I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego

Ocena: 3.56

Oceń Placowkę

Profile I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego Kraków na rok 2018/2019

A / fiz-inf-mat dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
173.4178.68186.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa realizuje program "matematyka komputerowa" pod patronatem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi i technicznymi. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

B / fiz-inf-mat dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
170.6173.19174.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi i studiów technicznych. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

C / biol-chem-mat dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
178.2182.36189.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W tej klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i matematyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunku lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, ratownictwie, dietetyce, analityce medycznej, biotechnologii, weterynarii, biologii, chemii. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia.

 

D / biol-chem dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
171.8175.3171.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W tej klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunku lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, ratownictwie, dietetyce, analityce medycznej, biotechnologii, weterynarii, biologii, chemii. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia.

E / hist-ang-wos dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165.4172.44181.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: prawo, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, filologia angielska. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język angielski.

F / hist-pol-wos dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
159.8167.33172.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: prawo, dziennikarstwo, polonistyka, politologia, historia, socjologia. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

G / geo-ang-mat dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
170.2177.18173
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa realizuje program "matematyka komputerowa" pod patronatem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi i technicznymi. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

K / hist-ang-łac-wos dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język łaciński (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
158.6168.44179.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa „klasyczna”- unikatowy profil w skali całego kraju wyróżniający się ofertą nauczania tzw. „języków klasycznych” łaciny i greki. Dodatkowo będzie nauczana w zakresie rozszerzonym historia, wos i język angielski. Nauka języków klasycznych jest wzbogacona o elementy kultury antycznej. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach uniwersyteckich np. dziennikarstwo, kulturoznawstwo, polonistyka, socjologia, historia, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, neofilologie, filologie klasyczne i prawo. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język obcy.