III Liceum im. Jana Kochanowskiego

Ocena: 3.95

Oceń Placowkę

Profile III Liceum im. Jana Kochanowskiego Kraków

1a / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskijęzyk angielskijęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
149.8160.3182
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1 a -humanistycznej z historią

1ag / humanistyczno-medialno-prawnicza rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język chiński język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
150.4157.79175.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W klasie pierwszej 1ag-o nachyleniu humanistyczno-medialno-prawniczym proponujemy trzy przedmioty rozszerzone - historię, język obcy ( angielski lub niemiecki) i jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski albo WOS.

1b / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
151.6160.6187.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1b - humanistycznej z wiedzą o społeczeństwie

1bg / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język chiński język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
147.4153.55171
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W klasie pierwszej 1bg- turystycznej, proponujemy trzy przedmioty rozszerzone -geografia , język obcy ( angielski lub niemiecki) i jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski albo WOS.

1c-d / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.2166186.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1 c-d - biologiczno-chemicznej pod patronatem UJ

1c-dg / medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język chiński język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
152.2161.08180.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W klasie pierwszej c-dg o nachyleniu medycznym pod patronatem UJ proponujemy trzy przedmioty rozszerzone - biologię, chemię , język obcy ( angielski lub niemiecki)

1e / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
159.8170.6187.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1e- matematyczno-geograficznej

1e-f-gg / matematyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język chiński język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiajęzyk angielskijęzyk niemiecki
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
157.6164.63186.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W klasie pierwszej e-f-gg o nachyleniu matematycznym proponujemy trzy przedmioty rozszerzone -matematykę, język obcy ( angielski lub niemiecki) oraz jeden przedmiotów - chemia, biologia, geografia albo fizyka.

1f-g / ogólnodostępny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
154164.4192.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1 f-g -matematyczno-fizycznej