konto
III Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Ocena: 2.71

Oceń Placowkę

Wyniki matur III Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 47.39% 77
chemia pisemny rozszerzony - 47.66% 65
fizyka pisemny rozszerzony - 48.69% 39
geografia pisemny rozszerzony - 56.87% 30
historia pisemny rozszerzony - 46.32% 19
historia sztuki pisemny rozszerzony - 69.67% 6
informatyka pisemny rozszerzony - 51.45% 11
język angielski pisemny podstawowy 100% 94.82% 204
język angielski pisemny rozszerzony - 80.04% 156
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 90% 5
język hiszpański pisemny rozszerzony - 53% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 77% 2
język polski pisemny podstawowy 98.17% 71.49% 219
język polski pisemny rozszerzony - 64.17% 46
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 93.25% 8
język rosyjski pisemny rozszerzony - 98% 2
język łaciński pisemny rozszerzony - 55.29% 7
matematyka pisemny podstawowy 99.54% 85.6% 219
matematyka pisemny rozszerzony - 49.68% 106
wos pisemny rozszerzony - 43.13% 8

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 64% 71
chemia pisemny rozszerzony - 52% 74
filozofia pisemny rozszerzony - 100% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 46% 33
geografia pisemny rozszerzony - 43% 32
historia pisemny rozszerzony - 59% 12
historia sztuki pisemny rozszerzony - 48% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 58% 7
język angielski pisemny podstawowy 100% 91% 193
język angielski pisemny rozszerzony - 73% 162
język hiszpański pisemny rozszerzony - 68% 4
język niemiecki pisemny rozszerzony - 72% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 62% 208
język polski pisemny rozszerzony - 58% 43
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 91% 9
język rosyjski pisemny rozszerzony - 90% 6
język łaciński pisemny rozszerzony - 90% 2
matematyka pisemny podstawowy 100% 77% 208
matematyka pisemny rozszerzony - 55% 89
wos pisemny rozszerzony - 55% 8

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 45.7% 93
chemia pisemny rozszerzony - 52.8% 81
filozofia pisemny rozszerzony - 64% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 56.8% 34
geografia pisemny rozszerzony - 60.1% 21
historia pisemny rozszerzony - 54.2% 12
historia sztuki pisemny rozszerzony - 64.5% 4
informatyka pisemny rozszerzony - 44.4% 15
język angielski pisemny podstawowy 100% 88.2% 222
język angielski ustny podstawowy 100% 82.2% 222
język angielski pisemny rozszerzony - 68.1% 161
język francuski pisemny podstawowy 100% 83% 2
język francuski ustny podstawowy 100% 86.5% 2
język francuski pisemny rozszerzony - 54% 2
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 79% 2
język hiszpański ustny podstawowy 100% 76.5% 2
język hiszpański pisemny rozszerzony - 64% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 76.3% 5
język niemiecki ustny podstawowy 100% 80.7% 6
język niemiecki pisemny rozszerzony - 47% 4
język polski pisemny podstawowy 99.2% 58.58% 245
język polski ustny podstawowy 100% 82.6% 245
język polski pisemny rozszerzony - 64.9% 51
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 93.3% 12
język rosyjski ustny podstawowy 100% 100% 12
język rosyjski pisemny rozszerzony - 88.7% 6
język włoski pisemny podstawowy 100% 98% 1
język włoski ustny podstawowy 100% 100% 1
język włoski pisemny rozszerzony - 90% 1
język łaciński pisemny rozszerzony - 69% 3
matematyka pisemny podstawowy 100% 81.4% 245
matematyka pisemny rozszerzony - 67.2% 82
wos pisemny rozszerzony - 54.3% 10

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 43.7% 81
chemia pisemny rozszerzony - 48.8% 71
filozofia pisemny rozszerzony - 40% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 49.5% 29
geografia pisemny rozszerzony - 49% 43
historia pisemny rozszerzony - 50.7% 17
historia sztuki pisemny rozszerzony - 55% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 53.5% 22
język angielski pisemny podstawowy 100% 89.6% 234
język angielski ustny podstawowy 100% 82.4% 234
język angielski pisemny rozszerzony - 70.5% 183
język francuski pisemny podstawowy 100% 69% 2
język francuski ustny podstawowy 100% 70% 2
język francuski pisemny rozszerzony - 75% 2
język hiszpański ustny podstawowy 100% 95.3% 3
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 92% 3
język hiszpański pisemny rozszerzony - 73.4% 17
język niemiecki ustny podstawowy 100% 81% 3
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 71.3% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 68.5% 4
język polski ustny podstawowy 100% 83.4% 254
język polski pisemny podstawowy 100% 67.5% 254
język polski pisemny rozszerzony - 56.6% 55
język rosyjski ustny podstawowy 100% 97.2% 12
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 89.3% 12
język rosyjski pisemny rozszerzony - 90% 5
język włoski pisemny rozszerzony - 85% 1
język łaciński pisemny rozszerzony - 69% 7
matematyka pisemny podstawowy 100% 76.3% 254
matematyka pisemny rozszerzony - 47.4% 87
wos pisemny rozszerzony - 40.6% 13

