I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego

Ocena: 3.8

Oceń Placowkę

Wyniki matur I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego Kraków

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 61% 103
chemia pisemny rozszerzony - 63% 83
fizyka pisemny rozszerzony - 46% 12
geografia pisemny rozszerzony - 61% 36
historia pisemny rozszerzony - 60% 47
historia sztuki pisemny rozszerzony - 64% 17
informatyka pisemny rozszerzony - 55% 6
język angielski pisemny podstawowy 100% 96% 296
język angielski ustny podstawowy 100% 89% 296
język angielski pisemny rozszerzony - 81% 262
język francuski ustny podstawowy 100% 94% 12
język francuski pisemny podstawowy 100% 87% 12
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 96.2% 10
język niemiecki ustny podstawowy 100% 95% 10
język niemiecki pisemny rozszerzony - 83% 26
język polski ustny podstawowy 100% 88% 319
język polski pisemny podstawowy 100% 76% 319
język polski pisemny rozszerzony - 78% 120
język rosyjski pisemny rozszerzony - 98% 1
język włoski pisemny podstawowy 100% 100% 1
język włoski ustny podstawowy 100% 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 100% 85% 319
matematyka pisemny rozszerzony - 54% 179
wos pisemny rozszerzony - 63% 52

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 73% 66
chemia pisemny rozszerzony - 61% 87
fizyka pisemny rozszerzony - 67% 31
geografia pisemny rozszerzony - 66% 28
historia pisemny rozszerzony - 64% 57
historia sztuki pisemny rozszerzony - 68% 9
informatyka pisemny rozszerzony - 45% 3
język angielski pisemny podstawowy 100% 96% 251
język angielski ustny podstawowy 100% 89% 251
język angielski pisemny rozszerzony - 77% 245
język francuski pisemny podstawowy 100% 86% 2
język francuski ustny podstawowy 100% 94% 2
język hiszpański ustny podstawowy 100% 80% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 88% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 96% 12
język niemiecki ustny podstawowy 100% 89% 12
język niemiecki pisemny rozszerzony - 80% 25
język polski pisemny podstawowy 100% 74% 266
język polski ustny podstawowy 100% 85% 266
język polski pisemny rozszerzony - 85% 125
matematyka pisemny podstawowy 100% 87% 266
matematyka pisemny rozszerzony - 55% 178
wos pisemny rozszerzony - 57% 71

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 73.23%
chemia pisemny rozszerzony - 60.84%
fizyka pisemny rozszerzony - 66.99%
geografia pisemny rozszerzony - 65.54%
historia pisemny rozszerzony - 64.39%
historia sztuki pisemny rozszerzony - 67.67%
informatyka pisemny rozszerzony - 45.33%
język angielski ustny podstawowy 100% 89.31%
język angielski pisemny podstawowy 100% 95.8%
język angielski pisemny rozszerzony - 76.89%
język francuski pisemny podstawowy 100% 86%
język francuski ustny podstawowy 100% 93.5%
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 88%
język hiszpański ustny podstawowy 100% 80%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 89.42%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 95.5%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 80.32%
język polski ustny podstawowy 100% 85.03%
język polski pisemny podstawowy 100% 74.08%
język polski pisemny rozszerzony - 84.74%
matematyka pisemny podstawowy 100% 86.74%
matematyka pisemny rozszerzony - 54.81%
wos pisemny rozszerzony - 56.97%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 68%
chemia pisemny rozszerzony - 86%
fizyka pisemny rozszerzony - 53%
geografia pisemny rozszerzony - 64%
historia pisemny rozszerzony - 63%
informatyka pisemny rozszerzony - 53%
język angielski ustny podstawowy 100% 87.11%
język angielski pisemny podstawowy 100% 94.17%
język angielski pisemny rozszerzony - 76%
język francuski ustny podstawowy 100% 63%
język francuski pisemny podstawowy 100% 70%
język francuski pisemny rozszerzony - 65%
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 94%
język hiszpański ustny podstawowy 100% 97%
język niemiecki ustny podstawowy 100% 86.09%
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 96.18%
język niemiecki pisemny rozszerzony - 86%
język polski ustny podstawowy 100% 80.45%
język polski pisemny podstawowy 100% 74.47%
język polski pisemny rozszerzony - 79%
język włoski ustny podstawowy 100% 87%
język włoski pisemny podstawowy 100% 94%
matematyka pisemny podstawowy 98% 76.63%
matematyka pisemny rozszerzony - 52%
wos pisemny rozszerzony - 49%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2014

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik
biologia pisemny rozszerzony - 74.6%
chemia pisemny rozszerzony - 67.4%
fizyka pisemny podstawowy - 40%
fizyka pisemny rozszerzony - 62.9%
geografia pisemny podstawowy - 54%
geografia pisemny rozszerzony - 68.6%
historia pisemny rozszerzony - 65.8%
informatyka pisemny rozszerzony - 67.5%
język angielski ustny podstawowy - 86.8%
język angielski pisemny podstawowy - 95%
język angielski pisemny rozszerzony - 80.5%
język francuski pisemny podstawowy - 86%
język francuski ustny podstawowy - 84.4%
język niemiecki ustny podstawowy - 89.5%
język niemiecki pisemny podstawowy - 98.3%
język polski ustny podstawowy - 87.7%
język polski pisemny podstawowy - 70.9%
język polski pisemny rozszerzony - 80.3%
język włoski ustny podstawowy - 100%
język włoski pisemny podstawowy - 99%
matematyka pisemny podstawowy - 78.2%
matematyka pisemny rozszerzony - 66%
wos pisemny rozszerzony - 63.3%

Porównanie średnich wyników matur

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony