konto
Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. prof. dr Stanisława Kluźniaka

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. prof. dr Stanisława Kluźniaka Warszawa

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 14.14% 7
chemia pisemny rozszerzony - 20% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 29.62% 13
geografia pisemny rozszerzony - 46.58% 26
historia pisemny rozszerzony - 38.5% 8
język angielski pisemny podstawowy 98.2% 75.68% 57
język angielski pisemny rozszerzony - 57.39% 23
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 55.5% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 32% 1
język polski pisemny podstawowy 98.4% 48.69% 62
język polski pisemny rozszerzony - 45.38% 8
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 42% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 90% 1
matematyka pisemny podstawowy 98.4% 66.87% 62
matematyka pisemny rozszerzony - 27.04% 25
wos pisemny rozszerzony - 32.5% 2

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 21.2% 5
geografia pisemny rozszerzony - 34.09% 45
historia pisemny rozszerzony - 19% 2
historia sztuki pisemny rozszerzony - 2% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 71.52% 63
język angielski pisemny rozszerzony - 54.58% 24
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 48.67% 6
język polski pisemny podstawowy 98.7% 50.96% 77
język polski pisemny rozszerzony - 35.86% 7
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 51% 8
język rosyjski pisemny rozszerzony - 31.33% 6
matematyka pisemny podstawowy 94.8% 60.29% 77
matematyka pisemny rozszerzony - 12.71% 31

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 27% 9
geografia pisemny rozszerzony - 37% 33
historia pisemny rozszerzony - 32% 2
język angielski ustny podstawowy 100% 62% 58
język angielski pisemny podstawowy 100% 74% 58
język angielski pisemny rozszerzony - 70% 18
język niemiecki ustny podstawowy 100% 52% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 58% 3
język polski ustny podstawowy 98.4% 47% 62
język polski pisemny podstawowy 100% 54% 62
język polski pisemny rozszerzony - 71% 4
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 48% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 80% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 68% 62
matematyka pisemny rozszerzony - 27% 34
wos pisemny rozszerzony - 19% 10

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 8%
fizyka pisemny rozszerzony - 34.8%
geografia pisemny rozszerzony - 46.2%
historia pisemny rozszerzony - 29.5%
język angielski pisemny podstawowy 99% 74.5%
język angielski ustny podstawowy 100% 62.2%
język angielski pisemny rozszerzony - 56.6%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 69.5%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 40.3%
język polski ustny podstawowy 95% 42.1%
język polski pisemny podstawowy 100% 57.1%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 72.8%
język rosyjski ustny podstawowy 100% 72%
język rosyjski pisemny rozszerzony - 77%
matematyka pisemny podstawowy 97% 68.5%
matematyka pisemny rozszerzony - 17.6%
wos pisemny rozszerzony - 21.4%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
filozofia pisemny rozszerzony - 68%
fizyka pisemny podstawowy - 24.6%
fizyka pisemny rozszerzony - 19.3%
geografia pisemny podstawowy - 46.2%
geografia pisemny rozszerzony - 53.3%
język angielski pisemny podstawowy 98.9% 74%
język angielski pisemny rozszerzony - 74.2%
język francuski pisemny podstawowy 100% 87%
język francuski pisemny rozszerzony - 59%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 42.5%
język polski pisemny podstawowy 100% 58.2%
język polski pisemny rozszerzony - 78%
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 64%
matematyka pisemny podstawowy 97% 68%
matematyka pisemny rozszerzony - 31.9%
wos pisemny podstawowy - 35.1%
wos pisemny rozszerzony - 22%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
język angielski pisemny podstawowy - 65.4%
język niemiecki pisemny podstawowy - 70%
język polski pisemny podstawowy - 45.1%
język rosyjski pisemny podstawowy - 50.3%
matematyka pisemny podstawowy - 57.7%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony