konto
LXX Liceum im. Aleksandra Kamińskiego

Ocena: 3.07

Oceń Placowkę

Profile LXX Liceum im. Aleksandra Kamińskiego Warszawa

1A1 / pol-hist-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
158.35162.77169.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W oddziale tym przedmiotami rozszerzonymi będą język polski, historia i wiedza o społeczeństwie. Planowane języki obce to język angielski (kontynuacja), język francuski (od podstaw).

Klasa humanistyczna, której uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania związane z kulturą, a także historią i naukami społecznymi. Absolwenci mogą studiować  między innymi prawo, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, psychologię, socjologię, polonistykę, kulturoznawstwo, filologie, historię, etnologię, archeologię, historię sztuki, bibliotekoznawstwo i inne kierunki na takich uczelniach, jak np. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Uwaga! Klasa 1Ap (30 osób) podzielona jest na dwie grupy rekrutacyjne różniące się drugim językiem obcym: oddział 1Ap1 (15 osób) z językiem francuskim od podstaw i oddział 1Ap2 (15 osób) z językiem francuskim kontynuowanym. Do każdego z tych oddziałów prowadzona jest osobna rekrutacja.

1A2 / pol-hist-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
147.15153.18165.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie tej przedmiotami rozszerzonymi będą język polski, historia i wiedza o społeczeństwie. Planowane języki obce to język angielski (kontynuacja), język francuski (kontynuacja).

Klasa humanistyczna, której uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania związane z kulturą, a także historią i naukami społecznymi. Absolwenci mogą studiować  między innymi prawo, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, psychologię, socjologię, polonistykę, kulturoznawstwo, filologie, historię, etnologię, archeologię, historię sztuki, bibliotekoznawstwo i inne kierunki na takich uczelniach, jak np. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Uwaga! Klasa 1Ap (30 osób) podzielona jest na dwie grupy rekrutacyjne różniące się drugim językiem obcym: oddział 1Ap1 (15 osób) z językiem francuskim od podstaw i oddział 1Ap2 (15 osób) z językiem francuskim kontynuowanym. Do każdego z tych oddziałów prowadzona jest osobna rekrutacja.

1B1 / mat-fiz-inf rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
164.2167.07171.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie tej przedmiotami rozszerzonymi będą matematyka, fizyka, informatyka. Planowane języki obce to język angielski (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw).

Klasa, której uczniowie będą rozwijać zainteresowania naukami ścisłymi. Absolwenci mogą studiować między innymi wszystkie kierunki na Politechnice Warszawskiej, kierunki inżynieryjne na Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Szkole Głównej Handlowej oraz kierunki ścisłe na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Uwaga! Klasa 1Bp (30 osób) podzielona jest na dwie grupy rekrutacyjne różniące się drugim językiem obcym: grupa 1Bp1 (15 osób) z językiem niemieckim od podstaw i grupa 1Bp2 (15 osób) z językiem niemieckim kontynuowanym. Do każdej z tych grup prowadzona jest osobna rekrutacja.

1B2 / mat-fiz-inf rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

filozofia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
162.05166.21174.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie tej przedmiotami rozszerzonymi będą matematyka,  fizyka, informatyka. Planowane języki obce to język angielski (kontynuacja), język niemiecki (kontynuacja).

Klasa, której uczniowie będą rozwijać zainteresowania naukami ścisłymi. Absolwenci mogą studiować między innymi wszystkie kierunki na Politechnice Warszawskiej, kierunki inżynieryjne na Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Szkole Głównej Handlowej oraz kierunki ścisłe na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Uwaga! Klasa 1Bp (30 osób) podzielona jest na dwie grupy rekrutacyjne różniące się drugim językiem obcym: grupa 1Bp1 (15 osób) z językiem niemieckim od podstaw i grupa 1Bp2 (15 osób) z językiem niemieckim kontynuowanym. Do każdej z tych grup prowadzona jest osobna rekrutacja.

1CD1 / mat-geogr-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167174.49191.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie tej przedmiotami rozszerzonymi będą matematyka, geografia i język  angielski. Planowane języki obce to język angielski (kontynuacja), język niemiecki (kontynuacja).

Klasa, której  absolwenci mogą studiować między innymi takie kierunki, jak ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczna, zarządzanie, administracja, architektura i urbanistyka, geologia, geodezja i kartografia na takich uczelniach, jak Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Uwaga! Klasa 1Cp (30 osób) podzielona jest na dwie grupy rekrutacyjne różniące się drugim językiem obcym: grupa 1Cp1 (15 osób) z językiem niemieckim kontynuowanym i grupa 1Cp2 (15 osób) z językiem hiszpańskim kontynuowanym. Do każdej z tych grup prowadzona jest osobna rekrutacja.

1CD2 / mat-geogr-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167.8171.89182.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie tej przedmiotami rozszerzonymi będą matematyka, geografia i język  angielski. Planowane języki obce to język angielski (kontynuacja), język hiszpański (kontynuacja).

Klasa, której  absolwenci mogą studiować między innymi takie kierunki, jak ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczna, zarządzanie, administracja, architektura i urbanistyka, geologia, geodezja i kartografia na takich uczelniach, jak Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Uwaga! Klasa 1Cp (30 osób) podzielona jest na dwie grupy rekrutacyjne różniące się drugim językiem obcym: grupa 1Cp1 (15 osób) z językiem niemieckim kontynuowanym i grupa 1Cp2 (15 osób) z językiem hiszpańskim kontynuowanym. Do każdej z tych grup prowadzona jest osobna rekrutacja.

1E1 / biol-chem-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
162.95166.3175.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie tej przedmiotami rozszerzonymi będą biologia, chemia, matematyka. Planowane języki obce to język angielski (kontynuacja), język niemiecki (kontynuacja).

Klasa, której uczniowie będą rozwijać zainteresowania naukami przyrodniczymi. Jej absolwenci to przede wszystkim przyszli lekarze, farmaceuci, biolodzy i naukowcy. Mogą studiować między innymi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na Uniwersytecie Warszawskim.

Uwaga! Klasa 1Dp (30 osób) podzielona jest na dwie grupy rekrutacyjne różniące się drugim językiem obcym: grupa 1Dp1 (15 osób) z językiem niemieckim kontynuowanym i grupa 1Dp2 (15 osób) z językiem hiszpańskim kontynuowanym. Do każdej z tych grup prowadzona jest osobna rekrutacja.

1E2 / biol-chem-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
165.55168.23174.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie tej przedmiotami rozszerzonymi będą biologia, chemia, matematyka. Planowane języki obce to język angielski (kontynuacja), język hiszpański (kontynuacja).

Klasa, której uczniowie będą rozwijać zainteresowania naukami przyrodniczymi. Jej absolwenci to przede wszystkim przyszli lekarze, farmaceuci, biolodzy i naukowcy. Mogą studiować między innymi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na Uniwersytecie Warszawskim.

Uwaga! Klasa 1Dp (30 osób) podzielona jest na dwie grupy rekrutacyjne różniące się drugim językiem obcym: grupa 1Dp1 (15 osób) z językiem niemieckim kontynuowanym i grupa 1Dp2 (15 osób) z językiem hiszpańskim kontynuowanym. Do każdej z tych grup prowadzona jest osobna rekrutacja.