Technikum Elektryczne nr 8

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile Technikum Elektryczne nr 8 Kraków na rok 2019/2020

a / Technik elektronik dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

ag / Technik elektronik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:technika
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
5190.68140.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Część ogólnozawodowa: 
Podstawy elektrotechniki i elektroniki 

Kwalifikacje: 

EE.03 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych 

EE.22 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych

b / Technik elektryk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik elektryk w 5-letnim cyklu kształcenia zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:
ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

bg / Technik elektryk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) geografia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:technika
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
32.289.36137.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Część ogólnozawodowa: 
Podstawy elektrotechniki i elektroniki 

Kwalifikacje: 

EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektycznych

cg / Technik informatyk dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:informatyka
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
41.8107.7152
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Część ogólnozawodowa: 
Podstawy systemów informatycznych 

Kwalifikacje: 

EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

d / Technik informatyk dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:informatyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik informatyk w 5-letnim cyklu kształcenia zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:
INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

m / Technik mechatronik dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:technika
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Technik mechatronik w 5-letnim cyklu kształcenia zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:
ELM.03 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

mg / Technik mechatronik dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:technika
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
77.4116.77169.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Część ogólnozawodowa: 
Podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy mechatroniki 

Kwalifikacje: 

EE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

EE.21 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych