konto
Technikum Elektryczne nr 8

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektryczne nr 8 Kraków

a / Technik elektronik rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
56.35103.39148
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

b / Technik elektryk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
53.6596.94145.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik elektryk w 5-letnim cyklu kształcenia zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:
ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

d / Technik informatyk rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
109.35127.32165.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik informatyk w 5-letnim cyklu kształcenia zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:
INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

m / Technik mechatronik rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcytechnika
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
75.85110.52160.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Technik mechatronik w 5-letnim cyklu kształcenia zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:
ELM.03 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych