III Liceum im. Jana Kochanowskiego

Profile III Liceum im. Jana Kochanowskiego Kraków na rok 2019/2020

1a / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:język angielski
3:język angielski
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1 a -humanistycznej z historią

1ag / humanistyczno-medialno-prawnicza dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język chiński język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
150.4157.79175.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie pierwszej 1ag-o nachyleniu humanistyczno-medialno-prawniczym proponujemy trzy przedmioty rozszerzone - historię, język obcy ( angielski lub niemiecki) i jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski albo WOS.

1b / ogólnodostępny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1b - humanistycznej z wiedzą o społeczeństwie

1bg / ogólnodostępny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język chiński język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
147.4153.55171
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie pierwszej 1bg- turystycznej, proponujemy trzy przedmioty rozszerzone -geografia , język obcy ( angielski lub niemiecki) i jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski albo WOS.

1c-d / ogólnodostępny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:biologia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1 c-d - biologiczno-chemicznej pod patronatem UJ

1c-dg / medyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język chiński język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:język angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
152.2161.08180.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie pierwszej c-dg o nachyleniu medycznym pod patronatem UJ proponujemy trzy przedmioty rozszerzone - biologię, chemię , język obcy ( angielski lub niemiecki)

1e / ogólnodostępny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielski
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1e- matematyczno-geograficznej

1e-f-gg / matematyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język chiński język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:chemia
4:język angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
157.6164.63186.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie pierwszej e-f-gg o nachyleniu matematycznym proponujemy trzy przedmioty rozszerzone -matematykę, język obcy ( angielski lub niemiecki) oraz jeden przedmiotów - chemia, biologia, geografia albo fizyka.

1f-g / ogólnodostępny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

1 f-g -matematyczno-fizycznej