konto
III Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Ocena: 2.71

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Białystok

1a1 / humanistyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
148.55160.26171.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa humanistyczna ma ofertę przeznaczoną dla wszystkich tych, których interesuje język polski, język łaciński i kultura antyczna, historia i wos. Te przedmioty będą  nauczane w zakresie rozszerzonym, aby umożliwić uczniom zdanie rozszerzonej matury i rozwój zainteresowań humanistycznych. Zintegrowana nauka języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka łacińskiego i kultury antycznej pozwala na rozwój ucznia obdarzonego wrażliwością literacką, zainteresowanego poznaniem źródeł cywilizacji europejskiej, a także polskiej kultury, literatury i historii. Profesjonalizm i życzliwość nauczycieli pozwoli uczniom na odkrycie i rozwój talentów humanistycznych.Klasa humanistyczna to doskonały wybór dla młodzieży o humanistycznych zdolnościach i zainteresowaniach, ukierunkowanej lingwistycznie i literacko. Klasycznej formie zajęć lekcyjnych towarzyszą zajęcia o charakterze warsztatowym. Uczniowie uczestniczą w lekcjach teatralnych i muzealnych, pracują metodą projektu, analizują źródła tekstowe i ikonograficzne, uczą się warsztatu badawczego, przygotowując prace o charakterze analityczno-interpretacyjnym. Spotykają się z 
ludźmi ze świata regionalnej polityki, kultury i nauki.

OLIMPIADY I KONKURSY:
• Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – laureaci i finaliści
• Olimpiada Języka Łacińskiego – laureaci i finaliści
• Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym - finaliści
• Olimpiada Historyczna - finaliści
• Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finaliści
• Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - finaliści
• Olimpiada Artystyczna – laureaci i finaliści
• Olimpiada Losy Żołnierza i Dziej Oręża Polskiego - finaliści
• Konkursy recytatorskie, krasomówcze, literackie, poetyckie

OFERTA DODATKOWA:
• zajęcia uzupełniające: język łaciński dla prawników i antyczne źródła kultury europejskiej
• zajęcia dodatkowe z historii sztuki (przygotowujące do Olimpiady oraz matury rozszerzonej), języka polskiego, historii, wiedzy o 
społeczeństwie,
• zajęcia olimpijskie z języka łacińskiego i kultury antycznej przygotowujące do Olimpiady gwarantującej studiowanie wymarzonych kierunków 
na prestiżowych 
uczelniach;
• poszerzanie wiedzy poprzez uczestniczenie w wykładach popularnonaukowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu w 
Białymstoku i instytucji 
oświatowo-kulturalnych
• spotkania teatralne (teatry białostockie i warszawskie) oraz filmowe 
• wycieczka szkolna o charakterze objazdu edukacyjnego, umożliwiająca poznanie polskiego dziedzictwa literackiego i historycznego na 
Kresach Wschodnich.
• zdobywanie umiejętności retorycznych i krasomówczych poprzez udział w warsztatach i zajęciach o charakterze retorycznym
• cykliczne uczestnictwo w obserwacji oraz symulacji rozpraw sądowych
• warsztaty i zajęcia interaktywne organizowane przez IPN, Muzeum Historyczne w Białymstoku, Muzeum Podlaskie, Centrum Zamenhofa
• publikacja własnych tekstów na portalu YoungFace.TV oraz praca w szkolnej redakcji

PRZYSZŁE STUDIA:
• filologia polska, 
• filologia klasyczna, 
• filologia angielska, 
• iberystyka,
• italianistyka,
• sinologia
• międzywydziałowe studia humanistyczne, 
• lingwistyka, 
• studia neofilologiczne, 
• prawo, 
• dziennikarstwo, 
• kulturoznawstwo, 
• europeistyka, 
• psychologia, 
• pedagogika, 
• socjologia, 
• filozofia, 
• historia, 
• historia sztuki,
• inne.

1a2 / humanistyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język łaciński (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
152.5160.74172.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa humanistyczna ma ofertę przeznaczoną dla wszystkich tych, których interesuje język polski, język łaciński i kultura antyczna, historia i wos. 
Te przedmioty będą 
nauczane w zakresie rozszerzonym, aby umożliwić uczniom zdanie rozszerzonej matury i rozwój zainteresowań humanistycznych. Zintegrowana 
nauka języka 
polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka łacińskiego i kultury antycznej pozwala na rozwój ucznia obdarzonego wrażliwością 
literacką, 
zainteresowanego poznaniem źródeł cywilizacji europejskiej, a także polskiej kultury, literatury i historii. Profesjonalizm i życzliwość nauczycieli 
pozwoli uczniom na 
odkrycie i rozwój talentów humanistycznych.
Klasa humanistyczna to doskonały wybór dla młodzieży o humanistycznych zdolnościach i zainteresowaniach, ukierunkowanej lingwistycznie 
i literacko. 
Klasycznej formie zajęć lekcyjnych towarzyszą zajęcia o charakterze warsztatowym. Uczniowie uczestniczą w lekcjach teatralnych i muzealnych,
pracują metodą 
projektu, analizują źródła tekstowe i ikonograficzne, uczą się warsztatu badawczego, przygotowując prace o charakterze analityczno-
interpretacyjnym. Spotykają się z 
ludźmi ze świata regionalnej polityki, kultury i nauki.

OLIMPIADY I KONKURSY:
• Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – laureaci i finaliści
• Olimpiada Języka Łacińskiego – laureaci i finaliści
• Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym - finaliści
• Olimpiada Historyczna - finaliści
• Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finaliści
• Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - finaliści
• Olimpiada Artystyczna – laureaci i finaliści
• Olimpiada Losy Żołnierza i Dziej Oręża Polskiego - finaliści
• Konkursy recytatorskie, krasomówcze, literackie, poetyckie

OFERTA DODATKOWA:
• zajęcia dodatkowe z historii sztuki (przygotowujące do Olimpiady oraz matury rozszerzonej), języka polskiego, historii, wiedzy o 
społeczeństwie,
• zajęcia olimpijskie z języka łacińskiego i kultury antycznej przygotowujące do Olimpiady gwarantującej studiowanie wymarzonych kierunków 
na prestiżowych 
uczelniach;
• poszerzanie wiedzy poprzez uczestniczenie w wykładach popularnonaukowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu w 
Białymstoku i instytucji 
oświatowo-kulturalnych
• spotkania teatralne (teatry białostockie i warszawskie) oraz filmowe 
• wycieczka szkolna o charakterze objazdu edukacyjnego, umożliwiająca poznanie polskiego dziedzictwa literackiego i historycznego na 
Kresach Wschodnich.
• zdobywanie umiejętności retorycznych i krasomówczych poprzez udział w warsztatach i zajęciach o charakterze retorycznym
• cykliczne uczestnictwo w obserwacji oraz symulacji rozpraw sądowych
• warsztaty i zajęcia interaktywne organizowane przez IPN, Muzeum Historyczne w Białymstoku, Muzeum Podlaskie, Centrum Zamenhofa
• publikacja własnych tekstów na portalu YoungFace.TV oraz praca w szkolnej redakcji

PRZYSZŁE STUDIA:
• filologia polska, 
• filologia klasyczna, 
• filologia angielska, 
• iberystyka,
• italianistyka,
• sinologia
• międzywydziałowe studia humanistyczne, 
• lingwistyka, 
• studia neofilologiczne, 
• prawo, 
• dziennikarstwo, 
• kulturoznawstwo, 
• europeistyka, 
• psychologia, 
• pedagogika, 
• socjologia, 
• filozofia, 
• historia, 
• historia sztuki,
• inne.

1b1 / matematyczno-fizyczno-informatyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
148.25159.87171.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa dla uczniów, którzy pasjonują się naukami ścisłymi. Uczniowie pogłębią swoją wiedzę w tych dziedzinach, rozwiną uzdolnienia i 
zainteresowania oraz zdobędą 
umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Kładziemy ogromny nacisk na przedmioty rozszerzone oraz korelację pomiędzy nimi. 
Zainteresowani 
uczniowie mają możliwość sprawdzenia się w licznych konkursach i olimpiadach. 
Realizacja treści rozszerzonych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki pozwoli skutecznie przygotować się do egzaminu maturalnego oraz 
rozwijać 
umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na dalszych etapach kształcenia.

OLIMPIADY I KONKURSY:

Olimpiady:

• Olimpiada Matematyczna (finaliści)
• Olimpiada Lingwistyki Matematycznej (finaliści)

• Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z matematyki (laureaci i finaliści)
• Olimpiada Fizyczna (laureaci i finaliści)
• Olimpiada Informatyczna
• Olimpiada Wiedzy Technicznej
• Olimpiada Innowacji Technicznych 

Konkursy:

• Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 
• Ogólnopolski Sejmik Matematyków w Katowicach 
• Ogólnopolski Konkurs matematyczny „Jersz” 
• Regionalny Konkurs Informatyczny 
• Konkurs Fizyczny „Lwiątko”
• Podlaski Turniej w Programowaniu Zespołowym
• Ogólnopolskie zawody robotyki dla studentów i młodzieży - PozRobot - organizator Fundacja PozRobot, Koło Naukowe Robotyki WMI UAM 
w Poznaniu
• Zawody Robotyki Szkół Średnich ROBO-NET - organizator koło ISKRA przy XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
• Ogólnopolski Turniej Robotów Mobilnych - Robomaticon - organizator koło naukowe studentów Politechniki Warszawskie 
• Eastrobo zawody dla uczniów szkół średnich i studentów - organizowane przez koło Mobilne Systemy Inteligentne na Wydziale Informatyki 
Politechniki 
Białostockiej 
• Uczestnictwo w projektach związanych z astronomią

OFERTA DODATKOWA:

• W ramach współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej uczniowie uczestniczą w licznych wydarzeniach na WIPB oraz 
wykładach prowadzonych 
przez pracowników naukowych wydziału.
• Zajęcia junior.net – Zajęcia z programowania pod patronatem Koła Studenckiego Politechniki Białostockiej.NET odbywające się na 
Politechnice
• Koła Robotów Lego
• Koła 3LOgic (budowanie robotów)
• Zajęcia fizycznego koła olimpijskiego
• Koło astronomiczne
• Wykłady tematyczne w Instytucie Fizyki UwB
• Zajęcia przygotowujące do konkursów matematycznych
• Zajęcia matematycznego koła olimpijskiego

PRZYSZŁE STUDIA:
Klasa ta to doskonały wybór dla uczniów planujących studia politechniczne, matematyczne i fizyczne.

1b2 / mat-fiz-inf rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1c1 / matematyczno-informatyczna-fizyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
146.35159.14176.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa dla uczniów, którzy pasjonują się naukami ścisłymi. Uczniowie pogłębią swoją wiedzę w tych dziedzinach, rozwiną uzdolnienia i zainteresowania oraz zdobędą 
umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Kładziemy ogromny nacisk na przedmioty rozszerzone oraz korelację pomiędzy nimi. Zainteresowani 
uczniowie mają możliwość sprawdzenia się w licznych konkursach i olimpiadach. 
Realizacja treści rozszerzonych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki pozwoli skutecznie przygotować się do egzaminu maturalnego oraz rozwijać 
umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na dalszych etapach kształcenia.

OLIMPIADY I KONKURSY:

Olimpiady:

• Olimpiada Matematyczna (finaliści)
• Olimpiada Lingwistyki Matematycznej (finaliści)

• Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z matematyki (laureaci i finaliści)
• Olimpiada Fizyczna (laureaci i finaliści)
• Olimpiada Informatyczna
• Olimpiada Wiedzy Technicznej
• Olimpiada Innowacji Technicznych 

Konkursy:

• Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 
• Ogólnopolski Sejmik Matematyków w Katowicach 
• Ogólnopolski Konkurs matematyczny „Jersz” 
• Regionalny Konkurs Informatyczny 
• Konkurs Fizyczny „Lwiątko”
• Podlaski Turniej w Programowaniu Zespołowym
• Ogólnopolskie zawody robotyki dla studentów i młodzieży - PozRobot - organizator Fundacja PozRobot, Koło Naukowe Robotyki WMI UAM w Poznaniu
• Zawody Robotyki Szkół Średnich ROBO-NET - organizator koło ISKRA przy XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
• Ogólnopolski Turniej Robotów Mobilnych - Robomaticon - organizator koło naukowe studentów Politechniki Warszawskie 
• Eastrobo zawody dla uczniów szkół średnich i studentów - organizowane przez koło Mobilne Systemy Inteligentne na Wydziale Informatyki Politechniki 
Białostockiej 
• Uczestnictwo w projektach związanych z astronomią

OFERTA DODATKOWA:

• W ramach współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej uczniowie uczestniczą w licznych wydarzeniach na WIPB oraz wykładach prowadzonych 
przez pracowników naukowych wydziału.
• Zajęcia junior.net – Zajęcia z programowania pod patronatem Koła Studenckiego Politechniki Białostockiej.NET odbywające się na Politechnice
• Koła Robotów Lego
• Koła 3LOgic (budowanie robotów)
• Zajęcia fizycznego koła olimpijskiego
• Koło astronomiczne
• Wykłady tematyczne w Instytucie Fizyki UwB
• Zajęcia przygotowujące do konkursów matematycznych
• Zajęcia matematycznego koła olimpijskiego

PRZYSZŁE STUDIA:
Klasa ta to doskonały wybór dla uczniów planujących studia politechniczne, matematyczne i fizyczne.

1c2 / matematyczno-angielsko-fizyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
149.85160.88172.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Informacje o klasie dwujęzycznej:
• Warunkiem nauki w tej klasie jest pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego w formie pisemnej i ustnej, który obędzie się 
23 maja 2016 r. o godz. 11.00 w III LO.
• Sprawdzian kompetencji językowych składa się z części pisemnej w formie wypracowania, za którą kandydat może otrzymać max. 25 punktów oraz z części 
ustnej w formie rozmowy na wylosowany temat, za którą kandydat może otrzymać max. 25 punktów.
• Punkty uzyskane przez kandydata ze sprawdzianu kompetencji językowych nie są wliczane do ogólnej liczby punktów rekrutacyjnych.
• Kandydaci legitymujący się certyfikatem DELE A2 są zwolnieni z części pisemnej sprawdzianu z języka hiszpańskiego i otrzymują za tę część maksymalną ilość 
czyli 25 punktów
• Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, historia, język angielski
• Obowiązkowe przedmioty dodatkowe: geografia i historia nauczane dwujęzycznie przez nauczycieli z Hiszpanii
• Nauka języka hiszpańskiego oraz literatury hiszpańskiej odbywa się w wymiarze po 3 godz. tygodniowo na każdym poziomie nauki (w klasie pierwszej, drugiej i 
trzeciej). Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli z Hiszpanii.
• Klasa dwujęzyczna z hiszpańskim językiem nauczania powstała w III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we wrześniu 2007 roku. 
Jesteśmy czternastą sekcją dwujęzyczną w Polsce, pozostałe znajdują się we Wrocławiu, Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi, Toruniu, Krakowie, Lublinie, Katowicach, 
Radomiu i Gdańsku. 
• Podstawę prawną utworzenia klas dwujęzycznych z językiem hiszpańskim dało porozumienie podpisane w Warszawie 6 maja 1997 r. między Ministrem Edukacji 
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Edukacji i Kultury Hiszpanii w sprawie tworzenia i funkcjonowania klas dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących 
Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji egzaminu dojrzałości dla absolwentów tych klas oraz określenia warunków niezbędnych dla nadania im przez Ministerstwo 
Edukacji i Kultury Hiszpanii Título de Bachiller (świadectwo maturalne uznawane w obu systemach edukacyjnych tj. hiszpańskim i polskim)
Zalety posiadania Título de Bachiller:
• Jest dowodem nie tylko biegłej znajomości języka hiszpańskiego, ale także kultury Hiszpanii.
• Jest podstawą do ubiegania się o stypendia zwalniające z czesnego wielu uczelni hiszpańskich, w tym o pełne stypendium dla studentów z Polski na 
Uniwersytecie w Grenadzie.
• Na polskim rynku pracy traktowany jest jako najważniejszy atut przy naborze kadry menadżerskiej do firm z kapitałem hiszpańskim.
• Wiele uczelni stosuje wyższy przelicznik wyniku egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego dla absolwentów klas dwujęzycznych.

Jak zdobyć Título de Bachiller?
Tylko absolwenci sekcji dwujęzycznej z hiszpańskim językiem nauczania mogą otrzymać Titulo de Bachiller
Absolwenci oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim będącym drugim językiem nauczania, którzy przystępują do egzaminu maturalnego i zamierzają 
jednocześnie otrzymać Título de Bachiller, są zobowiązani:

1. wskazać w deklaracji, która jest składana przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego, że zamierzają ubiegać się o hiszpański Título de Bachiller;

2. zdać egzamin maturalny, tzn. uzyskać min. 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej;

3. przystąpić do egzaminu z języka hiszpańskiego w części ustnej i pisemnej na poziomie określonym w standardach wymagań egzaminacyjnych dla absolwentów 
szkół lub oddziałów dwujęzycznych i uzyskać z tego egzaminu w obu częściach po min. 30% punktów możliwych do uzyskania;

4. rozwiązać dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku hiszpańskim z geografii, historii nauczanych dwujęzycznie oraz literatury hiszpańskiej i uzyskać z nich 
min. 30% punktów możliwych do uzyskania. Zadania te będą przygotowane i ocenione przez stronę hiszpańską.

W przypadku niezaliczenia egzaminu z literatury, geografii lub historii można przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Po otrzymaniu Título de Bachiller 
można wystąpić z prośbą do Biura Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Warszawie o wydanie dodatkowego dokumentu potwierdzającego znajomość języka 
hiszpańskiego.

Dlaczego warto uczyć się w sekcji dwujęzycznej?
• program obejmuje tygodniowo 6 godzin zajęć w języku hiszpańskim w pierwszej klasie oraz po10 w drugiej i trzeciej kasie (język i literatura hiszpańska oraz 
historia i geografia nauczane dwujęzycznie) – patrz ramówka powyżej
• zajęcia prowadzą nauczyciele z Hiszpanii oraz polscy nauczyciele języka hiszpańskiego, którzy są egzaminatorami maturalnymi oraz egzaminatorami matury 
dwujęzycznej
• biblioteka sekcji dwujęzycznej jest zaopatrzona w ponad 500 książek oraz materiałów dydaktycznych w języku hiszpańskim
• uczniowie biorą udział w wycieczkach do Hiszpanii oraz wymianach międzynarodowych, licznych konkursach z cennymi nagrodami i Olimpiadzie Języka 
Hiszpańskiego
• tylko nauka w sekcji dwujęzycznej daje możliwość uzyskania Título de Bachiller poza granicami Hiszpanii
• w sekcji dwujęzycznej realizuje się rozszerzony program języka angielskiego, historii i geografii, co umożliwia przygotowanie do olimpiad i konkursów w ramach 
tych przedmiotów oraz zapewnia szeroki wachlarz kierunków studiów w Polsce, jeśli absolwent tej klasy nie zdecyduje się na kontynuowanie nauki za granicą.

1d1 / matematyczno-geograficzna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
150.1159.5174.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie metematyczno-geograficznej z rozszerzonym językiem angielskim najlepiej odnajdą się pasjonaci geografii, języków obcych i ścisłe umysły 
matematyczne. 
Uczniowie pogłębią swoją wiedzę w tych dziedzinach. Rozwiną uzdolnienia i zainteresowania oraz zdobędą umiejętności rozwiązywania 
problemów w sposób twórczy. 
Kładziemy ogromny nacisk na przedmioty rozszerzone oraz korelację pomiędzy nimi. 
Zainteresowani uczniowie mają możliwość sprawdzenia się biorąc udział w olimpiadach i konkursach geograficznych, matematycznych, 
ekonomicznych i 
językowych. Wielu z naszych absolwentów to finaliści i laureaci tych olimpiad i konkursów na szczeblu ogólnopolskim. Komitet Główny Olimpiady
Geograficznej w 
Warszawie wyróżnił naszą szkołą Dyplomem Uznania za dokonania geograficzne naszych uczniów i nauczycieli w latach 2008-2012. Jesteśmy 
jedyną szkołą w 
Białymstoku, która otrzymała ten tytuł czterokrotnie. 
Realizacja treści rozszerzonych z zakresu geografii, matematyki i języka angielskiego pozwoli skutecznie przygotować się do egzaminu 
maturalnego oraz 
rozwijać umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na dalszych etapach kształcenia. Absolwenci mogą kontynuować naukę na 
renomowanych uczelniach w 
kraju i za granicą. Realizowany w zakresie rozszerzonym język angielski ułatwi aplikowanie na uczelnie zagraniczne. Uczniowie zainteresowani 
sprawami społeczno-
politycznymi mają możliwość zaangażowania się w prace Europejskiego Parlamentu Młodzieży ( EYP).


OLIMPIADY I KONKURSY:

Olimpiady:
• Olimpiada Matematyczna – finaliści 
• Olimpiada Lingwistyki Matematycznej - finaliści
• Olimpiada Geograficzna – laureaci i finaliści
• Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – laureaci i finaliści
• Olimpiada Przedsiębiorczości – laureaci i finaliści
• Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH (geografia z elementami geologii oraz matematyka) – laureaci z matematyki i geografii
• Olimpiada Przyrodnicza – laureaci i finaliści
• Olimpiada Języka Angielskiego – finaliści

Konkursy:
• Kangur Matematyczny − wyróżnienia
• Ogólnopolski Sejmik Matematyków w Katowicach
• Powszechny internetowy konkurs o indeks Politechniki Warszawskiej – laureaci
• Ogólnopolski Konkurs matematyczny „Jersz” – wyróżnienia
• Turniej Geografii Polski ROMER – wyróżnienia
• Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GIS DAY na Uniwersytecie Warszawskim – zwycięstwo drużynowe III LO w roku szkolnym 2011/201
• Ogólnopolski Konkurs GEO – PLANETA – laureaci (w tym 1. miejsce w Polsce w 2011 r.)
• „Najlepszy Młody Geograf” w ramach Wielkiej Lekcji Geografii w Łodzi – trzykrotnie z rzędu zwycięstwo drużynowe 12-stu laureatów 
indywidualnych (w tym dwa 
pierwsze miejsca indywidualnie)
• Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych COSMOPOLITAN - laureaci
• Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy ENGLISH HIGH FLIER - wyróżnienia
• Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy ENGLISH ACE - wyróżnienia
• Międzyszkolny konkurs wiedzy o Wyspach Brytyjskich "A HUNDRED QUESTIONS ABOUT THE BRITISH ISLES" - laureaci
• Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX" - wyróżnienia
• Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej - laureaci
• Ogólnopolski Konkurs na Przekład Wiersza K.K. Baczyńskiego

OFERTA DODATKOWA: 
• udział w wykładach matematycznych w ramach "Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki"
• dodatkowe obowiązkowe zajęcia z GIS (geograficzny system informacji) w laboratorium komputerowym Kampusu Uniwersyteckiego
• warsztaty z analizowania danych dotyczących warunków pogodowo-klimatycznych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej
• wycieczki tematyczne do Muzeum Ziemi w Warszawie, Planetarium w Olsztynie, Centrum Nauki KOPERNIK
• coroczny wyjazd na Wielką Lekcję Geografii organizowaną przez Uniwersytet Łódzki 

PRZYSZŁE STUDIA:
• studia ekonomiczne (np. SGH), 
• administracja, 
• marketing i zarządzanie,
• politechniczne (architektura, turystyka i rekreacja, geodezja, gospodarka przestrzenna, kształtowanie krajobrazu),
• przyrodnicze (ochrona środowiska, geografia, geologia),
• uniwersyteckie (matematyka, geografia, filologia angielska, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, a 
nawet prawo i 
kulturoznawstwo).

1d2 / mat-geo-ang rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1e1 / biologiczno-chemiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
151.95160.71176.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa biologiczno-chemiczna to dobry wybór dla pasjonatów biologii, chemii i szeroko rozumianej przyrody. Zajęcia z chemii odbywają się w pracowni dydaktycznej o 
charakterze laboratorium i w znaczniej mierze opierają się na eksperymencie. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i 
wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, a także łączą nauczane treści ze zjawiskami obserwowanymi w życiu codziennym.
Oferujemy możliwość poznania współczesnej biologii w skali makroskopowej i mikroskopowej przy użyciu nowoczesnych programów multimedialnych oraz 
tradycyjnych metod mikroskopowania. Zajęcia urozmaicane są wykładami pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego, spotkaniami z naukowcami 
Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Medycznej oraz ze studentami Kół Naukowych różnych uczeni wyższych. Dla uczniów tej klasy proponujemy atrakcyjne 
poznawczo wydarzenie o charakterze integrującym i naukowym w ramach współorganizowanych przez III LO Młodzieżowych Konferencji Naukowych w Białowieży.
OLIMPIADY I KONKURSY:

Olimpiady:
• Olimpiada Chemiczna – laureaci i finaliści 
• Olimpiada Biologiczna – laureaci i finaliści 
• Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – laureaci i finaliści
• Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - laureaci i finaliści
• Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK – finaliści
• Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej

Konkursy:
• Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny ,,Ekoplaneta” – laureaci
• Konkurs Wiedzy o Rodzinie
• Nasz Białystok jest Eko
• Podlaski Konkurs Chemiczny
• Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego


OFERTA DODATKOWA:
• współpraca z białostockimi uczelniami wyższymi: udział uczniów w warsztatach prowadzonych przez pracowników i studentów,
• spotkania z pracownikami naukowymi UwB, Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Medycznej
• udział w projektach: Studiuj w UMB, Uniwersytet Młodych Wynalazców – Moja Przygoda z Nauką, Medycyna na start, Dzień Mózgu z Młodą Farmacją. Odkryj 
tajemnice mózgu, Talenty XXI wieku
• udział w zajęciach prowadzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

PRZYSZŁE STUDIA:

Absolwenci tej klasy są studentami wydziału lekarskiego, stomatologicznego, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, ratownictwa medycznego, inżynierii biomedycznej, 
chemii, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ochrony środowiska, weterynarii, biologii, biotechnologii, leśnictwa, psychologii i in.

1e2 / biol-chem rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1f1 / biologiczno-chemiczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
168.4175.16182.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim to dobry wybór dla pasjonatów biologii, chemii i szeroko rozumianej przyrody. Zajęcia z chemii 
odbywają się w pracowni dydaktycznej o charakterze laboratorium i w znaczniej mierze opierają się na eksperymencie. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę oraz 
umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, a także łączą nauczane treści ze zjawiskami obserwowanymi 
w życiu codziennym.
Oferujemy możliwość poznania współczesnej biologii w skali makroskopowej i mikroskopowej przy użyciu nowoczesnych programów multimedialnych oraz 
tradycyjnych metod mikroskopowania. Zajęcia urozmaicane są wykładami pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego, spotkaniami z naukowcami 
Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Medycznej oraz ze studentami Kół Naukowych różnych uczeni wyższych. Dla uczniów tej klasy proponujemy atrakcyjne 
poznawczo wydarzenie o charakterze integrującym i naukowym w ramach współorganizowanych przez III LO Młodzieżowych Konferencji Naukowych w Białowieży.
Realizowany w zakresie rozszerzonym język angielski umożliwi bardzo dobre przygotowanie się do matury na obydwu poziomach i ułatwi aplikowanie na uczelnie 
zagraniczne. Nasi uczniowie regularnie biorą udział w konkursach językowych na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Uczniowie zainteresowani sprawami społeczno-
politycznymi mają możliwość zaangażowania się w prace Europejskiego Parlamentu Młodzieży ( EYP).

OLIMPIADY I KONKURSY:

Olimpiady:
• Olimpiada Chemiczna – laureaci i finaliści 
• Olimpiada Biologiczna – laureaci i finaliści 
• Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finaliści
• Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
• Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK – finaliści
• Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej
• Olimpiada Języka Angielskiego – finaliści


Konkursy:
• Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny ,,Ekoplaneta” – laureaci
• Konkurs Wiedzy o Rodzinie
• Nasz Białystok jest Eko
• Podlaski Konkurs Chemiczny
• Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego
• Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych COSMOPOLITAN - laureaci
• Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy ENGLISH HIGH FLIER - wyróżnienia
• Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy ENGLISH ACE - wyróżnienia
• Międzyszkolny konkurs wiedzy o Wyspach Brytyjskich "A HUNDRED QUESTIONS ABOUT THE BRITISH ISLES" - laureaci
• Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX" - wyróżnienia
• Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej - laureaci
• Ogólnopolski Konkurs na Przekład Wiersza K.K. BaczyńskiegoOFERTA DODATKOWA:
• współpraca z białostockimi uczelniami wyższymi: udział uczniów w warsztatach prowadzonych przez pracowników i studentów,
• spotkania z pracownikami naukowymi UwB, Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Medycznej
• udział w projektach: Studiuj w UMB, Uniwersytet Młodych Wynalazców – Moja Przygoda z Nauką, Medycyna na start, Dzień Mózgu z Młodą Farmacją. Odkryj 
tajemnice mózgu, Talenty XXI wieku
• udział w zajęciach prowadzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaPRZYSZŁE STUDIA:

Absolwenci tej klasy są studentami wydziału lekarskiego, stomatologicznego, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, ratownictwa medycznego, inżynierii biomedycznej, 
chemii, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ochrony środowiska, weterynarii, biologii, biotechnologii, leśnictwa, psychologii i in.

1f2 / biol-chem-ang rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1g1 / biologiczno-chemiczno-matematyczna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
150.8162.98171.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna to dobry wybór dla pasjonatów matematyki, biologii, chemii i szeroko rozumianej przyrody. Zajęcia z 
chemii odbywają się 
w pracowni dydaktycznej o charakterze laboratorium i w znaczniej mierze opierają się na eksperymencie. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę oraz 
umiejętności 
obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, a także łączą nauczane treści ze zjawiskami 
obserwowanymi w życiu 
codziennym.
Oferujemy możliwość poznania współczesnej biologii w skali makroskopowej i mikroskopowej przy użyciu nowoczesnych programów 
multimedialnych oraz 
tradycyjnych metod mikroskopowania. Zajęcia urozmaicane są wykładami pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego, spotkaniami z 
naukowcami 
Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Medycznej oraz ze studentami Kół Naukowych różnych uczeni wyższych. Dla uczniów tej klasy 
proponujemy atrakcyjne 
poznawczo wydarzenie o charakterze integrującym i naukowym w ramach współorganizowanych przez III LO Młodzieżowych Konferencji 
Naukowych w Białowieży.

OLIMPIADY I KONKURSY:

Olimpiady:
• Olimpiada Chemiczna – laureaci i finaliści 
• Olimpiada Biologiczna – laureaci i finaliści 
• Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – laureaci i finaliści
• Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - laureaci i finaliści
• Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK – finaliści
• Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej
• Olimpiada Matematyczna (finaliści)
• Olimpiada Lingwistyki Matematycznej (finaliści)
• Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z matematyki (laureaci i finaliści)


Konkursy:
• Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny ,,Ekoplaneta” – laureaci
• Konkurs Wiedzy o Rodzinie
• Nasz Białystok jest Eko
• Podlaski Konkurs Chemiczny
• Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego
• Międzynarodowy Konkurs „Kangu

1g2 / biol-chem-mat rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywosbiologiachemiafizykageografiahistoriainformatykajęzyk obcywos
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -