konto
CXXV Liceum im. Waldemara Milewicza

Ocena: 2.87

Oceń Placowkę

Wyniki matur CXXV Liceum im. Waldemara Milewicza Warszawa

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 12.42% 12
fizyka pisemny rozszerzony - 20.5% 2
geografia pisemny rozszerzony - 32.67% 3
historia pisemny rozszerzony - 24.97% 31
język angielski pisemny podstawowy 92.2% 71.56% 64
język angielski pisemny rozszerzony - 47.09% 55
język polski pisemny podstawowy 98.4% 53.08% 64
język polski pisemny rozszerzony - 47.25% 8
język włoski pisemny rozszerzony - 78% 1
matematyka pisemny podstawowy 70.3% 42.47% 64
matematyka pisemny rozszerzony - 11.33% 15
wos pisemny rozszerzony - 17.8% 5

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 22% 11
chemia pisemny rozszerzony - 8.88% 8
geografia pisemny rozszerzony - 17.6% 10
historia pisemny rozszerzony - 22% 26
informatyka pisemny rozszerzony - 14% 1
język angielski pisemny podstawowy 97.1% 70.84% 69
język angielski pisemny rozszerzony - 46.82% 56
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 48% 3
język hiszpański pisemny rozszerzony - 30% 1
język polski pisemny podstawowy 95.9% 44.51% 73
język polski pisemny rozszerzony - 63.29% 24
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 38% 1
język rosyjski pisemny rozszerzony - 26% 1
matematyka pisemny podstawowy 76.7% 40.9% 73
matematyka pisemny rozszerzony - 16.31% 13
wos pisemny rozszerzony - 22.83% 6

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 13.5% 12
chemia pisemny rozszerzony - 5% 2
filozofia pisemny rozszerzony - 30% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 13.56% 9
geografia pisemny rozszerzony - 13.2% 5
historia pisemny rozszerzony - 23.23% 31
język angielski pisemny podstawowy 93.7% 68.41% 79
język angielski pisemny rozszerzony - 40.94% 62
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 86% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 52% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 55.14% 81
język polski pisemny rozszerzony - 61.35% 26
język rosyjski pisemny rozszerzony - 23% 2
matematyka pisemny podstawowy 90.1% 50.2% 81
matematyka pisemny rozszerzony - 13.57% 14
wos pisemny rozszerzony - 20% 6

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 24.07% 14
chemia pisemny rozszerzony - 15.8% 5
fizyka pisemny rozszerzony - 9% 3
geografia pisemny rozszerzony - 32.81% 21
historia pisemny rozszerzony - 31.9% 20
historia sztuki pisemny rozszerzony - 38% 1
informatyka pisemny rozszerzony - 4% 2
język angielski pisemny podstawowy 97.9% 76.16% 97
język angielski pisemny rozszerzony - 55.38% 64
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 62% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 39% 2
język polski pisemny podstawowy 98% 51.95% 100
język polski pisemny rozszerzony 100% 46.85% 26
język rosyjski pisemny podstawowy - 86% 2
język rosyjski pisemny rozszerzony - 65.33% 3
matematyka pisemny podstawowy 92% 51.44% 100
matematyka pisemny rozszerzony - 13.38% 13
wos pisemny rozszerzony - 22.38% 13

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 23% 17
chemia pisemny rozszerzony - 8% 1
filozofia pisemny rozszerzony - 54% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 16% 3
geografia pisemny rozszerzony - 29% 21
historia pisemny rozszerzony - 33% 18
język angielski ustny podstawowy 94.2% 58.92% 139
język angielski pisemny podstawowy 96.4% 75% 137
język angielski pisemny rozszerzony - 52% 100
język francuski ustny podstawowy 100% 73% 1
język francuski pisemny podstawowy 100% 66% 1
język francuski pisemny rozszerzony - 41% 2
język hiszpański ustny podstawowy 100% 75.67% 3
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 66% 2
język hiszpański pisemny rozszerzony - 47% 3
język niemiecki pisemny rozszerzony - 28% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 60% 143
język polski ustny podstawowy 100% 50.99% 143
język polski pisemny rozszerzony - 64% 36
język rosyjski pisemny rozszerzony - 54% 2
matematyka pisemny podstawowy 85.3% 43% 143
matematyka pisemny rozszerzony - 12% 14
wos pisemny rozszerzony - 21% 25

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 11.7% 3
filozofia pisemny rozszerzony - 36% 1
fizyka pisemny rozszerzony - 15% 2
geografia pisemny rozszerzony - 32.6% 7
historia pisemny rozszerzony - 27.4% 27
język angielski pisemny podstawowy 99% 71.7% 105
język angielski ustny podstawowy 90% 59.9% 105
język angielski pisemny rozszerzony - 39.1% 78
język hiszpański pisemny rozszerzony - 22% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 38% 3
język polski ustny podstawowy 98% 57.3% 108
język polski pisemny podstawowy 99% 59.1% 108
język polski pisemny rozszerzony - 54.7% 18
język rosyjski ustny podstawowy 100% 71% 3
język rosyjski pisemny podstawowy 100% 86.7% 3
język rosyjski pisemny rozszerzony - 62% 2
matematyka pisemny podstawowy 81% 49.2% 107
matematyka pisemny rozszerzony - 12.4% 15
wos pisemny rozszerzony - 20.4% 26

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 13.6% 5
chemia pisemny rozszerzony - 5% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 15% 1
geografia pisemny rozszerzony - 30.4% 13
historia pisemny rozszerzony - 47.5% 16
język angielski pisemny podstawowy 100% 76.3% 73
język angielski pisemny rozszerzony - 51.6% 55
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 88% 1
język hiszpański pisemny rozszerzony - 32.7% 3
język polski pisemny podstawowy 98.7% 62.9% 75
język polski pisemny rozszerzony - 62.6% 11
język rosyjski pisemny rozszerzony - 68% 1
matematyka pisemny podstawowy 61.3% 35.4% 75
matematyka pisemny rozszerzony - 10.8% 5
wos pisemny rozszerzony - 23.2% 17

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony