konto
Technikum Kształtowania Środowiska

Ocena: 1

Oceń Placowkę

Profile Technikum Kształtowania Środowiska Szczecin

P_I CH / Technik technologii chemicznej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
60.299.57161.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -


Zawód : technik technologii chemicznej.

Jeśli Twoim ulubionym przedmiotem w szkole jest chemia, lubisz doświadczenia, precyzję i dokładność, to zapraszamy do nas.

Dowiesz się jak wykorzystać chemię w celu oceny jakości surowców i produktów.
Będziesz mógł prowadzić analizy chemiczne:
• wody,
• ścieków,
• powietrza,
• odpadów,
• gleby,
aby ocenić ich jakość i stopień skażenia, analizy ambulatoryjne i diagnostyczne w laboratoriach klinicznych.

P_I CK / Technik chłodnictwa i klimatyzacji rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
64.8575.4583.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zawód: technik chłodnictwa i klimatyzacji

Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Jesteśmy pionierską a zarazem jedyną szkołą z tym kierunkiem w województwie zachodniopomorskim.
Wybierając ten kierunek dołączysz do grona fachowców, którzy będą mieć kwalifikacje do montażu i eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

P_I E / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
40.170.92154.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem umożliwiającym zdobycie kwalifikacji w zakresie energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, energetyki wodorowej, energetyki geotermalnej, energii uzyskiwanej z biopaliw, biogazu i biomasy.

Uczniowie maja przygotowaną bardzo dobrą bazę szkoły (sprzęt audio - wizualny, pracownie komputerowe, pracownie do zajęć teoretycznych i praktycznych wyposażone w specjalistyczny sprzęt odnawialnych źródeł energetyki.
Jest to zawód przyszłości, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

P_I T / Turystyki na obszarach wiejskich rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
31.3566.8188.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zawód: technik turystyki na obszarach wiejskich

Nauka trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Technik Turystyki na obszarach wiejskich to kierunek dla osób zafascynowanych podróżami, ludźmi, zwierzętami, otaczającą nas przyrodą. Turystyka, a zwłaszcza, turystyka wiejska to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków w Polsce i na świecie. Gospodarstwa agroturystyczne cieszą się coraz większą popularnością, stanowią alternatywę dla spędzenia urlopu. Turystyka wiejska łączy także przyrodę z historią, kulturą i tradycją, które każdy Polak powinien pielęgnować.

P_IS / Technik ochrony środowiska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
55.7589.41134.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zawód: technik ochrony środowiska

Nauka w szkole trwa 5 lat. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Zadaniem technika ochrony środowiska jest monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, a także określenie parametrów wielu procesów inżynierii środowiska, w tym na przykład uzdatniania wody.Technik ten klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilans zanieczyszczeń, prowadzi badania laboratoryjne w specjalistycznym zakresie, planuje zadania usuwania zanieczyszczeń z powietrza, wody i gleby, bada i ocenia poziom hałasu. A ponadto, realizuje zadania związane z ochroną poszczególnych komponentów środowiska.