konto
III Liceum im. Jana Kochanowskiego

Ocena: 3.25

Oceń Placowkę

Wyniki matur III Liceum im. Jana Kochanowskiego Kraków

Wyniki z matur 2023 formuła 2023

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 61.11% 38
chemia pisemny rozszerzony - 57.29% 35
filozofia pisemny rozszerzony - 26% 3
fizyka pisemny rozszerzony - 46.13% 24
geografia pisemny rozszerzony - 69.22% 18
historia pisemny rozszerzony - 61.6% 10
historia sztuki pisemny rozszerzony - 42.5% 2
informatyka pisemny rozszerzony - 48% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 95.16% 191
język angielski ustny podstawowy 100% 84.48% 191
język angielski pisemny rozszerzony - 81.21% 176
język hiszpański pisemny rozszerzony - 70.4% 5
język polski ustny podstawowy 100% 77.25% 191
język polski pisemny podstawowy 100% 80.05% 191
język polski pisemny rozszerzony - 71.62% 66
język włoski pisemny rozszerzony - 43% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 88.29% 191
matematyka pisemny rozszerzony - 63.14% 93
WOS pisemny rozszerzony - 60.38% 8

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 55.2% 55
chemia pisemny rozszerzony - 37.56% 55
fizyka pisemny rozszerzony - 35.69% 13
geografia pisemny rozszerzony - 66.38% 34
historia pisemny rozszerzony - 44.36% 11
język angielski pisemny podstawowy 100% 95.52% 192
język angielski pisemny rozszerzony - 81.4% 176
język hiszpański pisemny rozszerzony - 74% 2
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 93% 6
język niemiecki pisemny rozszerzony - 78% 10
język polski pisemny podstawowy 100% 68.42% 198
język polski pisemny rozszerzony - 84.33% 51
matematyka pisemny podstawowy 100% 85.8% 198
matematyka pisemny rozszerzony - 52.67% 96
WOS pisemny rozszerzony - 63.43% 14

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 50.2% 61
chemia pisemny rozszerzony - 38.63% 46
fizyka pisemny rozszerzony - 48.07% 14
geografia pisemny rozszerzony - 59.7% 10
historia pisemny rozszerzony - 54.89% 9
historia muzyki pisemny rozszerzony - 23% 1
historia sztuki pisemny rozszerzony - 44.71% 7
informatyka pisemny rozszerzony - 48% 1
język angielski pisemny podstawowy 100% 96.43% 185
język angielski pisemny rozszerzony - 78.36% 170
język hiszpański pisemny rozszerzony - 38% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 98% 10
język niemiecki pisemny rozszerzony - 85.69% 13
język polski pisemny podstawowy 100% 64.2% 195
język polski pisemny rozszerzony - 73.85% 46
język rosyjski pisemny rozszerzony - 99% 2
matematyka pisemny podstawowy 100% 85.87% 195
matematyka pisemny rozszerzony - 52.57% 91
WOS pisemny rozszerzony - 47.45% 29

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony