konto
I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego

Ocena: 3.79

Oceń Placowkę

Profile I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego Kraków

1A / ogólny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
178185195
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuje od drugiego roku program „matematyka komputerowa” pod patronatem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi i technicznymi. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

1B / ogólny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
173.4176.4184
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki i informatyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi i do studiów technicznych. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język obcy.

1CD / ogólny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
176.1182.3199
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W tych klasach będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i matematyki. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunku lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, ratownictwie, dietetyce, analityce medycznej, biotechnologii, weterynarii, biologii, chemii. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia.

1E / ogólny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
169.5175.7195.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych, prawie, politologii, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, filologii angielskiej. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język angielski.

1G / ogólny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
175181.8193
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa pod patronatem Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z matematyki, geografii i języka angielskiego. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych oraz na kierunkach: geografia, geodezja, geofizyka i ochrona środowiska. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język angielski.

1K / ogólny rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język łaciński (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
165.7170.5184.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa „klasyczna” pod patronatem Instytutu Filologii Klasycznej UJ - unikatowy profil w skali całego kraju wyróżniający się ofertą nauczania języków klasycznych, łaciny i greki. Nauczane w zakresie rozszerzonym będą język łaciński i kultura antyczna, historia i język polski. Nauka języków klasycznych jest wzbogacona o elementy kultury antycznej. Dobór przedmiotów ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach humanistycznych, np. prawo, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, neofilologie, filologia klasyczna, filologia polska, historia. Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język obcy.