioty zawodowe:

 1. podstawy automatyki
 2. podstawy elektrotechniki i elektroniki
 3. rysunek techniczny i AutoCad
 4. urządzenia i instalacje automatyki
 5. eksploatacja urządzeń automatyki przemysłowej
 6. diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
 7. robotyka i programowanie AVR
 8. projektowanie układów automatyki PLC

1eT / Technik elektronik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
108.75126.74167.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

Kwalifikacja ELM.02. Montaż i instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
1. montowanie elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych
2. wykonywanie instalacji elektronicznych i instalowanie urządzeń elektronicznych
3. uruchamianie układów i instalacji elektronicznych
4. demontowanie i przygotowanie do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych

Kwalifikacja ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
1. użytkowanie instalacji elektronicznych
2. konserwowanie i naprawa instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych

Wybrane przedmioty zawodowe:

 1. podstawy elektrotechniki i elektroniki
 2. rysunek techniczny i AutoCad
 3. instalacja urządzeń elektronicznych
 4. urządzenia elektroniczne
 5. projektowanie układów automatyki
 6. układy mikroprocesorowe AVR
 7. sieci komputerowe

1fT / Technik fotografii i multimediów rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
118.25133.88167.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

Kwalifikacja AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
1. przygotowanie planu zdjęciowego
2. rejestrowanie obrazu
3. obróbka i publikowanie obrazu

Kwalifikacja AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
1. przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych
2. wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych

Wybrane przedmioty zawodowe:

 1. teoria obrazu fotograficznego
 2. procesy fotograficzne
 3. urządzenia fototechniczne
 4. techniki fotograficzne
 5. grafika komputerowa
 6. wideo i 3D
 7. projekty multimedialne

1i1T / Technik informatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
133.95145.44162.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
1. przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
2. administrowanie systemami operacyjnymi
3. serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej
4. przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
1. tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
2. tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
3. programowanie aplikacji internetowych
4. tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią

Wybrane przedmioty zawodowe:

 1. urządzenia techniki komputerowej
 2. podstawy elektroniki i mikroinformatyki
 3. systemy operacyjne
 4. lokalne sieci komputerowe
 5. witryny i aplikacje internetowe
 6. aplikacje desktopowe i mobilne

1i2T / Technik informatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
125.55133.32155.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
1. przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
2. administrowanie systemami operacyjnymi
3. serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej
4. przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
1. tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
2. tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
3. programowanie aplikacji internetowych
4. tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią

Wybrane przedmioty zawodowe:

 1. urządzenia techniki komputerowej
 2. podstawy elektroniki i mikroinformatyki
 3. systemy operacyjne
 4. lokalne sieci komputerowe
 5. witryny i aplikacje internetowe
 6. aplikacje desktopowe i mobilne

1pT / Technik programista rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
137.1149.37174.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
1. tworzenie i administrowanie stronami WWW
2. tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych
3. programowanie aplikacji internetowych
4. tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią

Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
1. projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
2. projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
3. projektowanie, programowania i testowania aplikacji mobilnych

Wybrane przedmioty zawodowe:

 1. projektowanie oprogramowania
 2. podstawy programowania
 3. programowanie obiektowe
 4. projektowanie stron internetowych
 5. programowanie aplikacji mobilnych
 6. programowanie aplikacji desktopowych
 7. programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
 8. testowanie i dokumentowanie aplikacji

1tT / Technik teleinformatyk rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
110.45121.39154.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

Kwalifikacja INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi:
1. wdrażanie i eksploatowanie systemów operacyjnych
2. montowanie okablowania strukturalnego lokalnych sieci komputerowych
3. instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieciowych systemów operacyjnych wraz z usługami lokalizowania

Kwalifikacja INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
1. montowanie i konfigurowanie sieci kumutacyjnych
2. wdrażanie i utrzymanie abonenckich systemów głosowych
3. montowanie torów transmisyjnych sieci rozległych
4. administrowanie i diagnozowanie sieci rozległych
5. wdrażanie i eksploatowanie systemów transmisji danych

Wybrane przedmioty zawodowe:

 1. podstawy elektrotechniki i elektroniki
 2. rysunek techniczny i AutoCad
 3. układy cyfrowe
 4. systemy i sieci transmisji danych
 5. urządzenia techniki komputerowej
 6. sieci komputerowe
 7. uruchamianie i eksploatacja sieci rozległych