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 49.4% 68
chemia pisemny rozszerzony - 47.4% 78
fizyka pisemny rozszerzony - 47.2% 18
geografia pisemny rozszerzony - 50.6% 47
historia pisemny rozszerzony - 41.9% 19
informatyka pisemny rozszerzony - 48.5% 23
język angielski ustny podstawowy 100% 80.5% 236
język angielski pisemny podstawowy 100% 89.3% 236
język angielski pisemny rozszerzony - 72% 158
język francuski ustny podstawowy 100% 90% 0
język francuski pisemny podstawowy 100% 82.7% 0
język francuski pisemny rozszerzony - 58.5% 4
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 90% 0
język hiszpański ustny podstawowy 100% 85.7% 0
język hiszpański pisemny rozszerzony - 66.8% 23
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 73% 0
język niemiecki ustny podstawowy 100% 79.3% 0
język niemiecki pisemny rozszerzony - 52% 6
język polski pisemny podstawowy 100% 67% 236
język polski ustny podstawowy 100% 80.2% 236
język polski pisemny rozszerzony - 61.7% 62
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 89% 0
język rosyjski ustny podstawowy 100% 95.1% 0
język rosyjski pisemny rozszerzony - 85.8% 9
matematyka pisemny podstawowy 99.2% 77.1% 236
matematyka pisemny rozszerzony - 60.3% 83
wos pisemny rozszerzony - 33.8% 8

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 61.1% 65
chemia pisemny rozszerzony - 55.7% 64
filozofia pisemny rozszerzony - 62% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 35.3% 33
geografia pisemny rozszerzony - 51.2% 57
historia pisemny rozszerzony - 61.3% 12
historia sztuki pisemny rozszerzony - 56.4% 5
informatyka pisemny rozszerzony - 57.3% 21
język angielski ustny podstawowy 100% 76.6% 0
język angielski pisemny podstawowy 100% 87.4% 1
język angielski pisemny rozszerzony - 70.8% 152
język białoruski ustny podstawowy 100% 96.7% 0
język białoruski pisemny podstawowy 100% 90% 1
język białoruski pisemny rozszerzony - 100% 2
język francuski ustny podstawowy 100% 87% 0
język francuski pisemny podstawowy 100% 90% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 70% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 84.8% 0
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 81% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 77.6% 17
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 79.4% 1
język niemiecki ustny podstawowy 100% 72% 0
język niemiecki pisemny rozszerzony - 47% 4
język polski pisemny podstawowy 99.5% 59.7% 218
język polski ustny podstawowy 100% 76.2% 218
język polski pisemny rozszerzony - 68.7% 42
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 86.7% 1
język rosyjski ustny podstawowy 100% 87.6% 0
język rosyjski pisemny rozszerzony - 93% 2
język łaciński pisemny rozszerzony - 66% 4
matematyka pisemny podstawowy 100% 77.9% 218
matematyka pisemny rozszerzony - 47.2% 89
wos pisemny rozszerzony - 26.1% 8

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 65% 91
chemia pisemny rozszerzony - 73.6% 89
filozofia pisemny rozszerzony - 85% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 45.4% 40
geografia pisemny rozszerzony - 65.9% 64
historia pisemny rozszerzony - 65.6% 15
historia sztuki pisemny rozszerzony - 41% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 57.3% 27
język angielski pisemny podstawowy 100% 91.8% 243
język angielski ustny podstawowy 100% 84.67% 243
język angielski pisemny rozszerzony - 77.9% 197
język francuski ustny podstawowy 100% 88.33% 4
język francuski pisemny podstawowy 100% 92% 4
język francuski pisemny rozszerzony - 41% 2
język hiszpański ustny podstawowy 100% 93% 8
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 90.8% 8
język hiszpański pisemny rozszerzony - 66.5% 8
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 90.8% 5
język niemiecki ustny podstawowy 100% 86.67% 5
język niemiecki pisemny rozszerzony - 63% 6
język polski pisemny podstawowy 100% 82.4% 270
język polski ustny podstawowy 100% 81.5% 270
język polski pisemny rozszerzony - 75% 47
język rosyjski ustny podstawowy 100% 88.67% 10
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 94% 10
język rosyjski pisemny rozszerzony - 88.7% 6
język łaciński pisemny rozszerzony - 81.4% 5
matematyka pisemny podstawowy 99.63% 75.8% 270
matematyka pisemny rozszerzony - 55.5% 109
wos pisemny rozszerzony - 56.4% 11