I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego

Ocena: 3.74

Oceń Placowkę

Profile I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego Kraków na rok 2019/2020

1AMK / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa realizuje od drugiego roku program „matematyka komputerowa” pod patronatem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi i technicznymi. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

1AMKG / fiz-inf-mat dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
173.4178.68186.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa realizuje program "matematyka komputerowa" pod patronatem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi i technicznymi. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

1B / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:język obcy
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi i do studiów technicznych. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

1BG / fiz-inf-mat dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
170.6173.19174.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi i studiów technicznych. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

1CD / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W tych klasach będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i matematyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunku lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, ratownictwie, dietetyce, analityce medycznej, biotechnologii, weterynarii, biologii, chemii. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia.

1CDG / biol-chem-mat dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
178.2182.36189.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W tej klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i matematyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunku lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, ratownictwie, dietetyce, analityce medycznej, biotechnologii, weterynarii, biologii, chemii. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia.

 

1E / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych, prawie, politologii, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, filologii angielskiej. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język angielski.

1EG / hist-ang-wos dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165.4172.44181.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych: prawo, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, filologia angielska. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język angielski.

1G / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa pod patronatem Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, geografii i języka angielskiego. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych oraz na kierunkach: geografia, geodezja, geofizyka i ochrona środowiska. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język angielski.

1GG / geo-ang-mat dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
170.2177.18173
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa realizuje program "matematyka komputerowa" pod patronatem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi i technicznymi. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

1K / ogólny dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski język łaciński

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa „klasyczna” pod patronatem Instytutu Filologii Klasycznej UJ - unikatowy profil w skali całego kraju wyróżniający się ofertą nauczania języków klasycznych, łaciny i greki. Nauczane w zakresie rozszerzonym będą język łaciński i kultura antyczna, historia i język polski. Nauka języków klasycznych jest wzbogacona o elementy kultury antycznej. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych, np. prawo, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, neofilologie, filologia klasyczna, filologia polska, historia. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język obcy.

1KG / hist-ang-łac-wos dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język niemiecki język włoski język łaciński

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
158.6168.44179.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa „klasyczna” pod patronatem Instytutu Filologii Klasycznej UJ - unikatowy profil w skali całego kraju wyróżniający się ofertą nauczania języków klasycznych, łaciny i greki. Nauczane w zakresie rozszerzonym będą język łaciński i kultura antyczna, historia i język polski. Nauka języków klasycznych jest wzbogacona o elementy kultury antycznej. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych, np. prawo, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, neofilologie, filologia klasyczna, filologia polska, historia. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język obcy.