konto
Technikum Elektryczne nr 8

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Wyniki matur Technikum Elektryczne nr 8 Kraków

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 8% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 6.67% 3
geografia pisemny rozszerzony - 16.33% 3
informatyka pisemny rozszerzony - 34.4% 5
język angielski pisemny podstawowy 97.92% 73.02% 48
język angielski pisemny rozszerzony - 48.31% 32
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 62% 1
język polski pisemny podstawowy 87.76% 53.88% 49
język rosyjski pisemny rozszerzony - 94% 1
matematyka pisemny podstawowy 87.76% 55.49% 49
matematyka pisemny rozszerzony - 17.46% 26
wos pisemny rozszerzony - 17% 1

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 19% 2
chemia pisemny rozszerzony - 3% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 10% 8
geografia pisemny rozszerzony - 16% 18
informatyka pisemny rozszerzony - 2% 1
język angielski pisemny podstawowy 94% 65% 63
język angielski pisemny rozszerzony - 41% 30
język polski pisemny podstawowy 83% 37% 63
język polski pisemny rozszerzony - 73% 1
matematyka pisemny podstawowy 79% 40% 63
matematyka pisemny rozszerzony - 5% 38
wos pisemny rozszerzony - 18% 1

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 3% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 28% 3
geografia pisemny rozszerzony - 28% 11
historia pisemny rozszerzony - 6% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 12% 1
język angielski pisemny podstawowy 91% 68% 41
język angielski ustny podstawowy 100% 70% 41
język angielski pisemny rozszerzony - 36% 30
język polski pisemny podstawowy 89% 40% 41
język polski ustny podstawowy 98% 48% 41
matematyka pisemny podstawowy 91% 58% 41
matematyka pisemny rozszerzony - 17% 15

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 29% 3
geografia pisemny rozszerzony - 33% 13
informatyka pisemny rozszerzony - 16% 6
język angielski pisemny podstawowy 92% 68% 38
język angielski ustny podstawowy 97% 61% 38
język angielski pisemny rozszerzony - 41% 15
język polski ustny podstawowy 100% 55% 38
język polski pisemny podstawowy 95% 44% 38
język polski pisemny rozszerzony - 3% 2
matematyka pisemny podstawowy 74% 46% 38
matematyka pisemny rozszerzony - 6% 11

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 29% 3
geografia pisemny rozszerzony - 27% 12
historia pisemny rozszerzony - 34% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 40% 2
język angielski pisemny podstawowy 100% 73% 36
język angielski ustny podstawowy 100% 76% 36
język angielski pisemny rozszerzony - 41% 16
język polski pisemny podstawowy 100% 58% 36
język polski ustny podstawowy 100% 53% 36
język polski pisemny rozszerzony - 33% 1
matematyka pisemny podstawowy 92% 53% 36
matematyka pisemny rozszerzony - 12% 17
wos pisemny rozszerzony - 15% 1

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
fizyka pisemny rozszerzony - 28.89% 3
geografia pisemny rozszerzony - 26.81% 12
historia pisemny rozszerzony - 34% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 40% 2
język angielski ustny podstawowy 100% 75.89% 36
język angielski pisemny podstawowy 100% 72.5% 36
język angielski pisemny rozszerzony - 41% 16
język polski pisemny podstawowy 100% 57.56% 36
język polski ustny podstawowy 100% 53.06% 36
język polski pisemny rozszerzony - 32.5% 1
matematyka pisemny podstawowy 91.67% 53.17% 36
matematyka pisemny rozszerzony - 12.24% 17
wos pisemny rozszerzony - 15% 1

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
chemia pisemny podstawowy - 22% 1
fizyka pisemny podstawowy - 47% 3
geografia pisemny podstawowy - 36% 4
informatyka pisemny podstawowy - 29% 2
język angielski ustny podstawowy 100% 68.15% 27
język angielski pisemny podstawowy 93% 72.64% 27
język angielski pisemny rozszerzony - 70% 11
język niemiecki pisemny podstawowy 50% 32% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 33.5% 2
język polski ustny podstawowy 97% 59.14% 29
język polski pisemny podstawowy 97% 59.47% 29
matematyka pisemny podstawowy 72% 49.73% 29
matematyka pisemny rozszerzony - 30% 4
wos pisemny podstawowy - 19% 1

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony